Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

136 Andere producten

136 Andere producten Virussen in klein rood fruit Naar aanleiding van een incident in Duitsland in 2012 met diepgevroren aardbeien uit China, besmet met Norovirus, heeft het FAVV extra controles uitgevoerd op deze ingevoerde producten. De mogelijke aanwezigheid van virussen, zoals Norovirus en Hepatitis A-virus, kan een probleem vormen in (diepgevroren) kleine rode vruchten. Virussen zijn vaak zeer stabiel en kunnen gekoelde omstandigheden gedurende enkele jaren verdragen. De consumptie van besmette levensmiddelen kan leiden tot gastro-enteritis, hepatitis (geelzucht) etc. De infectieuze dosis is over het algemeen laag: Consumptie van kleine hoeveelheden besmette levensmiddelen kan reeds aanleiding geven tot symptomen. In één staal diepgevroren aardbeien uit China werd Hepatitis A-virus aangetroffen. Een RASFF-bericht werd opgesteld. Vanaf 2013 wordt de analyse van Norovirus en Hepatitis A-virus in aardbeien uit China beschreven in verordening (EG) nr. 669/2009 in de lijst van diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong die aan meer uitgebreide officiële controles in de Europese Unie worden onderworpen. In 2012 werden 10.373 microbiologische analyses van levensmiddelen uitgevoerd in de transformatiesector (excl. uitsnijderijen). 97,1 % (97,6 % in 2011) van de microbiologische analyses in het kader van het controleprogramma (10.272 analyses) was conform en 84,2 % (81,9 % en 2011) naar aanleiding van een klacht, een RASFF- alarm of een hercontrole (101 analyses). De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 4 waarschuwingen, 4 PV’s en 2 inbeslagnames (90 kg varkenvlees en 120 kg runds- en kalfsvlees). Vlees, vleesbereidingen en vleesproducten Visserij- en aquacultuurproducten Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk Andere producten Salmonella 1.164 (97,8 %) 180 (99,4 %) 231 (99,6 %) 396 (100 %) Listeria monocytogenes 955 (97,3 %) 180 (98,9 %) 378 (98,2 %) 374 (98,7 %) E. coli O157 671 (99,7 %) 106 (99,1 %) 119 (100 %) VTEC (E. coli O103, O104, O111, O145, O26) 671 (100 %) 25 (100 %) 125 (100 %) Campylobacter 742 (97,8 %) 1 (100 %) Staphylococcus coagulase + 272 (97,4 %) 134 (98,5 %) 259 (93,8 %) 99 (96,0 %) Yersinia 103 (90,3 %) Bacillus cereus 42 (100 %) 62 (100 %) Clostridium botulinum 25 (100 %) Clostridium perfringens 47 (100 %) Cronobacter sakazakii 5 (100 %) Hepatitis A-virus 110 (99,1 %) Norovirus 99 (100 %) Vibrio cholerae 114 (92,1 %) Vibrio parahaemolyticus 45 (95,6 %) Vibrio 1 (100 %) E. coli 821 (99,9 %) 194 (99,5 %) 201 (96,0 %) 219 (97,7 %) Totaal kiemgetal 434 (87,8 %) 101 (76,2 %) 53 (71,7 %) 110 (58,2 %) Enterobacteriaceae 133 (98,5 %) 113 (97,3 %) 94 (97,9 %) Gisten en schimmels 90 (96,7 %) 45 (100 %) 30 (50,0 %)

De andere producten die hierboven in de tabel zijn opgenomen omvatten onder andere ongepasteuriseerde vruchtensappen, fruit, groenten en bereide producten zoals patisserie, kant-en-klare maaltijden, chocoladeproducten, voorverpakte versneden fruit en groenten en bijzondere voeding voor zuigelingen en kleuters. De niet conforme resultaten voor pathogenen in vlees, vleesbereidingen en vleesproducten betroffen Listeria monocytogenes in filet americain (3,8 %), Listeria monocytogenes en Salmonella in andere vleesbereidingen (respectievelijk 7,3 % en 4,0 %), Campylobacter, E. coli O157 en Salmonella in vlees van andere diersoorten dan pluimvee (respectievelijk 2,6 %, 0,5 % en 2,2 %), Campylobacter en Salmonella in 3.3.3. Producten in de distributie Hoevezuivel In 2012 werden 2.274 microbiologische analyses op melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk uitgevoerd op de hoeve; 94,8 % (97,8 % in 2011) van vlees van gevogelte met vel (respectievelijk 3,2 % en 3,6 %.), Campylobacter en Salmonella in vlees van gevogelte zonder vel (respectievelijk 2,4 % en 3,6 %) en Listeria monocytogenes in vleesproducten (o.a. ham, charcuterieworst en kipsla: 1,4 %). De niet conforme resultaten voor pathogenen in producten en bereidingen van de visserij en de aquacultuur betroffen Listeria monocytogenes in visfilets (4,6 %) en schaaldierensalade (0,6 %) en Salmonella, Vibrio cholerae en Vibrio parahaemolyticus in schaaldieren (respectievelijk 1,1 %, 7,9 % en 4,4 %). De niet conforme resultaten voor pathogenen in melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk betroffen Salmonella en Staphylococcus coagulase + in melkpoeder (respectievelijk 2,3 % en de microbiologische analyses in het kader van het controleprogramma was conform en 58,3 % (51,6 % en 2011) van de analyses CONTROLES OP PRODUCTEN 6 12,5 %) en E. coli O157 en Listeria monocytogenes in kaas (respectievelijk 0,9 % en 2,4 %). De niet conforme resultaten voor pathogenen in de andere producten betroffen Listeria monocytogenes in patisserie (1,2 %) en voorverpakte versneden groenten (12,5 %) en Hepatitis A-virus in aardbeien (2,8 %). naar aanleiding van een klacht, een RASFFalarm of een hercontrole. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 22 waarschuwingen, 1 PV en 1 inbeslagname. Aantal analyses Conform Listeria monocytogenes 592 99,0 % E. coli O157 369 99,5 % Salmonella 303 100 % Staphylococcus coagulase + 277 92,8 % VTEC (E. coli O26, O103, O104, O111, O145, O157) 119 100 % Campylobacter 63 100 % Bacillus cereus 40 100 % E. coli 319 74,0 % Enterobacteriaceae 146 72,6 % Totaal kiemgetal 46 91,3 % De niet conforme resultaten voor pathogenen betroffen Listeria monocytogenes in boter (3,1 %) en Listeria monocytogenes en E. coli O157 in kaas (respectievelijk 1,6 % en 0,9 %). 137

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv