Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

120 2.5. PAK Bij

120 2.5. PAK Bij onvolledige verbranding van organische producten worden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) gevormd waarvan sommige wellicht kankerverwekkend zijn voor de mens. PAK’s worden in levensmiddelen gevormd bij het opwarmen en drogen wanneer verbrandingsproducten rechtstreeks met het levensmiddel in contact komen. Grote hoeveelheden PAK’s kunnen in geraffineerde olie worden aangetroffen. In dat geval kunnen de PAK’s via een behandeling met actieve kool worden geëxtraheerd. Een andere mogelijke bron van PAK’s is de afzetting uit het milieu op vis en zeevruchten. Voor bepaalde levensmid- delen is een maximale limiet voor de PAK benzo(a)pyreen vastgesteld. Sinds 1 juli 2012 is ook een norm voor de som van 4 PAK’s (benzopyreen, benzantraceen, benzofluorantheen en chryseen) van toepassing. Aantal monsters Conform Diervoeders 227 100 % Bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters 41 100 % Chocoladeproducten 15 100 % Specifieke voedingsmiddelen 20 100 % Groenten 22 100 % Specerijen 6 100 % Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 78 99,8 % Vlees, vleesproducten en -bereidingen 30 100 % Plantaardige oliën 10 100 % Dierlijke vetstoffen 5 100 % Bijenteeltproducten 5 100 % Additieven 7 100 % Mout 10 100 % Alle monsters waren conform, behalve 1 monster van visserijproducten (gerookte vis) waar de norm voor benzo(a)pyreen overschreden werd.

2.6. Additieven en aroma’s Additieven zijn stoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd om technische redenen: om de houdbaarheid te verlengen (bewaarmiddelen en anti-oxidanten), om de kleur of smaak te wijzigen of te herstellen (kleurstoffen en smaakstoffen). Het FAVV voert analyses uit op bewaarmiddelen, zoetstoffen (acesulfaam K, aspartaam, neotaam, sucralose, …), toegelaten en verboden kleurstoffen (soedanrood I, II, III, IV, methylgeel, oranje II, pararood, rhodamine B), toegelaten (fosfaten) en verboden emulgatoren (morfoline waarmee bepaalde soorten fruit worden behandeld), en smaakversterkers. De Europese wetgeving betreffende de additieven bevat CONTROLES OP PRODUCTEN 6 een positieve lijst; dit betekent dat enkel de additieven met een specifieke toelating mogen worden gebruikt. Het FAVV voert ook analyses op natuurlijke aroma’s (cumarine, pulegon, safrol, estragol, methyleugenol) uit. Nombre d’échantillons Conformité Sulfiet in gehakt 1.972 97,7 % Sulfiet in andere levensmiddelen 188 100 % Nitraten & nitrieten 30 100 % Bewaarmiddelen Benzoaten & sorbaten 62 100 % Boorzuur 83 100 % Parabenen 38 97,4 % Propionzuur 23 100 % Zoetstoffen 58 100 % Kleurstoffen Toegelaten Verboden 119 83 99,2 % 98,8 % Emulgatoren 75 100 % Smaakversterkers Glutaminezuur 22 100 % Natuurlijke aroma's 113 99,1 % Het gebruik van sulfiet in gehakt vlees is wettelijk verboden. Vlees dat aan de lucht is blootgesteld oxideert en krijgt geleidelijk een bruinachtige kleur. Sulfiet wordt toegevoegd om de rode kleur van het vlees te bewaren. Hierdoor kan bedorven vlees een vers uitzicht behouden en een risico vormen voor de voedselveiligheid. In bereid gehakt vlees mogen daarentegen sulfieten voorkomen in toegevoegde ingrediënten. In dat geval mag het gehalte aan sulfiet in het eindproduct niet hoger zijn dat de wettelijk vastgestelde norm en moet het bij de ingrediënten vermeld staan. Een controle op de aanwezigheid van sulfiet in gehakt bestaat in eerste instantie uit een snelle routinetest met malachietgroen. Indien deze test positief is, wordt de aanwezigheid bevestigd in het labo. In 2012 waren 2,8 % van de malachietgroentesten bij 1.972 inspecties bij slagers niet conform. De aanwezigheid van sulfiet werd bevestigd in het laboratorium in 81,8 % van de 55 monsters (dit betekent in 45 (2,3 %) van de 1.972 testen, ten opzichte van 3,1 % in 2010 en 2,8 % in 2011). De nietconforme resultaten gaven aanleiding tot 3 waarschuwingen, 23 PV’s, 1 maatregel tegen een andere operator en 9 inbeslagnames. Voor de andere non-conforme analyseresultaten op additieven en aroma’s werden 1 waarschuwing en 2 PV’s gegeven. 121

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv