Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

140 De niet conforme

140 De niet conforme resultaten van de microbiologische analyses van pathogenen in andere producten betroffen Salmonella in kant-en-klare maaltijden en voorverpakte Zuigelingenvoeding In het kader van het protocol tussen het FAVV en het FAGG worden door het FAGG jaarlijks monsters geanalyseerd van zuigelingenvoeding in de apotheek. In 2012 werden 1.290 microbiologische analyses uitgevoerd op zuigelingenvoeding (808 3.4. Humane besmettingen De drie belangrijkste door voedsel overgedragen bacteriële zoönoses zijn nog steeds Campylobacter, Salmonella en Listeria monocytogenes. In 2012 daalde het aantal gerapporteerde gevallen van salmonellabesmetting aan het Nationaal Referentielaboratorium voor Salmonella (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - WIV) bij de mens met 2 % ten opzichte van 2011. Er versneden groenten en fruit (respectievelijk 0,7 % en 1,7 %) en Norovirus in voorverpakte versneden groenten en fruit (2,2 %) en Bacillus cereus in specerijen (1,7 %). was echter een lichte stijging van het aantal gerapporteerde S. Enteritidis gevallen. Voor Campylobacter is het aantal gerapporteerde humane gevallen van Campylobacter met 7 % gestegen ten opzichte van 2011. Campylobacter blijft de meest gerapporteerde bacteriële infectie die via levensmiddelen overgedragen wordt naar mensen. Het aantal gevallen van Listeria Aantal gerapporteerde humane gevallen van de 3 belangrijkste door voedsel overgedragen zoönoses (bron: WIV) 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 analyses) en dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen (482 analyses). Alle analyses waren conform (Bacillus cereus, Cronobacter sakazakii, Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 S. Enteritidis 6.075 2.226 1.052 987 824 587 823 481 662 S. Typhimurium 2.459 1.659 1.826 2.233 2.279 1.862 1.969 2.030 1.699 Andere Salmonella 1.009 1.031 815 755 841 759 868 720 803 Campylobacter 6.454 6.324 5.711 5.876 5.034 4.597 5.170 6.850 7.332 Listeria monocytogenes 68 40 56 52 53 64 43 103 65 coagulase + en het totaal kiemgetal) behalve bij 8,0 % dieetvoeding voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen (te hoog totaal kiemgetal). monocytogenes is beperkter in vergelijking met Campylobacter en Salmonella maar de gevolgen bij besmetting zijn daarentegen ernstiger. In 2012 is het aantal gerapporteerde gevallen met 37 % gedaald ten opzichte van 2011 (in 2011 waren er 2 incidenten met Listeria).

CONTROLES OP PRODUCTEN 6 141

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv