Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

106 3.8. Equine

106 3.8. Equine infectieuze anemie Er werden in 2012, 4 uitbraken van equine infectieuze anemie vastgesteld. Acht besmette paarden werden geëuthanaseerd. Hoewel een epidemiologisch verband werd aangetoond in 3 haarden, werd de oor- sprong van de ziekte niet teruggevonden. Voor de vierde haard kon geen duidelijk verband worden gelegd. De andere paarden van deze bedrijven werden in afzonderling gehouden en 3.9. Ziekten bij dieren uit de aquacultuur In 2012 werd een uitbraak van virale hemorragische septikemie (VHS) vastgesteld. De vissen werden weggeruimd en de vijver werd drooggelegd en gedesinfecteerd. De oorsprong van de infectie kon niet worden achterhaald via epidemiologisch onderzoek. 3.10. Bijenziekten Pilootprogramma bijenziekten Verschillende gevallen van VHS en een geval van infectieuze hematopoïetische necrose (IHN) werden in een bedrijf vastgesteld dat reeds vroeger gevallen van VHS en IHN kende. De besmettingsbron was wellicht de rivier die het bedrijf van water voorziet. In oktober 2012 startte het FAVV een pilootbewakingsprogramma voor bijensterfte, dat kadert in een Europees project waaraan 17 EU-lidstaten deelnemen. Via dit project wil men objectieve cijfers bekomen over de winter- en seizoenssterfte van bijen en over de prevalentie van de voornaamste bijenziekten 150 imkers worden gedurende de duur van het project opgevolgd. Indien klinische symptomen de aanwezigheid van een bijenziekte doen vermoeden, worden bijkomende stalen genomen voor verder labo-onderzoek. Verder wordt informatie inzake management, gezondheidstoestand en ziektebestrijding ingezameld. In totaal werd op 572 stalen een telling van het aantal varroamijten uitgevoerd. Bij 20,6 % werden geen mijten gevonden, 66,6 % bevatte minder dan 10 mijten per 100 onderzochte bijen, 12,4 % tussen 10 en 50 mijten en 0,4 % tussen 50 en 100 mijten. Op 20 bijkomende stalen van bijenkolonies met ziektesymptomen werden frequent hoge varroatellingen aangetoond (5 van de 8 onderzochte stalen). In 10 stalen die onderzocht werden op bijenvirussen, werd minstens 1 virus aangetoond. De verdenkingen van Europees vuilbroed (veroorzaakt door de bacterie Melissococcus plutonius) en de kleine bijenkastkever (Aethina tumida) werden niet bevestigd. De 2 volgende bezoekreeksen zijn gepland voor het voorjaar en de zomer van 2013. Pas na afloop hiervan zullen conclusies kunnen getrokken worden. In 2012 werden geen haarden van Europees of Amerikaans vuilbroed, Acariose, kleine bijenkastkever of Tropilaelapsmijt vastgesteld. werden regelmatig getest. Er werd een epidemiologisch onderzoek uitgevoerd aangezien het mogelijk was dat paarden in de omgeving via vectoren konden besmet worden. Er werden bij particulieren drie uitbraken van het koi herpesvirus vastgesteld. Een onderzoek naar de oorsprong van de infectie werd gevoerd. In winkels werden bijkomende monsters genomen. Alle monsters waren negatief. Er werd aan de eigenaars van de dieren een verbod opgelegd om de overlevende dieren te vervoeren.

INSPECTIES EN ZIEKTES 5 107

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv