Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

152 Evolutie van het

152 Evolutie van het aantal aangeboden zendingen via een Belgische grensinspectiepost 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2010 2011 2012 Planten en plataardige producten 23.859 17.403 18.944 Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie 5.451 5.268 5.478 Contactmaterialen 50 95 Levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong Dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie - 2.576 5.435 4.241 24.219 25.668 25.603 Vermeerderingsmateriaal 34 55 105 Levende dieren 2.855 2.724 2.993 Totaal 58.994 56.603 57.459 1. Levende dieren en vermeerderingsmateriaal Dieren In 2012 steeg de invoer via de 3 grensinspectieposten (GIP) die erkend zijn voor levende dieren met 269 zendingen of bijna 10%. Deze stijging is voor een groot deel te danken aan de invoer van paarden via de luchthaven van Luik (Bierset). Het FAVV stelt eveneens een stijging vast van de invoer van honden, katten en fretten via voor Europese onderzoeksinstellingen via de luchthaven van Zaventem (Brussels Airport). Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Aantal dieren Aantal geweigerde dieren Vogels en pluimvee 3 1 4.927 2 Vissen 538 0 6.912.694 0 Paarden 1.667 0 1.667 0 Honden, katten en fretten 294 11 3.315 13 Andere zoogdieren 70 11 4.151 2.054 Amfibieën en reptielen 67 2 128.458 677 Ongewervelden 354 1 1.156.021.484 487 Totaal 2.993 26 (0,9 %) 1.163.076.696 3.233 (0,0003 %)

Net zoals in 2011, is de weigering van zoogdieren andere dan honden, katten en fretten hoofdzakelijk te wijten aan de transit van runderen van Canada en de Verenigde Staten naar Kazakstan. De runderen uit de USA werden geweigerd aangezien de invoer van runderen uit de USA om sanitaire redenen (blauwtong) verboden is (Europese Verordening 206/2010). Vermeerderingsmateriaal CONTROLES VAN PRODUCTEN BIJ INVOER 7 Slechts 7 zendingen met rundersperma werden uit Canada en de Verenigde Staten ingevoerd, terwijl 36 zendingen met paardensperma uit de Verenigde Staten werden ingevoerd. Broedeieren mogen niet worden ingevoerd, meer bepaald omwille van het verbod op invoer van eieren van loopvogels afkomstig uit landen waar een aantal epidemieën van aviaire influenza uitgebroken waren. Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Hoeveelheid Geweigerde hoeveelheid Sperma, eicellen, embryo’s 52 5 462 5 SPF (specific pathogen free) eieren 53 1 6.985 kg 1 kg Schrapping van de invoermachtiging voor aan een geharmoniseerde Europese wetgeving onderworpen dieren en dierlijke producten Bij toepassing van de dierengezondheidswet van 24/3/1987 en het koninklijk besluit van 20/09/1883 was de invoer vanuit derde landen (van buiten de Europese Unie) van dieren en dierlijke producten onderworpen aan een voorafgaande machtiging bij definitieve invoer in België of bij doorvoer naar een andere lidstaat. Het FAVV leverde in dat verband elk jaar meer dan 1.000 toelatingen af (1.668 in 2011 en 1.255 in 2012). Op 19/12/2012 werd de verplichte machtiging geschrapt voor zogenoemde geharmoniseerde dieren en dierlijke producten, dat wil zeggen waarvoor de Europese Unie voorschriften vastgelegde met betrekking tot het gezondheidscertificaat. Dat certificaat verwijst naar een derde land of een deel van een derde land dat gemachtigd is om naar de Europese Unie te exporteren. Deze schrapping houdt voor de importeurs, zowel economische operatoren als particulieren, in dat de volledige controle wordt verricht wanneer de dieren en dierlijke producten het land binnenkomen. In de grensinspectiepost (GIP) wordt de overeenstemming van de zending met de Europese wetgeving nagegaan. Als het gaat om dieren of producten die niet onder de geharmoniseerde voorschriften vallen zijn de Belgische voorschriften van toepassing. De invoervoorwaarden worden nader omschreven in een invoermachtiging. De dieren en dierlijke producten mogen het Belgische grondgebied verlaten om in een andere lidstaat te worden binnengebracht als de invoervoorwaarden van die lidstaat bekend zijn en eraan wordt voldaan. Als de voorwaarden niet aan de GIP worden meegedeeld zijn de Belgische voorwaarden van toepassing. Die schrapping van de invoermachtiging past binnen de door het FAVV nagestreefde administratieve vereenvoudiging maar legt meer verantwoordelijkheid bij de invoerder die nu zelf moet nagaan of zijn invoer conform is. De importeurs kunnen de informatie inkijken op de websites van het FAVV en/of van de andere lidstaten. Meer informatie op : http://www.afsca.be/exportderdelanden/omzendbrieven/default.asp 153

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv