Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

130

3. Microbiologische controles Elk jaar voert het FAVV meerdere tienduizenden microbiologische analyses uit op monsters uit de ganse voedselketen. Zo worden pathogene micro-organismen opgespoord (Salmonella, Campylobacter, E. coli O157, VTEC (o.a. E. coli O103, O104:H4, Overzichtstabel microbiologische analyses Pathogenen Hygiëneindicatoren 3.1. Diervoeders Salmonella is de belangrijkste microbiologische contaminant in diervoeders. De controle wordt dan ook voornamelijk op dit bacterie toegespitst. De hygiënische O111, O145 en O26), Listeria monocytogenes, Staphylococcus coagulase positieve, Bacillus cereus, Hepatitis A-virus, Norovirus, Clostridium perfringens, Cronobacter sakazakii, Clostridium botulinum, Vibrio cholereae, Vibrio parahaemolyticus, CONTROLES OP PRODUCTEN 6 Yersinia) en indicatororganismen voor de hygiëne (totaal kiemgetal, E. coli, Enterobacteriaceae, gisten en schimmels). Diervoeders Primaire productie van dierlijke producten Slachthuizen Levensmiddelen Verwerking Distributie Grensinspectieposten Aantal analyses 821 31.656 6.135 9.755 19.615 179 Conformiteit 96,5 % 99,5 % 93,1 % 98,2 % 99,1 % 94,7 % Aantal analyses 162 - 2.825 3.018 5.750 19 Conformiteit 92,0 % - 93,7 % 94,3 % 90,5 % 95,0 % werking van de operator wordt ook nagegaan. Daarnaast wordt in diervoeders van dierlijke oorsprong de aanwezigheid van Enterobacteriaceae als aanduiding voor een al dan niet voldoende behandeling getest. Salmonella Enterobacteriaceae 2011 2012 2011 2012 Grondstoffen 341 (98,0 %) 321 (94,7 %) 124 (98,4 %) 123 (95,9 %) Mengvoeders 505 (97,8 %) 512 (97,6 %) 34 (82,4 %) 35 (74,3 %) Kauwartikelen voor gezelschapsdieren 71 (91,5 %) 18 (94,4 %) 47 (100 %) 18 (100 %) Voor Salmonella in grondstoffen is dit een slechter resultaat dan in 2011. Er werden 30 verschillende serotypes van Salmonella vastgesteld, waaronder S. Livingstone (5), S. Mbandaka (3), S. Paratyphi B var Java (2), S. Enteritidis (2), S. Infantis (2), S. Ohio (2), S. Montevideo (2). De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 26 waarschuwingen, 4 PV’s, 1 recall en 1 inbeslagname. De diervoedersector moet dit probleem beheersen om (her)besmetting van gezonde veeteeltbedrijven te vermijden. 131

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV