Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

138 Horeca In

138 Horeca In 2012 werden 2.449 microbiologische analyses uitgevoerd in de horeca. 96,4 % (97,7 % in 2011) van de microbiologische analyses in het kader van het controleprogramma (2.444 analyses) was conform. Buiten het controleprogramma werden 5 analyses uitgevoerd. Deze waren allen conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 6 waarschuwingen, 6 PV’s en 3 maatregelen tegen een andere operator. Aantal analyses Conform Listeria monocytogenes 763 100 % Salmonella 374 100 % Staphylococcus coagulase + 232 97,8 % Bacillus cereus 157 98,1 % Clostridium perfringens 108 99,1 % Campylobacter 82 100 % E. coli O157 23 100 % VTEC (o.a. E. coli O103, O104, O111, O145, O26) 22 95,5 % Cronobacter sakazakii 7 100 % Hepatitis A-virus 7 100 % Clostridium botulinum 5 100 % Norovirus 4 100 % Vibrio cholerae 3 100 % Vibrio parahaemolyticus 1 100 % E. coli 380 97,9 % Enterobacteriaceae 194 70,1 % Totaal kiemgetal 82 85,4 % Gisten en schimmels 5 100 % De te hoge resultaten van Enterobacteriaceae (hygiëne-indicator) werden gevonden in kant-en-klare maaltijden (23,7 %), Grootkeukens In 2012 werden 1.945 microbiologische analyses uitgevoerd in ziekenhuizen, melkkeukens en kinderdagverblijven (maaltijden voor baby’s, bereide melk in flessen roomijs (11,1 %), softijs (11,5 %) en pitavlees (44,0 %). en dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen): 98,8 % (98,7 % in 2011) van de analyses uitgevoerd in het kader van het controleprogramma De resultaten van de analyses van de pathogene kiemen zijn, net als in 2011, in het algemeen goed. Er werd één niet conform resultaat gevonden voor E. coli O26 in filet americain. was conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 1 waarschuwing, 3 maatregelen tegen andere operatoren en 1 PV. Aantal analyses Conform Listeria monocytogenes 526 99,6 % Bacillus cereus 261 98,9 % Salmonella 247 99,6 % Cronobacter sakazakii 219 100 % Staphylococcus coagulase + 145 96,6 % Clostridium perfringens 86 100 % Enterobacteriaceae 238 97,0 % Totaal kiemgetal 124 96,0 % E. coli 99 100 %

De niet conforme resultaten werden aangetroffen in bereide maaltijden voor baby’s, bereide melk in flessen en dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen. Bij de bereide maaltijden voor baby’s werden niet con- Groot- en detailhandel In 2012 werden 19.113 microbiologische analyses uitgevoerd; zoals in 2011 was 97,5 % van de analyses uitgevoerd in het forme resultaten bekomen voor Bacillus cereus (2,1 %), Enterobacteriaceae (7,8 %), Listeria monocytogenes (0,8 %) en Staphylococcus coagulase + (5,2 %). Bij de bereide melk in flessen werden niet conforme resultaten bekomen voor Bacillus kader van het controleprogramma conform. De niet-conforme resultaten gaven aanleiding tot 1 waarschuwing, 1 PV en 35 maatregelen tegen andere operatoren. CONTROLES OP PRODUCTEN 6 cereus (1,0 %), Enterobacteriaceae (1,0 %) en totaal kiemgetal (4,1 %). En bij de dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen, tenslotte, was 2,0 % van de analyses van Salmonella niet conform. Aantal analyses Conform Listeria monocytogenes 3.769 99,9 % Salmonella 3.461 99,2 % VTEC (o.a. E. coli O103, O104, O111, O14, O26) 1.724 100 % E. coli O157 1.613 99,9 % Staphylococcus coagulase + 1.495 98,5 % Campylobacter 700 95,3 % Bacillus cereus 472 99,8 % Enterobacteriaceae 456 95,0 % Hepatitis A-virus 439 99,8 % Norovirus 300 97,7 % Clostridium botulinum 168 100 % Vibrio parahaemolyticus 137 97,8 % Vibrio cholerae 111 90,1 % Yersinia 91 86,8 % Clostridium perfringens 64 100 % Cronobacter sakazakii 30 100 % E. coli 2.641 98,5 % Totaal kiemgetal 1.250 79,7 % Gisten en schimmels 192 78,1 % 35,8 % van de microbiologische analyses in de detail- en groothandel werden uitgevoerd op vlees (2.401 analyses), vleesbereidingen (3.028 analyses) en vleesproducten (1.416 analyses) in o.a. filet americain, hamburgers, worsten, ham, pastei van gebakken vlees, kipsla, vleessla, versneden vlees en volledige kippen. 95,8 % van deze analyses was conform. De pathogenen Campylobacter, Salmonella en Yersinia werden aangetroffen in vlees (respectievelijk 6,3 %, 4,1 % en 13,2 %). Deze niet con- forme resultaten werden bekomen bij de analyse van versneden vlees van gevogelte met en zonder vel, pluimveekarkassen en versneden vlees van andere diersoorten dan gevogelte. Bij de vleesbereidingen werden niet conforme resultaten bekomen bij de analyse van E. coli O157 (0,2 %), Listeria monocytogenes (0,2 %) en Salmonella (0,5 %) in o.a. filet americain. Bij de analyse van de vleesproducten, tenslotte, werd de pathogeen Listeria monocytogenes aangetroffen in 0,2 % van de stalen. 2.363 microbiologische analyses werden uitgevoerd op producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur, 97,9 % van de analyses was conform. De niet conforme resultaten werden bekomen voor Hepatitis A-virus in weekdieren (0,4 %), Vibrio cholerae in schaaldieren (9,9 %) en Norovirus, Salmonella en Vibrio parahaemolyticus in tweekleppige weekdieren (respectievelijk 5,0 %, 0,7 % en 3,3 %). 139

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV