Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

Strategische

Strategische doelstelling: een geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer Operationele doelstelling Gegevensbanken van de laboratoria (FoodLIMS) Databank normen en criteria Instrumenten voor programmatie en rapportage van controles Kwaliteit van de databanken NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Acties Operationele doelstelling Acties Verder ontwikkelen van FoodLIMS Datawarehouse Opzetten van een geconsolideerd datawarehouse Afwerken van de databank met gegevens over de microbiologische en chemische criteria Integreren van de normendatabank in FoodNet (databank van de controles) Invoeren en afronden van programmeer- en rapporteertools Plannen van de activiteiten in de Provincale Controle-eenheden Heroriënteren van de 'afdeling databanken en traceerbaarheid' Verbeteren van de datakwaliteit van de databanken In gebruik nemen van een 'disaster recovery site' om de databanken beter te beschermen tegen incidenten Verbeteren en waarborgen van de beschikbaarheid en de performantie van de diensten bij middel van nieuwe technologieën Meedelen van gegevens aan derden Databank prestaties controleurs Databank procedures 23 Standaardrapporten ter beschikking om de toegankelijkheid van gegevens uit de databanken te verbeteren Prestaties van de controleurs beheren via 1 'scherm' dat de gegevens uit de verschillende applicaties verzameld Verbeteren van de toegang tot alle nuttige documenten voor DG Controle (FAQ, dienstnota's...)

Strategische doelstelling: kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten Operationele doelstelling Een bevraging bij de consumenten Een bevraging bij de operatoren Interne audit Kwaliteitsborging NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Acties Een bevraging organiseren bij de consumenten Operationele doelstelling Ombudsdienst Een tevredenheidenquête organiseren bij de operatoren Verbeteren van de databank voor de uitvoering van de risicoanalyse voor de uitwerking van het auditprogramma (beschikking 2006/677/EEG) Opmaken van een auditprogramma met alle interne audits voor het FAVV Uitvoeren van de audits en verzekeren van een tijdige rapportering ISO 9001-certificering verkrijgen voor de hele organisatie ISO 17020-accreditatie verkrijgen voor sector distributie van DG Controle ISO 17020-accreditatie verkrijgen voor hele DG Controle Strategische doelstelling: duurzame ontwikkeling en het FAVV Operationele doelstelling Registratie EMAS, ISO 39.001 en ISO 14.001 Duurzame ontwikkeling Acties EMAS-registratie verkrijgen voor de hele organisatie Werking stuurgroep Duurzame Ontwikkeling versterken Impactanalyse opnemen in de procedures Laboratoria Monsternemingen 24 Acties Verbeteren van de service aan de klant door klachten te behandelen op een diepgaande en kwaliteitsvolle manier met aandacht voor de beperking van de doorlooptermijnen. Verhogen van de naambekendheid van de ombudsdienst Ontwikkelen van een performant systeem van ringtest providers Verder uitbouwen van de accreditatie van de 5 FAVV labs (ISO Guide 43, ISO 17025 kalibratielabo) Bekomen van de ISO 17025-accreditatie voor de dispatchingcentra Implementeren van OHSAS 18001 en de certificering bekomen Uitwerken en implementeren van een nieuw koninklijk besluit monsterneming

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Beknopte versie - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
Businessplan 2012-2014 - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv