Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

NATIONALE STRATEGISCHE

NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN Strategische doelstelling: bijdragen tot het imago van het FAVV en de Belgische producten in het buitenland Operationele doelstelling Internationale ondersteuning Belgische voorzitterschap van de Europese Unie Behoud van exportmogelijkhe den naar derde landen Invoercontroles Samenwerking met andere landen Acties Operationele doelstelling Acties Onze laboratoriumkennis ten dienste stellen van Ontwikkeling van Afsluiten protocol varkensvlees met China derde landen en nieuwe lidstaten van de Europese exportmogelijkhe Unie den naar derde landen Ondersteuning bieden voor de oprichting van een uniforme controlestructuur in Benin en Marokko mits financiële ondersteuning van de Belgische Technische Coöperatie (BTC) Afsluiten protocol varkensvlees met Australië Afsluiten protocol verwerkte dierlijke eiwitten met Bangladesh Organiseren van een EFSA-congres communicatie Afsluiten protocol verwerkte dierlijke eiwitten met Vietnam Organiseren van een workshop: Belgisch autocontrolemodel, barometer voor de voedselveiligheid, 10 jaar FAVV Afsluiten protocol peren met China Organiseren van de vergadering Heads of Agencies Afsluiten protocol appelen en peren met Indië Organiseren van een internationaal event Afsluiten protocol levende varkens met China (nanotechnologie) Opmaken van instructiebundels voor de uitvoer van diervoeders, planten en producten van plantaardige oorsprong Voorzien in uniforme controles op invoer uit derde landen Voortzetten van de internationale samenwerking met andere Europese landen in het kader van de strijd tegen fraude (gecoördineerde acties) 25 Afsluiten protocol rundersperma met China Opmaken algemeen certificaat levende runderen Opmaken algemeen certificaat levende varkens Opmaken algemeen certificaat levende paarden Opmaken algemeen certificaat levend pluimvee Opmaken algemeen certificaat rundersperma Opmaken algemeen certificaat varkenssperma Opmaken algemeen certificaat paardensperma Opmaken algemeen certificaat schapensperma Opmaken algemeen certificaat broedeieren Opmaken algemeen certificaat embryo's Opmaken algemeen certificaat eicellen Onthaal buitenlandse delegaties

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN

Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
FAQ retributies - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
10.09.1981 - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv