Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

148 8. Controles op

148 8. Controles op intracommunautaire zendingen De intracommunautaire zendingen van dieren en van sommige dierlijke producten zoals sperma en embryo’s moeten via TRACES (TRAde Control and Expert System) worden genotificeerd. Dit infor- maticasysteem, ingesteld in alle Lidstaten van de Europese Unie, registreert de verplaatsingen van dieren en van sommige producten van dierlijke oorsprong. TRACES meldt aan de overheid van de plaats van 8.1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal Ten opzichte van 2011 is het aantal uitgaande zendingen lichtjes gedaald (-477) terwijl het aantal binnenkomende Dieren zendingen gestegen is (+1.918). De export van runderen naar andere lidstaten is voor het tweede jaar op rij hoger dan de invoer bestemming de bewegingen van de dieren vanaf de plaats van oorsprong en laat het coderen toe van de door de overheid uitgevoerde controles tijdens het transport of op de plaats van bestemming. (+29.539), terwijl ons land de invoerder van varkens (+397.261) en van pluimvee (+65.033.851) blijft. Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid Runderen 9.018 261.869 6.583 232.330 Varkens 6.115 1.029.888 7.981 1.427.149 Schapen 103 2.428 723 92.699 Geiten 33 5.043 116 6.865 Pluimvee 3.588 85.120.275 21.015 150.154.126 Vogels 1.246 420.499 414 470.070 Vissen 110 86.020 529 2.273.495 Paarden 4.080 11.495 3.371 13.385 Honden, katten, fretten 552 5.106 1.136 23.854 Primaten 4 13 18 58 Andere zoogdieren 919 121.502 1.438 201.734 Amfibieën en 5 100 20 2.905 reptielen 1.868 267.689 41 3.157 Ongewervelden Totaal 27.641 87.331.927 43.385 154.901.827 De uitvoer naar andere EU-landen van Belgisch genetisch materiaal (sperma en embryo’s) blijft het verder goed doen. Het intracommunautair handelsverkeer van broedeieren is met bijna een derde gestegen in vergelijking met 2011.

Vermeerderingsmateriaal CONTROLES OP PRODUCTEN 6 Aantal uitgaande zendingen Aantal inkomende zendingen Certificaten Hoeveelheid Certificaten Hoeveelheid Sperma en embryo's 1.932 1.725.442 3.546 1.093.737 Broedeieren 1.076 154.557.398 1.536 97.948.534 Totaal 3.008 156.282.840 5.082 99.042.271 In 2012 werden 174 dossiers behandeld met betrekking tot onregelmatigheden die werden vastgesteld bij de handel in levende dieren en gelijkgestelde producten: België heeft 126 vaststellingen naar andere lidstaten gestuurd en heeft er 48 vanuit andere lidstaten gekregen. De meest voorkomende onregelmatigheden heb- 8.2. Dierlijke bijproducten Voor de dierlijke bijproducten, niet bestemd voor menselijke consumptie, en overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1069/2009, staat het FAVV in voor: Het aantal zendingen van niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en van verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding vanuit België naar andere lidstaten die via het TRACES systeem werden gemeld, is toegenomen sinds 2010. ben betrekking op gebrekkige identificatie veroorzaakt door het omwisselen van paspoorten of runderen bij het laden, fouten bij het opstellen van certificaten (foutieve gezondheidsverklaringen) en dierenwelzijn tijdens het vervoer. Zo werden 19 dossiers geopend omwille van de schending van dierenwelzijn tijdens het vervoer (waarvan • bij inkomend handelsverkeer: afleveren van toelatingen voor ontvangst van niet-verwerkte dierlijke mest. Aantal zendingen vanuit België naar andere lidstaten (TRACES) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 8 voor pluimvee en 6 voor varkens) en er werden 11 notificaties naar andere lidstaten gestuurd om hen op de hoogte te brengen van de mogelijke risico’s bij de handel van dieren die in contact gekomen waren met haarden waar een meldingsplichtige ziekte (brucellose, tuberculose en equine infectieuze anemie) ontdekt werd. • bij uitgaand handelsverkeer: uitreiken van gezondheidscertificaten voor nietverwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en het melden van de zending aan de lidstaat van bestemming voor niet-verwerkte mest van andere diersoorten dan paardachtigen en voor verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding. - 2010 2011 2012 Niet verwerkte mest varken 1.198 1.610 3.798 Niet verwerkte mest rund 5 43 249 Niet verwerkte mest pluimvee 4.757 5.676 6.069 Totaal mest 6.220 7.463 10.116 Verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor diervoeding 1.211 1.429 1.491 149

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv