Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

118 2.3. Residuen van

118 2.3. Residuen van bestrijdingsmiddelen Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van groenten, fruit en granen kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeder. De maximale residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese wetgeving zodat het correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen wordt nagegaan (gebruik van erkende producten in de teelt, naleving van de dosissen en de termijnen vóór de oogst) en de gezondheid van de consument wordt beschermd. De levensmiddelen waarvan het residugehalte de MRL overschrijdt, mogen niet op de markt worden gebracht. Overzicht van de controleresultaten Het controleplan van de residuen van bestrijdingsmiddelen van het FAVV richt zich op levensmiddelen die een overschrijding van de MRL kunnen vertonen. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een risico voor de consument, maar is een teken van verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. In geval van overschrijding wordt een risico-evaluatie uitgevoerd. Indien er voor de consumenten een potentieel risico wordt aangetoond, worden maatregelen genomen om de consumptie van het betrokken voedingsmiddel te vermijden (uit de handel nemen, persbericht en recall bij de consumenten). Bovendien vindt een inspectie plaats bij de verantwoordelijke van het levensmiddel (Belgische producent of invoerder) zodat de reden van overschrijding van de MRL wordt vastgesteld. Een waarschuwing of een PV wordt opgemaakt afhankelijk van de ernst van de inbreuk. In toepassing van Verordening (EG) nr. 669/2009 worden verhoogde controles uitgevoerd op 18 levensmiddelen afkomstig uit Thailand, de Dominicaanse Republiek, Turkije. Producten die niet voldoen aan de MRL mogen niet in de handel worden gebracht (zie ook hoofdstuk 7. Controles van producten bij invoer). Aantal monsters Conform* Controleplan 2.019 97,7 % Groenten, fruit, granen Opvolging van nonconformiteiten 160 57,5 % Verordening 669/2009 337 96,4 % Controleplan 99 98 % Diervoeders Opvolging van nonconformiteiten 5 100 % Controleplan 570 100 % Producten van dierlijke oorsprong (melk, eieren, vlees, honing, vis…) Opvolging van nonconformiteiten 24 100 % Babyvoeding Controleplan 82 100 % Verwerkte producten Controleplan 250 100 % Totaal 3.546 96,4 % * rekening houdend met de analytische onzekerheid Er werd gezocht naar meer dan 500 residuen van verschillende bestrijdingsmiddelen. De ontlede monsters waren afkomstig uit België (44,4 %), uit andere lidstaten (20,8 %), uit derde landen (30,4 %) of uit een niet bepaald land van oorsprong (4,4 %). In 46,8 % van de monsters werd geen residu gevonden. In het kader van het controleplan is het percentage niet-conformiteiten dat in 2012 werd vastgesteld in groenten, fruit en granen gelijk gebleven vergeleken met dat van 2011 (-0,3 %). De uit derde landen ingevoerde producten (5,7 %) vertoonden proportioneel gezien meer niet-conformiteiten dan de Belgische producten (1,5 %) en dan deze uit andere lidstaten (0,9 %). De belangrijkste producten waarvan de MRL niet werden nageleefd waren erwten en bonen (voornamelijk uit Kenia), munt en koriander (voornamelijk uit Marokko), selder (voornamelijk uit België), evenals thee en infusies (voornamelijk uit Aziatische landen). Er werden 17 verschillende residuen ontdekt in thee uit China en uit Sri-Lanka. Vier monsters (basilicum, selder, ananas en aubergine) waarvan de MRL overschreden was, hielden een mogelijk risico in voor de consument en werden dan ook uit de markt genomen. De niet-conforme partijen die in het kader van de verhoogde controles (verordening 669/2009) ontleed waren, hadden voornamelijk betrekking op Chinese thee. Het FAVV heeft voorgesteld om Marokkaanse munt aan de verordening 669/2009 toe te voegen, aangezien 75 % van de ontlede

monsters niet conform was in het kader van de opvolging van de niet-conformiteiten. Sinds januari 2013 wordt Marokkaanse munt aan een strengere controle bij invoer onderworpen. 2.4. Zware metalen Zware metalen zijn toxische stoffen die van nature aanwezig zijn in het leefmilieu of afkomstig uit industriële activiteiten. Ze kunnen door opname via de voeding dysfuncties veroorzaken of zich opstapelen in het lichaam (bv. cadmium in de nieren). Controles zijn bedoeld om na te gaan of de wettelijke normen niet worden overschreden in levensmiddelen, maar ook in materialen in contact met levensmiddelen (zie specifiek hoofdstuk). Daarnaast worden CONTROLES OP PRODUCTEN 6 analyses uitgevoerd teneinde de nodige gegevens te verzamelen voor een blootstellinginschatting of voor een eventuele normering. Zware metalen Aantal monsters (analyses) Conform Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 262 (1.912) 99,9 % Diervoeders (grondstoffen, voormengsels, mengvoeders, additieven) Cd, Pb, Hg, As 811 (996) 99,9 % Groenten & fruit As, Cd, Pb 138 (246) 99,3 % Granen, afgeleide producten van granen en bereidingen op basis van graan As, Cd, Pb 84 (129) 100 % Karkassen van runderen, kalveren, varkens, schapen, paarden, pluimvee, lagomorfen, wild Cd, Pb 271 (542) 99,8 % Vlees, vleesproducten en –bereidingen, gelatine As, Cd, Hg, Pb 34 (51) 100 % Melk, eieren en hun producten As, Cd, Pb, Hg 63 (197) 100 % Visserij- en aquacultuurproducten As, Cd, Pb, Hg 197 (391) 99,7 % Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters As, Cd, Hg, Pb 59 (79) 100 % Voedingssupplementen As, Cd, Hg, Pb 49 (72) 88,9 % Alcoholische en niet-alcoholische dranken As, Cd, Pb 44 (48) 100 % Honing Cd, Pb 26 (47) 100 % Bereide producten (bakkerij, patisserie, chocolade, koeken) As, Cd, Pb 56 (90) 100 % Voedingsadditieven As, Cd, Hg, Pb 18 (68) 100 % Thee, koffie, infusies en cacao As, Pb 25 (25) 100 % De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2011. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 10 PV’s en 8 waarschuwingen. Bijkomende maatregelen (inspectie, bijkomende analyses en eventuele inbeslagnames) werden eveneens getroffen t.o.v. de verantwoordelijken van niet-conforme levensmiddelen (producent of invoerder). De niet conforme resultaten betroffen volgende monsters: 1 teeltsubstraat (Ni), 1 visvoeder (As), 1 monster schorseneren (Cd), 1 monster van paardenspierweefsel (Cd), 1 visserijproduct (Cd) en 7 voedings- supplementen (1 Pb, 6 As). Er werden 6 PV’s en 1 waarschuwing opgesteld, 1 definitieve inbeslagname (161 verpakkingen van voedingssupplementen) uitgevoerd en 5 maatregelen genomen tegen andere operatoren. 119

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv