Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

134 3.3.1. Karkassen in

134 3.3.1. Karkassen in het slachthuis Monitoring van rund-, varkens- en pluimveekarkassen 2011 2012 Aantal analyses Conform Aantal analyses Conform Salmonella 1.553 89,8 % 1.248 91,1 % Campylobacter 1.323 73,2 % 1.500 91,7 % Yersinia enterocolitica 384 97,7 % 56 100 % VTEC (O157, O26, O103, O111, O145) 826 97,8 % 906 99,6 % E. coli 1.139 94,0 % 787 98,0 % Totaal kiemgetal 498 81,3 % 539 84,0 % De besmettingsgraad van varkenskarkassen door salmonella is hoger dan in 2011, terwijl de besmettingsgraad van salmonella en E. coli op karkassen van pluimvee lager is dan in 2011. Aangezien risicoanalyses aan het licht brachten dat vooral karkassen van braadkippen een significant risico voor de volksgezondheid inhouden, werd de richtwaarde voor Campylobacter op karkassen Het FAVV bemonstert eveneens rund-, varkens- en pluimveekarkassen om de doeltreffendheid van het autocontrolesysteem van de exploitanten na te gaan (verordening (EC) nr 2073/2005) en versneden deelstukken van gevogelte op 100 à 1.000 kve/g gebracht. De bemonstering gebeurt op de nek en de borst.. Aantal monsternemingen Conform Salmonella 645 98,9 % Runderen Enterobacteriaceae 100 98,0 % Totaal kiemgetal 100 94,0 % Salmonella 1.349 89,0 % Varkens Enterobacteriaceae 69 94,2 % Totaal kiemgetal 69 92,8 % Braadkippen en kalkoenen Salmonella 884 93,2 % De non-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 11 waarschuwingen (7 varkensslachthuizen en 4 pluimveeslachthuizen) en tot 22 PV’s (13 varkensslachthuizen en 9 pluimveeslachthuizen).

3.3.2. Producten in de verwerking Vlees uit uitsnijderijen 2011 2012 CONTROLES OP PRODUCTEN 6 Aantal analyses Conform Aantal analyses Conform Salmonella 722 95,8 % 741 95,5 % Campylobacter 711 86,1 % 714 97,8 % VTEC 292 99,7 % 374 99,5 % E. coli 825 99,0 % 561 99,5 % Totaal kiemgetal 410 79,8 % 382 76,2 % De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2011 met uitzondering van de besmetting door het totaal kiemgetal van deelstukken van gevogelte dat hoger is dan in 2011. Hoevemelk In 2012 werden 55 analyses ter opsporing van VTEC (O157, O26, O103, O111 en O145) in hoevemelk uitgevoerd; alle analyses waren conform, behalve één monster rauwe Melk van melkautomaten op de hoeve melk (O157), dat een thermische behandeling kreeg zodat er geen gevaar meer was. Resultaten van de 281 microbiologsiche analyses op melk verkocht via melkautomaten op de hoeve. Aantal analyses Conform E. coli O157, O26, O103, O111, O145 40 100 % Listeria monocytogenes 40 100 % Salmonella 40 100 % Staphylococcus aureus 40 97,5 % Campylobacter 40 100 % Bacillus cereus 40 100 % E. coli 41 95,1 % 135

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv