Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

124 2.7.3.

124 2.7.3. Visserijproducten Tweekleppige weekdieren zoals mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen voeden zich met microalgen (fytoplankton) door deze uit het water te filteren. Bepaalde soorten fytoplankton produceren toxines die accumuleren in de weekdieren: mariene biotoxines. De consumptie van dergelijke weekdieren kan bij mensen aanleiding geven tot braken en diarree (DSP: Diarrhetic Shellfish Poisoning, veroorzaakt door lipofiele toxines), desoriëntatie en geheugenverlies (ASP: Amnesic Shellfish Poisoning), zenuwsymptomen en verlammingsverschijnselen (PSP: Paralytic Shellfish Poisoning). Histaminevorming in vis kan plaatsvinden wanneer het van nature aanwezige histidine door bacteriën wordt omgezet tot histamine. Bepaalde vissoorten zoals tonijn, makreel, sardines, haring, ansjovis, … bevatten veel histidine en houden bijgevolg meer risico in op vorming van hoge gehaltes aan histamine. Dit is vooral het geval bij het hanteren of stockeren in verkeerde omstandigheden (bv. bewaren bij te hoge temperatuur). Het consumeren van vis die hoge gehaltes aan histamine bevat, kan vergiftigingsverschijnselen veroorzaken (misselijkheid, huiduitslag, hoofdpijn, maag-darmklachten, …). Histamine wordt niet vernietigd bij het koken of bakken van vis. Gekoeld bewaren van verse vis (0-4°C) is dus een zeer belangrijke maatregel om histaminevorming te beperken. Aantal monsternemingen Conform Mariene biotoxines in levende tweekleppige weekdieren 76 (342 analyses) 82,9 % Histamine in vissen 71 91,5 % De analyseresultaten voor de mariene biotoxines zijn in 2012 minder goed dan in 2011. In 10 monsters (waarvan 5 monsters Sint-Jakobsvruchten) werd de aanwezigheid van het ASP-toxine vastgesteld, in 3 monsters (waarvan 2 monsters mosselen en 1 monster Sint-Jakobsvruchten) werden DSP-toxines aangetroffen. 2.7.4. Slachtdieren In de veehouderijen neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica en verboden stoffen (vlees, faeces, urine, lever, schildklier). In 2012 werden 3.761 monsters genomen voor het opsporen van anabolica en verboden stoffen in het kader van het bewakingsplan voor residuen en contaminanten (2.036 monsters van De analyseresultaten voor histamine zijn vergelijkbaar met deze van 2011. Zes monsters vis (3 monsters tonijn, 2 monsters sardienen en 1 monster haring) waren niet conform voor histamine; 13 kg vis werd in beslag genomen. runderen, 502 monsters van kalveren, 1.128 monsters van varkens en 95 monsters van pluimvee); er werden 90 monsters van water genomen in varkens- en pluimveebedrijven voor het opsporen van nitrofuranen en chloramfenicol. Alle analyses waren conform. In 2012 werd 1 enkel H-statuut toegekend voor het gebruik van corticosteroïden et hormonen die werden teruggevonden op materialen. In runderbedrijven werden 4 R-statuten toegekend voor het niet-conform gebruik van antibiotica, 1 voor antiparasitaire middelen, 1 voor niet steroïdale ontstekingsremmers en anti-parasitaire middelen. In varkensbedrijven werden 4 R-statuten toegekend voor het gebruik van antibiotica, 1 voor antibiotica, niet steroïdale ontstekingsremmers, anti-parasitaire en kalmerende middelen.

CONTROLES OP PRODUCTEN 6 H-statuut R-statuut Runderen Varkens Runderen Varkens 2010 5 0 15 3 2011 1 0 13 11 2012 1 0 6 5 Het R-statuut houdt in dat gedurende 8 weken 1 op 10 dieren van elke in het slachthuis aangeboden partij dieren op kosten van de verantwoordelijke wordt 2.7.5. Producten Monsters van dierlijke producten worden genomen in slachthuizen voor de opsporing van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, anthelmintica, coccidiostatica, niet-steroïdale ontstekingsremmers). onderzocht. Toekenning van het H-statuut heeft als gevolg dat gedurende 52 weken de dieren het bedrijf alleen mogen verlaten om naar een Belgisch slachthuis te worden Het FAVV onderzoekt ook monsters uit transformatie en distributie op 3-monochloorpropaan-1,2-diol (3-MCPD), een verontreiniging die wordt gevormd bij de zure hydrolyse van plantaardige eiwitten. 3-MCPD is cancerogeen als het gedurende een langere periode en in hoge doses wordt toegediend. 3-MCPD en zijn esters overgebracht waar 1 op 10 dieren van elke partij op kosten van de verantwoordelijke zal worden onderzocht. komen voor in een groot aantal levensmiddelen en ingrediënten, in het bijzonder in sojasaus, maar ook in brood, crackers, geroosterde koekjes, kaas, gemodificeerd zetmeel, plantaardige oliën, …. Bij de spijsvertering zouden de esters omgezet worden in vrij 3-MCPD. Aantal monsters Conform Vlees en vleesproducten bewakingsplan in het slachthuis 10.170 99,8 % verdachte monsters in het slachthuis 198 77,8 % Aquacultuurproducten (Belgische aquacultuurbedrijven - controleplan) 121 97,5 % Visserij- en aquacultuurproducten (andere) 237 99,6 % Honing (bijenkwekers - controleplan) 73 100 % Honing (andere) 112 100 % Melk en melkproducten 505 98,8 % Eieren en eiproducten 287 99,0 % Sojasaus (3-MCPD) 14 100 % Diverse voedingsproducten (3-MCPD) 138 Geen norm * zie hoofdstuk Fraudebestrijding 125

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
van de inspecteur en controleur - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv