Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

116 2. Residuen en

116 2. Residuen en contaminanten 2.1. Dioxines, dioxineachtige PCB’s en merker PCB’s PCB’s en dioxines zijn stoffen die een kankerverwekkend effect kunnen hebben. Dioxines behoren tot de familie van organochloorverbindingen. Naast de “echte” dioxines (polychloordibenzodioxines of PCDD’s), omvat deze groep eveneens de furanen (polychloordibenzofuranen of PCDF’s) en de dioxineachtige polychloorbifenylen (PCB’s). Deze verbindingen zijn allemaal lipofiel (ze zijn in vet oplosbaar), chemisch en fysisch zeer stabiel en bijna niet bioafbreekbaar. Hierdoor hopen ze zich op in het vet van dieren en bij de mens. Eventuele non-conformiteiten worden bijgevolg meestal vastgesteld in producten van dierlijke oorsprong. Dioxines hebben geen technisch of ander doel. Ze zijn een ongewild en vaak onvermijdbaar bijproduct van een aantal thermische en industriële processen. Belangrijke bronnen door menselijke activiteit zijn o.a. metaalproductie en -verwerking, afvalverbranding en huishoudelijke haarden. De PCB’s vinden hun oorsprong terug in menselijke activiteiten. Ze werden gedurende decennia gebruikt in verschillende industriële toepassingen, o.a. als koelvloeistof in elektrische transformatoren, in pigmenten, verven, …. Ze werden niet als individuele congeneer gebruikt, maar onder de vorm van complexe mengsels. Op dit ogenblik is het gebruik van PCB’s in de EU verboden. Preventie en reductie van humane blootstelling gebeurt o.m. door de bronnen aan te pakken, vb. door industriële processen onder controle te houden, door maatregelen te nemen die de emissie beperken of elimineren, …. Hoewel het gebruik van PCB’s is verboden, kunnen ze nog teruggevonden worden in bijvoorbeeld oude elektrische installaties. Een gepaste afvalverwerking is in dat opzicht dus zeer belangrijk. Anderzijds is het ook belangrijk controles uit te voeren in de voedselketen. Het FAVV neemt jaarlijks monsters in de levensmiddelensector en de diervoedersector. In België is het verplicht in de diervoedersector om analyses uit te voeren op dioxines en dioxineachtige PCB’s voordat kritische grondstoffen op de markt worden gebracht en dit op kosten van de operator. Dioxines Dioxineachtige PCB's PCB Zuiveringsslib 28 Diervoeders 1.206 1.206 644 Controle vlees slachthuizen 398 398 199 Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 35 35 10 Voedingssupplementen 23 23 14 Eieren en eiproducten 76 76 54 Melk en melkproducten 177 177 87 Visserijproducten 128 128 109 Verwerkte dierlijke vetten (talk, reuzel) 35 35 10 Vlees en vleesproducten 49 49 15 Plantaardige oliën en vetten 52 52 29 Totaal 2.178 2.178 1.199 Slechts 1 monster van diervoeders was niet-conform. Het betrof een kunstmatig gedroogd lot luzerne uit Frankrijk waarbij de norm voor dioxine werd overschreden. De overschrijding was het gevolg van het slecht beheer van het toegepaste droogproces. Er werd een waarschuwing opgesteld. Een overschrijding van de dioxinenorm werd ook vastgesteld in een leverstaal waarvoor een PV werd opgesteld. In 3 eimonsters werd een overschrijding van de som van dioxines, dioxineachtige PCB’s en PCB’svastgesteld waarvoor telkens een PV werd opgesteld. Tot slot werd een overschrijding van de norm vastgesteld voor de som van dioxines en dioxineachtige PCB’s in een monster rundvet.

2.2. Mycotoxines Mycotoxines worden gevormd door schimmels die aanwezig zijn in plantaardige grondstoffen tijdens hun groei of opslag. Meerdere mycotoxines hebben een niet te verwaarlozen effect op de gezondheid van mens en dier. Een fusariumtoxine (vb. deoxynivalenol (DON)) veroorzaakt misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid en hoofdpijn. Andere mycotoxines zijn toxisch voor het zenuwstelsel, zoals patuline, of kunnen schade aan de genen veroorzaken en zijn kankerverwekkend, zoals bepaalde aflatoxines. Mycotoxines kunnen ook aangetroffen worden in dierlijke producten zoals melk door de inname door de dieren van besmette voedergewassen. Naast controle op de naleving van de normen, worden er ook analyses verricht op niet-genormeerde mycotoxines (vb. T2 en HT2-toxines in voedingsmiddelen, ochratoxine A in karkassen) om de achtergrondcontaminatie te kennen voor deze parameters. Het FAVV heeft in 2012 monsters genomen doorheen de hele voedselketen en bij de import (o.a. in het kader van de Europese CONTROLES OP PRODUCTEN 6 Verordening (EG) nr. 669/2009): zie ook hoofdstuk 7. Controles van producten bij invoer. Er worden immers veel levensmiddelen ingevoerd die gevoelig zijn voor de vorming van mycotoxines (specerijen, grondnoten, rijst, amandelen, …). Monsternemingen Conform Diervoeders 556 99,9 % Melk en melkproducten 179 100 % Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 63 100 % Specifieke voedingsmiddelen (voedingssupplementen, dagvervangende en verrijkte voedingsmiddelen) 16 100 % Dranken 109 98,6 % Fruit (druiven, vijgen) 42 97,6 % Noten 371 99,8 % Granen en afgeleide producten 228 99,8 % Specerijen 123 98,8 % Zaden, plantaardige oliën en oliehoudende zaden 66 96 % Karkassen 155 100 % Andere* 96 100 % * brood en patisserie, warme kant-en-klaar maaltijden, soepen en sauzen, chocolade, chips, groenten en fruit van het 4de gamma, zetmeel, koeken, confituur, chilipepers, koffie De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2011. Voor aflatoxine B1 werd een non-conformiteit vastgesteld bij de import van een lot aardnoten, bestemd voor veevoeder. De invoer werd geweigerd. In levensmiddelen werden 17 non-conforme resultaten vastgesteld: aflatoxines in muskaatnoot (1), aflatoxines in aardnoten (8), aflatoxines in pistachenoten (3), aflatoxines in meloenzaad (1), aflatoxines in rijst (1), ochratoxine A in druiven (1) en patuline in fruitsap (2). Er werden 2 PV’s opgesteld (aflatoxine in nootmuskaat en patuline in fruitsap) en 177 kartons rijst in beslag genomen. 14 non-conformiteiten betroffen zendingen aangeboden voor invoer. De invoer van deze zendingen werd geweigerd. 117

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv