Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

128 2.9. Zout in brood

128 2.9. Zout in brood De Belgische wetgeving legt voor brood een maximum op van 2 % zout uitgedrukt op droge stof. Het FAVV heeft 245 2.10. Contactmaterialen Levensmiddelen kunnen gecontamineerd worden door de materialen of voorwerpen waarmee ze in contact komen. Controle gebeurt aan de hand van migratietesten, broden geanalyseerd in 2012; 93,9 % waren conform wat een minder goed resultaat is dan in 2011 (98,3 %); dit laatste was een waarbij de materialen gedurende een zekere tijd met een levensmiddel of een vloeistof die dat levensmiddel kan vervangen, in contact gebracht worden. Daarnaast wordt aanzienlijke verbetering ten opzichte 2010 (93,0 %) en 2009 (86,3 %). De non-conformiteiten gaven aanleiding tot 9 waarschuwingen en 2 PV’s. ook nagegaan of de levensmiddelen zelf geen stoffen bevatten die afkomstig zijn van de materialen of voorwerpen waarmee ze in aanraking komen. Aantal monsters Conform Globale migratie-analyse van diverse plastic materialen en silicone 120 95,8 % Zware metalen uit keramisch materiaal 88 100 % 4, 4-diaminofenylmethaan uit keukenmateriaal in zwart nylon 109 97,2 % SEM in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 60 98,3 % Geëpoxideerde sojaboonolie (ESBO) in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 60 100 % Migratie van bisfenol A uit voorwerpen uit polycarbonaat (o.a. zuigflessen) 52 100 % Ftalaten in levensmiddelen verpakt in bokalen met een metalen deksel 60 100 % Formaldehyde uit voorwerpen in melamine 83 96,4 % Melamine uit voorwerpen in melamine 47 100 % Migratie van 2,2 tolueendiamine (2,4 TDA) uit nylon 109 99,1 % Migratie van aniline uit nylon 109 98,2 % Totaal 897 98,3 % De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 1 maatregel bij een andere operator en 1 PV. Naast de controles van die elementen waarvoor een wettelijke norm bestaat werden ook andere parameters geanalyseerd: • De migratie van isopropylthioxanthone (ITX, gebruikt bij het bedrukken van tetra brick-verpakkingen) werd nagegaan in 30 monsters. Er werd geen verhoogde migratie vastgesteld. • De migratie van metalen uit metalen keukengerei en aluminium bakjes en folie en de migratie van ethylbenzeen uit silicone voorwerpen werd ter monitoring onderzocht.

2.11. Water Het FAVV voert controles uit naar de chemische, fysico-chemische en microbiologische kwaliteit van gebotteld water en van water dat wordt gebruikt bij de productie van levensmiddelen. De verschillende soorten geanalyseerd water zijn: bij de bereiding van levensmiddelen gebruikt water (drinkwater dat een andere oorsprong heeft dan leidingwater: putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater), behandeld leidingwater (door verwarming, opslag, verzachting, filtratie, omgekeerde osmose, ontsmetting met Water gebruikt bij verwerking van levensmiddelen (putwater, gerecycleerd water, oppervlaktewater) Natuurlijk mineraalwater en bronwater Tafelwater Behandeld en onbehandeld leidingwater Totaal De niet-conforme parameters waren: • ammonium (putwater), boor (leidingwater), • coliformen (putwater in de transformatiesector), totaal kiemgetal bij 22°C en bij 37 °C (tafelwater, putwater in de transformatiesector en onharde leidingwater in horeca en grootkeukens), E. coli (leidingwater), Streptococcus (leidingwater), • etikettering (calcium, chloriden, bicarbonaat, sulfaten in tafelwater). De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 5 waarschuwingen, 1 PV en tot een inbeslagneming van 1.488 liter tafelwater in de transformatiesector. Vanaf 26 december 2013 wordt in toepassing van de Richtlijn 98/83/EG de norm voor lood in al dan niet behandeld leidingwater verlaagd van 25 µg/l naar 10 µg/l. In het kader van een informatiecampagne werd een controleactie opgezet in 2012 waarbij slechts één enkele overschrijding (leidingwater) werd vastgesteld. CONTROLES OP PRODUCTEN 6 chloor of UV), tafelwater (drinkwater in flessen dat in de handel wordt verkocht als flessen voor waterfonteinen), natuurlijk mineraalwater en bronwater. De monsters worden genomen in de transformatie- en distributiesectoren. Aantal monsters (conform) Aantal analyses (conform) 293 3.414 (99,2 %) (99,2 %) 235 3.786 (100 %) (100 %) 119 2.171 (94,1 %) (99,3 %) 339 1.674 (95,8 %) (97,9 %) 986 11.045 (97 %) (99,3 %) 129

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv