Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

146 5. Genetische

146 5. Genetische gemodificeerde organismen 5.1. Diervoeders Diervoeders kunnen worden geproduceerd met GGO’s of afgeleide producten van GGO’s voor zover de GGO’s in kwestie een Europese toelating hebben. De aanwezige GGO’s moeten specifiek vermeld worden op het etiket. Er bestaat echter een afwijking indien een GGO aanwezig is waarvan de hoeveelheid lager is dan 0,9 % en indien deze aanwezigheid toevallig is of technisch onvermijdelijk is. 5.2. Levensmiddelen Het FAVV heeft 1.390 GGO-analyses uitgevoerd op 240 monsters genomen in de verwerking, de distributie en bij de invoer. Hierbij wordt de conformiteit van de etikettering van producten gecontroleerd die al dan niet GGO’s of afgeleide producten bevatten. De controle beoogt de GGO’s of afgeleide producten van GGO’s die niet in de EU toegelaten zijn en waarvan het gebruik verboden is, en de conformiteit In 2012 waren 92 % (91,6 % in 2011) van de 25 geanalyseerde monsters van mengvoeders en 100 % (96,3 % in 2011) van de 142 monsters van grondstoffen (maïs, koolzaad en soja) conform. van de etiketten waarop de aanwezigheid vermeld wordt van toegelaten GGO’s of afgeleide producten van toegelaten GGO’s indien een ingrediënt van een GGO in het product verwerkt is. Enkel de toevallige of technisch onvermijdbare, bewezen aanwezigheid maakt het mogelijk dat een toegelaten GGO waarvan het gehalte lager ligt dan 0,9 % niet wordt geëtiketteerd. De non-conformiteiten hadden betrekking op aanvullend diervoeder voor paarden (aanwezigheid van MON 40-3-2 en MON 89788). Er werd een waarschuwing gegeven. Het dossier van het tweede voeder werd overgemaakt aan de Nederlandse overheden. Het nieuwe uitvoeringsbesluit van de Commissie 2011/884/EU van 22 december 2011 inzake noodmaatregelen met betrekking tot niet-toegelaten genetisch gemodificeerde rijst in rijstproducten uit China trad op 12 januari 2012 in werking. Bij dit besluit wordt niet langer de controle beperkt tot GGO Bt63 rijst alleen, maar het breidt de controles aan de grens uit tot alle genetisch gemodificeerde rijst, gebaseerd op de loutere detectie ervan. De controle op LL Rice 601 bleef behouden in 2012. Aantal monsters Aantal analyses Conforme analyses Lijnzaad (TRA – DIS) 11 55 100 % Maïs (TRA – DIS) 66 329 100 % Papaja (TRA – DIS) 22 132 100 % Rijst (TRA – DIS) 47 255 93,3 % Rijst (IMP) 11 55 87,3 % Soja (TRA – DIS) 66 410 100 % Plantaardige "melk" op basis van rijst, maïs, soja, aardappelen… (DIS) 17 154 100 % Total 240 1.390 98,8 %

Er werd geen overtreding betreffende de etikettering vastgesteld. Er werden bij invoer (zetmeel, koekjes) drie niet-conformiteiten vastgesteld die te wijten waren aan in de EU verboden GGO-rijst. Hiervoor werd een RASFF-bericht verspreid en de invoer ervan werd geweigerd. Twee monsters van rijst bij de verwerking werden ervan 6. Bestraling Voor de producten die bestraald mogen worden, moet op de verpakking de vermelding “doorstraald” of “door straling behandeld” of “met ioniserende straling behandeld” staan. Het FAVV controleert de etikettering en voert analyses uit (thermoluminescentie) op de producten om na te gaan of ze bestraald werden: 7. Radioactiviteit De controle op radioactiviteit binnen de voedselketen is een gedeelde bevoegdheid tussen het FAVV en het Federaal Agentschap voor de Nucleaire Controle (FANC) op basis van de Europese regelgeving die na de kernramp van Tsjernobyl tot stand kwam. verdacht dat ze GGO’s bevatten, evenals 9 monsters van rijst en rijstgriesmeel. Een gehalte van 0,1 % GGO-soja RR 40-3-2 (toegelaten in de EU) werd teruggevonden in een monster van saus. Er werden andere in de EU toegelaten GGO’s opgespoord die • producten waarbij doorstraling is toegestaan, en wanneer er niets op de verpakking vermeld is • producten waarbij doorstraling niet is toegestaan. Naast de monsterneming in de grensinspectieposten (59) werden 153 monsters genomen van de nationale productie, zoals vlees van runderen, varkens, schapen en geiten, kippen, konijnen, wild, vis en schaaldieren. Deze stalen werden genomen in slachthuizen, leefvijvers, wildbewerkingsinrichtingen en vismijnen. In het kader van de controles in opvolging van het nucleair incident in Japan (Fukushima) van 2011, werden daarnaast 87 monsters genomen van levensmiddelen en 16 monsters van diervoeders. Alle gemeten concentraties waren lager dan de toegestane norm. CONTROLES OP PRODUCTEN 6 in 9 monsters onder de kwantificeerbare drempel lagen: 1 maïs MON 810 (maïs), 6 soja MON 40-3-2 (sojabonen, plantaardige melk, koekjes, sauzen, tofoe), 1 soja MON 89788 (plantaardige melk), 1 maïs MON 863 (meel van granen). Het ging om een toevallige of technisch onvermijdbare aanwezigheid. In 2012 werden analyses uitgevoerd op diepgevroren schaaldieren en weekdieren (40), instant noedels (16), voedingssupplementen (18), thee (17), groenten (30 waarvan 25 tuinkruiden) en fruit (9). Er werd één non conformiteit vastgesteld bij de weekdieren, en 2 non conformiteiten bij voedingssupplementen; er werden 2 inbeslagnemingen uitgevoerd en 3 PV’s opgesteld. Het volledig rapport over het radiologisch toezicht in België, waar ook de resultaten van de radioactiviteitanalyses uitgevoerd in opdracht van het FAVV zijn opgenomen, bevindt zich op de website van het FANC (http://www.fanc.fgov.be). 147

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv