Views
5 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 1 INLEIDING 1.1 Een tweede geïntegreerd meerjarig nationaal controleplan van België 1.2 Herziening en aanpassing van het MANCP 1.3 Contactpunt voor het MANCP en administratieve bijstand 2 NATIONALE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2.1 Een steeds veiliger voedselketen 2.2 Een Agentschap (FAVV) aanvaard door de operatoren en erkend door de samenleving 2.3 Een transparant Agentschap (FAVV) 2.4 Bevordering van de autocontrole 2.5 Naar een administratieve vereenvoudiging 2.6 Een professioneel en op het vlak van de resultaten veeleisend Agentschap (FAVV) 2.7 Een optimale publiek-private samenwerking 2.7.1 De verhouding met de zelfstandige dierenartsen 2.7.2 De relaties met externe laboratoria 2.7.3 De verhoudingen met de geaccrediteerde certificeringsinstellingen (OCI's) 2.7.4 Inschakelen van consultants 2.8 Een constructieve en doeltreffende samenwerking met andere overheidsdiensten 2.9 Een geïntegreerd informatie- en gegevensbeheer (ICT) 2.10 Kwaliteitsgaranties voor de geleverde diensten 2.10.1 Kwaliteitszorg 2.10.2 Interne audit 2.10.3 Ombudsdienst 2.11 Duurzame ontwikkeling & het FAVV 2.12 Internationale context 3 BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN 3.1 Algemeen 3.2 Bevoegde autoriteiten in het kader van het MANCP 3.2.1 Inleiding 3.2.2 Voedselveiligheid in België: kort historisch overzicht 3.2.2.1 Periode 1999-2006 3.2.2.2 Recente ontwikkelingen 3.2.3 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 3.2.3.1 Structuur en bevoegdheden 3.2.3.2 Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie 3.2.3.3 Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 3.2.3.4 Hoge Gezondheidsraad 3.2.4 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 3.2.4.1 Structuur en bevoegdheden 3.2.4.2 Comités 3.2.4.2.1 Wetenschappelijk Comité 3.2.4.2.2 Raadgevend Comité 3.2.4.2.3 Auditcomité 3.2.5 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 3.2.5.1 Structuur en bevoegdheden 3.2.5.2 Gemengde Commissie 3.2.5.3 Comités 3.2.5.3.1 Wetenschappelijk Comité 3.2.5.3.2 Raadgevend Comité 3.2.5.3.3 Doorzichtigheidscomité 3.2.6 Federale Overheidsdienst Financiën 3.2.7 Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 3.2.7.1 Structuur en bevoegdheden 3.2.7.2 Algemene Directie Controle en Bemiddeling 3.2.7.3 BELAC iii

Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv