Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

114

1. Kwaliteit Naast de veiligheid van de voedselketen wordt ook de kwaliteit van diverse producten in de voedselketen door het FAVV gecontroleerd: meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib (nutriënten, organische stof, droge stof, pH, …), bestrijdingsmiddelen (gehalte aan actieve stof en fysico-chemische eigenschappen), diervoeders (verboden dierlijke eiwitten, additieven, ruw vet, ruw eiwit, ruwe as, ruwe celstof, calcium, …), CONTROLES OP PRODUCTEN 6 frituurvet (gepolymeriseerde triglyceriden), zuigelingenvoeding (vitamines, mineralen en transvetzuren), voedingssupplementen en (gehalte aan vitaminen en mineralen). Aantal analyses / monsters Conform Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten, zuiveringsslib 1.636 analyses (403 monsters) 95,1 % Bestrijdingsmiddelen (gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingstoffen) Diervoeders 70 monsters 91,4 % Substantiële kwaliteit 712 analyses 95,6 % Gemedicineerde voeders 232 analyses 91,4 % Additieven 601 analyses 90 % Oliën en frituurvetten 4 monsters 25 % Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 1.181 analyses 97,5 % Voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen 1.078 analyses 94,9 % Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van vorig jaar. Voor meststoffen betroffen de nietconformiteiten voornamelijk een tekort aan nutriënten (stikstof, fosfor, kalium), voor bodemverbeterende middelen en zuiveringsslib een te laag gehalte aan droge stof, organische stof en stikstof en voor teeltsubstraten een niet conforme pH. Er werden 29 waarschuwingen en 8 PV’s uitgeschreven. De voornaamste niet-conformiteiten voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik hadden betrekking op het feit dat de gewaarborgde gehaltes aan werkzame stoffen niet werden nageleefd: er werden 3 PV’s en 1 waarschuwing opgesteld. Voor diervoeders hebben de niet-conformiteiten op de kwalitatieve samenstelling aanleiding gegeven tot 15 waarschuwingen, deze op gemedicineerd voeder tot 2 PV’s en 1 waarschuwing en deze op waarborgen en toevoegingsmiddelen tot 4 PV’s en 18 waarschuwingen. Bij de inspecties op de hygiëne in de horeca werd de kwaliteit van de frituurvetten systematisch gecontroleerd waarbij met een draagbaar meettoestel de polaire bestanddelen werden gemeten. Bij negatief resultaat werd het gehalte aan gepolymeriseerde triglyceriden in het laboratorium bepaald. Er werden 3 PV’s opgesteld en 2 l olie werd vernietigd. De niet-conforme zuigelingenvoeding gaf aanleiding tot 4 waarschuwingen, 6 maatregelen tegen een andere operator en 3 PV’s. De niet-conforme voedingssupplementen en verrijkte levensmiddelen gaven aanleiding tot 8 waarschuwingen, 12 maatregelen tegen een andere operator, 10 PV’s en 4 inbeslagnemingen. 115

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv