Views
4 years ago

MANCP van België (2009-2011) - Favv

MANCP van België (2009-2011) - Favv

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Tabel 5: internetadressen autoriteiten betrokken bij het MANCP. FAGG http://www.fagg-afmps.be/nl/ FANC http://www.fanc.fgov.be/page/homepage-federaal-agentschap-voor-nucleaire-controle-fanc/1.aspx FAVV http://www.afsca.be/home-nl/ FOD EKME http://economie.fgov.be/ ADCB: http://economie.fgov.be/nl/fod/Organigram/Algemene_directies/Controle_bemiddeling/index.jsp BELAC: http://economie.fgov.be/belac.jsp FOD Financiën Administratie der Douane en Accijnzen: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/ FOD VVVL http://www.health.belgium.be/eportal/index.htm CODA: http://www.var.fgov.be/ HGR: http://www.health.belgium.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/index.htm WIV: http://iph.fgov.be/ Geïntegreerde http://www.polfed-fedpol.be/ politie Federale Politie: http://www.polfed-fedpol.be/home_nl.php Lokale Politie: http://217.21.184.146/portal/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1&lang=nl-NL Gewesten Vlaams Gewest (Vlaamse Overheid): http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Page&cid=1183730847285&context=1141721623065&p= 1183730847285&pagename=Infolijn%2FView Beleidsdomein Landbouw en Visserij: http://lv.vlaanderen.be/nlapps/default.asp Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie: http://www.vlaanderen.be/servlet/Satellite?c=Solution_C&cid=1150252352537&context=1141721623 065---1191211214119-1191211214119-- 1132117209738&p=1186804409610&pagename=Infolijn%2FView Brussels Hoofdstedelijk Gewest: http://www.bruxelles.irisnet.be/ Waals Gewest: http://spw.wallonie.be/ Ministerie Waalse Gewest: http://mrw1.wallonie.be/article.php3?id_article=47 ADCB: Algemene Directie Controle en Bemiddeling. CODA: Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie. FAGG: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. FANC: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. FOD EKME: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. FOD VVVL: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HGR: Hoge Gezondheidsraad. WIV: Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Tabel 6: overzicht bevoegde autoriteiten voor implementatie van en toezicht op controlesystemen inzake biologische productie. Gewest Bevoegde autoriteit Contact Vlaams Gewest Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Duurzame Landbouwontwikkeling Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Bestuur Economie en Werkgelegenheid – directie Economische Betrekkingen Waals Gewest SPW – DGARNE – Direction de la Qualité Vanessa De Raedt Elfi Laridon Tel.: +3225527886 Fax: +3225527871 E-mail: vanessa.deraedt@lv.vlaanderen.be Website : http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=34 Ellipsgebouw, 6 e verdieping, Koning Albert II-laan 35, bus 40, B- 1030 Brussel Véronique Brouckaert Tel.: +3228003454 Fax: +3228003806 E-mail: vbrouckaert@mrbc.irisnet.be Website: http://www.bruxelles.irisnet.be Kruidtuinlaan 20, B-1035 Brussel Serge Massart Stéphanie Ramanitrera Tel.: +3281649609 Fax: +3281649544 E-mail: serge.massart@spw.wallonie.be Website: http://agriculture.wallonie.be Chaussée de Louvain 14, B-5000 Namen 65

BEVOEGDE AUTORITEITEN EN GEDELEGEERDE CONTROLETAKEN Tabel 7: overzicht bevoegde autoriteiten inzake BOB, BGA en GTS. Bevoegde autoriteit Waar bevoegd? Bevoegdheidsdomein Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département Développement – Direction Qualité Chaussée de Louvain, 14 5000 Namen Tél.: +3281649599 – Fax: +3281649544 E-mail: jeanmarc.cheval@spw.wallonie.be Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Koning Albert II-laan 1030 Brussel Tel.: +3225527884 – Fax: +3225527871 E-mail: lieve.desmit@lv.vlaanderen.be Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Economie en Werkgelegenheid Directie Economische Betrekkingen Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel Tel.: +3228003454 – Fax: +3228003806 E-mail: vbrouckaert@mrbc.irisnet.be FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Controle en Bemiddeling NG III Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Tel.: +3222777149 E-mail: Dirk.Demaeseneer@economie.fgov.be Waals Gewest Erkenning BOB/BGA/GTS indien geografisch verband met gewest Vlaams Gewest Erkenning en bescherming BOB/BGA/GTS Brussels Hoofdstedelijk Gewest 66 Erkenning en bescherming BOB/BGA/GTS Vlaams Gewest Controles BOB/BGA/GTS (1) Brussels Controles (etikettering) BOB/BGA/GTS Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Controles (etikettering) BOB/BGA/GTS (1) cfr. het akkoord van 17 juli 2006 tussen de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, het Vlaams Gewest en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing.

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Beknopte versie - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Ga naar Overzichtslijst Technische Controles in België - Vinçotte
MANCP van België (2012-2014) - Favv
Businessplan 2009-2011 - Favv
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Persvoorstelling van het activiteitenverslag 2010 12/07/2011 - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
INVOERCONTROLES IN DE GRENSINSPECTIEPOSTEN ... - Favv
FAQ retributies - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Verslag van de vergadering nr. 2011-5 van het raadgevend ... - Favv
ADVIES 09-2005 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
ADVIES 10-2009 Samenvatting - Favv
Procedure 2009/75/PCCB - Favv
DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv
Labinfo Nr.7 - Favv
Erkende inspectieplaatsen in België (richtlijn 2004/103/EG ... - Favv