Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

8 Controles op producten

8 Controles op producten 111 1. Kwaliteit 115 2. Residuen en contaminanten 116 2.1. Dioxines, dioxineachtige PCB’s en merker PCB’s 116 2.2. Mycotoxines 117 2.3. Residuen van bestrijdingsmiddelen 118 2.4. Zware metalen 119 2.5. PAK 120 2.6. Additieven en aroma’s 121 2.7. Andere verboden of ongewenste stoffen 122 2.8. Allergenen 127 2.9. Zout in brood 128 2.10. Contactmaterialen 128 2.11. Water 129 3. Microbiologische controles 131 3.1. Diervoeders 131 3.2. Dieren 132 3.3. Producten 133 3.4. Humane besmettingen 140 4. Antibioticaresistentie 142 5. Genetische gemodificeerde organismen 146 5.1. Diervoeders 146 5.2. Levensmiddelen 146 6. Bestraling 147 7. Radioactiviteit 147 8. Controles op intracommunautaire zendingen 148 8.1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal 148 8.2. Dierlijke bijproducten 149

Controles van producten bij invoer 151 1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal 152 2. Dierlijke producten voor menselijke consumptie 154 3. Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong 156 4. Contactmaterialen 158 5. Producten niet bestemd voor menselijke consumptie 158 6. Planten en plantaardige producten 160 7. CITES 162 Meldingen en gevolgen van controles 163 1. RASFF 165 2. Meldingsplicht 166 3. Productterugroepingen 167 4. Administratieve boetes 168 5. Intrekking of weigering van de erkenning of toelating 169 Fraudebestrijding 171 1. Gebruik van illegale groeibevorderaars 174 1.1. Verdachte monsters in landbouwbedrijven 174 1.2. Verdachte monsters in slachthuizen 175 2. Wegcontroles 175 3. Namaakproducten 175 4. Controle van reizigers bij de douane 176 5. Paling 177 6. Voedingssupplementen 177 7. Pesticiden 177 9

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv