Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

108 4.

108 4. Voedseltoxi-infecties Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van microbiologisch gecontamineerde voeding of water. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron. In 2012 werden 330 vermoedelijke CVTI’s gemeld: 1.450 personen waren betrokken, waarvan er 70 gehospitaliseerd werden. In 2012 zijn 2 personen overleden als gevolg van een CVTI. Eén persoon overleed tijdens een Listeria uitbraak en een andere persoon overleed tijdens een uitbraak waarbij nog 2 personen ziek werden maar waarbij geen oorzaak kon worden aangetoond. Aantal gemelde CVTI’s 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 - 60 1.346 113 281 1.539 EHEC-besmetting in Limburg In de provincie Limburg werden tengevolge van een enkel incident 24 mensen besmet met de enterohemorhagische E. coli (EHEC). Met de besmetting in Duitsland in de lente van 2011 (niet minder dan 3.000 gehospitaliseerden en 45 overledenen) nog vers in het geheugen kreeg dit incident de nodige weerklank in de media. Het FAVV voerde samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) een intensief onderzoek naar de bron van de besmettingen om verdere besmettingen te voorkomen. In dit geval ging het om de meer bekende O157 EHEC variant (in 2011 ging het om O104:H4 variant) waarvan er in België jaarlijks een vijftigtal gevallen gedetecteerd worden. Uit het onderzoek kon worden geconcludeerd dat de besmettingen te herleiden waren naar de consumptie van besmet vlees (vooral filet américain). Wat nog restte van het besmette vlees kon worden teruggetraceerd en werd vernietigd. Ook de oorsprong van de contaminatie kon worden teruggevonden. Voor het FAVV vormde dit incident een aanleiding om bij de consumenten en operatoren nogmaals het belang de naleving van de koudeketen te benadrukken en de consumptiedata voor dergelijke kwetsbare producten in acht te nemen. 330 1.450 57 70 2010 2011 2012 CVTI's Betrokken personen Gehospitaliseerde personen

INSPECTIES EN ZIEKTES 5 In slechts 10 % van de CVTI’s kon een oorzaak gevonden worden door analyse van restanten van levensmiddelen of door onderzoek van de zieke personen. Aantal CVTI’s Aantal zieken Aantal gehospitaliseerd Verdachte oorsprong DSP 2 110 Weekdieren (mosselen) Norovirus 9 98 4 Onbekend Salmonella 5 41 3 Pluimveevlees E. coli O157 5 57 23 Filet américain Histamine 4 30 2 Vis en visserijproducten Bacillus cereus 2 24 Garnaalsla, groenten Listeria monocytogenes 1 16 7 Zuivelproducten Coagulase + Staphylococcus 2 4 1 Koude schotel Campylobacter 1 2 Onbekend Co-infectie 5 42 buffet, vlees Onbekend 294 1.026 30 Totaal 330 1.450 70 Het vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt onderschat blijft echter bestaan. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en het voedsel. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker in geval zich slechts milde symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties niet altijd gerapporteerd. Ziekenhuizen 6% Residentiële instellingen 3% Andere 9% Thuis 31% Plaatsen van blootstelling aan CVTI’s in 2012 Restaurant 31% Tijdelijke catering 3% School, kinderopvang 6% Bedrijfskeukens 9% Take-away 3% 109

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv