Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

122 2.7. Andere verboden

122 2.7. Andere verboden of ongewenste stoffen Natuurlijke hormonen Het FAVV-laboratorium van Gentbrugge bekwam in 2012 de ISO-17025 accreditatie voor de opsporing van synthetische homologen van lichaamseigen steroïden bij runderen met behulp van GC-MS/C/IRMS (gas chromatography-mass spectrometry/combustion/isotope-ratio mass spectrometry). Er werd eveneens een methode ontwikkeld en gevalideerd die toelaat een voorselectie te maken van monsters geschikt voor GC-MS/C/IRMS analyse uit de routinemonsters vanaf eind 2011. Deze LC-MS/MS methode werd eind 2012 eveneens geaccrediteerd. Daarnaast werd een methode uitgewerkt voor de detectie van androgenen, die binnen het ISORA-project (het project voor het opsporen van natuurlijke hormonen via isotoop ratio massaspectrometrie) in de loop van 2013 zal gevalideerd worden en voorgedragen voor accreditatie. 2.7.1. Diervoeders In diervoeders worden binnen bepaalde grenzen bepaalde stoffen aanvaard terwijl andere daarentegen formeel verboden zijn (vb. hormonen). Het FAVV voert tal van analyses uit om de afwezigheid van hormonen en de afwezigheid van verboden additieven zoals antibiotica waarvan het gebruik als additief werd verboden in het kader van het preventiebeleid tegen antibioticaresistentie Gerecycleerde vetten (keukenafval) zijn eveneens verboden omwille van de risico’s GC-MS/C/IRMS opstelling in het FLVVG die ze voor de diergezondheid of de veiligheid van dierlijke producten kunnen inhouden: zij kunnen eiwitten bevatten die verboden zijn voor herkauwers (eiwitten afkomstig van zoogdieren). In het kader van de bestrijding van BSE (gekkekoeienziekte), voert het FAVV controles uit om na te gaan of er geen verboden dierlijke eiwitten aanwezig zijn, in het bijzonder door kruiscontaminaties in voeder voor herkauwers. Onvoldoende zuivere rundvetten zijn eveneens verboden. Melamine is een chemisch bestandmiddel dat gebruikt wordt bij de fabricatie van plastic. Het product werd in het verleden op een frauduleuze manier toegevoegd aan bepaalde in China vervaardigde melkproducten om het stikstofgehalte schijnbaar te verhogen. Het FAVV spoort hydroxymethylfurfural (HMF) op in producten op basis van suiker bestemd voor de vervoedering van bijen. Dit kan in dit voedsel worden gevormd wanneer het slecht wordt bewaard en aan hitte wordt blootgesteld (zon). Deze stof is schadelijk voor bijen. Er wordt eveneens toezicht gehouden op verschillende ongewenste zaden. Deze kunnen voor sommige dieren giftig zijn.

CONTROLES OP PRODUCTEN 6 Grondstoffen (conform) Mengvoeders (conform) Anabole stoffen 625 (100 %) Onzuiverheden in vetten 78 (96,2 %) Gerecycleerde vetten 126 (99,2 %) Moederkoren 27 (100 %) Fluor 35 (100 %) 45 (100 %) Afwezigheid van verpakkingsresten 44 (88,6 %) Melamine 1 (100 %) HMF 10 (100 %) Crotolaria 31 (100 %) Daturazaden 31 (100 %) Ricinuszaden 31 (100 %) Cyaniden 35 (100 %) Kruisbesmetting en verboden gemedicineerde stoffen 508 (98,8 %) Dierlijke eiwitten 265 (99,6 %) 711 (100 %) Er werden eveneens 20 monsters van voormengsels geanalyseerd om de afwezigheid van kruiscontaminatie met verboden medicinale stoffen na te gaan. Hierbij werd één non-conformiteit vastgesteld. Er werden ook analyses uitgevoerd voor de opsporing van GTH (glycerol triheptanoaat) dat als merker wordt toegevoegd aan diermeel en dierlijke vetten, aangezien deze niet mogen gebruikt worden in diervoeders. In 2012 werden 109 monsters van dierlijk vet en 94 monsters van diermeel onderzocht; ze waren alle conform. 2.7.2. Groenten en fruit Nitraten komen van nature voor in groenten en fruit. De concentratie ervan verschilt naargelang de soort, het seizoen en de teeltwijze. Ze komen vooral voor in bladgroenten. Nitraten zijn weinig toxisch maar de metabolieten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De resultaten zijn vergelijkbaar met 2011. Voor de aanwezigheid van verboden medicinale stoffen werden 4 PV’s opgesteld, voor het gebruik van gerecycleerde vetten 1 waarschuwing en 1 PV voor de aanwezigheid van onzuiverheden in vetten. Bij de recyclage van levensmiddelen tot diervoeder wordt de afwezigheid van resten van verpakkingen nagegaan. Hierbij wordt telkens onderzocht of het gaat om een technisch vermijdbare aanwezigheid en of de operator alles in het werk heeft gesteld om de aanwezigheid te vermijden. In 2012 werden 183 monsters van groenten en babyvoeding genomen op de Belgische markt; alle monsters voldeden aan de in de Europese normen voor nitraten. Voor dierlijke eiwitten werd 1 waarschuwing werd gegeven voor de aanwezigheid van veren (31 %) in bloedmeel dat bestemd was voor voeder voor gezelschapsdieren en meststoffen. 123

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv