Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

126 Bewakingsplan in het

126 Bewakingsplan in het slachthuis Tien monsters van runderen waren niet conform: 4 wegens de aanwezigheid van thiouracil in de schildklier, 1 wegens het gebruik van een niet-toegelaten kalmerend middel, 1 omwille van de aanwezigheid van niet-steroïdale ontstekingsremmers, 3 wegens prednisolone aanwezig in urine waarvan de concentratie hoger was dan 5 ppb, 1 met een concentratie van sulfadimethoxine hoger dan de MRL. Bij vijf varkens was de antibioticaconcentratie te hoog (3 gevallen hadden betrekking op sulfadiazine en 2 op doxycycline). Twee paarden afkomstig uit Nederland waren niet conform; een wegens de aanwezigheid van coccidiostatica waarvan de concentratie lichtjes hoger was dan de maximale limiet en een omwille van prednisolone in urine. Bij drie stuks pluimvee werden residuen van niet-toegelaten niet-steroïdale ontstekingsremmende middelen (NSAID) aangetroffen en in een duif werd de aanwezigheid van residuen van nitrofuraan, een verboden antibioticum, teruggevonden. Een RASFF-bericht werd verspreid ingevolge de aanwezigheid van sulfadiazine in varkensvlees. De producten die zich nog in België bevonden, werden geblokkeerd in afwachting van een representatieve Contaminanten waarvoor geen norm werd vastgelegd Naast de contaminanten waarvoor een norm vastgelegd is in nationale of Europese wetgeving, worden ook analyses uitgevoerd op niet-genormeerde contaminanten. De bedoeling is data te verzamelen en deze over te maken aan het EFSA die ze zal gebruiken in haar risico-beoordelingen: • furaan, een vluchtige verbinding die gevormd wordt tijdens het verhitten van levensmiddelen en die accumuleert in gesloten recipiënten en als mogelijk carcinogeen voor de mens wordt beschouwd (113 monsters van sauzen, babyvoeding, fruit, groenten, thee, koffie); bemonstering, aangezien de producten enkel worden vrijgegeven bij conforme resultaten en de niet-conforme producten worden vernietigd. Verdachte monsters in het slachthuis 30 runderen waren niet-conform (12 omwille van de aanwezigheid van antibiotica; 9 voor antiparasitaire middelen, 1 voor antibiotica en NSAID en 8 voor de aanwezigheid van NSAID). Anderzijds waren 13 varkens niet-conform (9 omwille van de aanwezigheid van antibiotica; 2 voor de aanwezigheid van NSAID, 1 omwille van NSAID en een verdovend middel, en 1 omwille van een antibioticum en een verdovend middel). De karkassen werden vernietigd. Drie monsters van vis waren niet-conform voor malachietgroen en leucomalachiet. De partijen vis werden geblokkeerd in afwachting dat de analyseresultaten aantonen dat het residugehalte lager ligt dan de vooropgestelde limiet om in de handel gebracht te worden. Twee operatoren hebben onderzoek uitgevoerd om de oorsprong van de aanwezigheid van deze residuen te achterhalen. • acrylamide, een neurotoxische en waarschijnlijk cancerogene stof voor de mens die wordt gevormd tijdens de verhitting van bepaalde voornamelijk koolhydraatrijke levensmiddelen bij hoge temperaturen (175 monsters van brood, ontbijtgranen, chips, peperkoek, koffie en cichorei); • ethylcarbamaat, een stof die van nature voorkomt in gefermenteerde levensmiddelen en alcoholische dranken zoals brood, yoghurt, sojasaus, wijn, bier en vooral in eau de vie van steenvruchten (kersen, pruimen, mirabellen en abrikozen). De resultaten van de 31 Een in de GIP genomen monster heeft de aanwezigheid van residuen van nitrofuranen aangetoond in schaaldieren afkomstig uit India. In afwachting van de resultaten werd de partij geblokkeerd en daarna geweigerd. Bij een monster van melk werden residuen van ivermectine aangetroffen, een niet-toegelaten antiparasitair middel voor melkkoeien, en voor een tweede antiparasitair middel lag de concentratie hoger dan de MRL. De levering van melk afkomstig van dit bedrijf werd verboden tot een analyse aantoonde dat de melk conform was. Twee monsters van eieren die bestemd waren voor menselijke consumptie hadden niet-toegelaten antibioticaresiduen. Het betrof broedeieren die, gezien ze niet geschikt waren om te worden uitgebroed, herbestemd werden voor menselijke consumptie. Ongeveer 4.000 eieren werden vernietigd, er werden bijkomende monsters genomen op eieren afkomstig van bewuste productie-eenheden, waarvan 1 monster niet confom was en 4.300 extra eieren werden vernietigd. monsters lagen beneden de Europese streefwaarde van 1 mg/l; • hexabromocyclododecaan (HBCD), een vlamvertrager die gebruikt wordt in extruderend (XPS) en expanderend (EPS) polystyreenschuim (gebruikt als thermische isolatie in de bouwnijverheid), en in textiel. HBCDD is in het leefmilieu aanwezig en wordt bijgevolg ook in levensmiddelen en diervoeders aangetroffen (116 analyses); • polybroombifenylen (PBB) (56 analysen) en polybroomdifenyleters (PBDE) (116 analysen), vlamvertragers die gebruikt worden in vele toepassin-

gen (plastics, textiel, elektronica…). Ze komen voor in het leefmilieu en kunnen bijgevolg de voedselketen contamineren; • perfluoralkylverbindingen (PFAS), gebruikt in textiel, producten voor behandeling van tapijten en leder, oppervlakteactieve stoffen, schuim voor brandbestrijding… (41 monsters); • benzeen, een kankerverwekkende stof die vele toepassingen kent in de Niet-eetbare soorten Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) en alle andere in België voorkomende kruiskruiden bevatten pyrrolizidine alkaloïden die giftig zijn voor de meeste zoogdieren. Het regelmatig eten van planten die pyrrolizidine alkaloïden bevatten gaat gepaard met leverschade. Aangezien de bladeren van het klein kruiskruid erg lijken op die van rucola werd deze plant soms aangetroffen in rucola die zich in de handel bevond. In 2012 heeft het FAVV 39 analysen uitgevoerd op monsters van rucola. Alle resultaten waren conform. 2.8. Allergenen Het enige wat iemand met een voedselallergie kan doen, is het betrokken allergeen vermijden maar daarvoor is een duidelijk en leesbaar etiket op elk voorverpakt voedingsmiddel absoluut noodzakelijk. De wetgeving inzake etikettering bepaalt dat het gebruik van 14 allergenen (glutenbevattende granen, schaaldieren, eieren, vis, pinda, soja, melk, bepaalde noten, selderij, mosterd, sesamzaad, lupine, weekdieren en afgeleide producten en sulfiet boven 10 mg/kg of /l) in de ingrediënten duidelijk moet vermeld worden op het etiket. industrie (chemicaliën, detergenten, verven, plastics) en ook voorkomt in o.a. uitlaatgassen en sigarettenrook. Daardoor is benzeen in ons milieu aanwezig en kan het dus in de voedselketen terecht komen. Benzeen kan ook in voedingsmiddelen gevormd worden door de decarboxylatie van de zouten van benzoëzuur (benzoaten) in aanwezigheid van ascorbinezuur (vitamine C). Benzoëzuur wordt aan heel wat voedingsproducten toegevoegd als be- Niet-eetbare pijnboompitten. In 2009 en 2010 rapporteerden de Europese lidstaten – en het FAVV – een toenemend aantal consumentenklachten over een bittere nasmaak na consumptie van pijnboompitten. De oorzaak hiervan was het frauduleus bijmengen van niet-eetbare soorten met andere partijen ingevoerd vanuit China. In 2011 heeft de Europese Commissie in samenwerking met de Chinese autoriteiten en de Chinese Kamer van Koophandel een lijst opgesteld van geaccrediteerde Chinese exporteurs die In de transformatiesector werden 1.593 controles uitgevoerd van de etikettering, onder andere door een verificatie van de recepten; 7,2 % van de controles waren niet conform. In de distributiesector werden 2.360 controles uitgevoerd op de etikettering van allergenen; 9,4 % van de controles waren niet conform. De non-conformiteiten gaven aanleiding tot waarschuwingen, PV’s en andere maatregelen (zie punt 1.10 (Verpakking en etikettering van diverse producten) van hoofdstuk 5 (Inspecties en ziektes)). CONTROLES OP PRODUCTEN 6 waarmiddel en ascorbinezuur kan als natuurlijke stof of als voedingsadditief aanwezig zijn. In 2012 heeft het FAVV 231 analysen uitgevoerd op diverse levensmiddelen (vis, vleesproducten, koffie, graanproducten, …). Er werden zeer lage gehaltes gemeten. De meeste resultaten lagen zelfs onder de detectielimiet. De inname van benzeen via voeding is zeer beperkt. De belangrijkste bron van inname is door blootstelling aan de lucht (vb. via inhalatie). enkel eetbare soorten exporteren naar de EU en er werd ook een certificatiesysteem ingesteld. In 2012 heeft het FAVV 53 analyses uitgevoerd. 1 monster was niet-conform. In de distributiesector werden bijkomend 60 analyses op gluten, 59 analyses op allergenen van soja, 59 analyses op allergenen van pindanoten, 58 analyses op allergenen van noten (amandelen, cashewnoten, macadamianoten, paranoten, pecannoten en pistachenoten) 1 analyse op allergenen van melk, in verscheidene levensmiddelen uitgevoerd. Alle analyses waren conform. 127

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv