Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

154 2. Dierlijke

154 2. Dierlijke producten voor menselijke consumptie In 2012 werden 25.603 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden bij een Belgische Aantal zendingen Aantal zendingen geweigerd Visserijproducten 12.659 112 Vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen, en producten ervan 5.000 41 Vlees van pluimvee, en producten ervan 4.401 8 Melk en melkproducten 1.618 13 Honing en andere bijenproducten 672 3 Konijnenvlees en vlees van wild (vrij / gekweekt), en producten ervan 392 1 Darmen 275 2 Kikkerbillen en slakken 187 0 Eieren en eiproducten 136 1 Gelatine 103 0 Beenderen en producten uit beenderen 19 0 Divers 141 7 Totaal 25.603 188 (0,7 %) 37 van de 41 geweigerde zendingen vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen en producten en bereidingen Analyse van ingevoerde producten grensinspectiepost (GIP). Vergeleken met vorig jaar is dit een lichte daling. daarvan hebben betrekking op illegale invoer via postpakketjes vanuit China. Aantal monsters Conform Residu’s van dierengeneesmiddelen en verboden middelen in vlees en vleesproducten 480 98,3 % Hormonen in vlees en vleesproducten 447 100 % Bacteriën (pathogenen en hygiëneindicatoren) in levensmiddelen 106 94,8 % Zware metalen in vis, schaaldier, vlees, hun producten, zuivelproducten, honing 77 100 % Dioxines, PCB’s en PAK’s in vlees, vis en hun producten 51 98,0 % Histamine en tributyltin in vis 37 100 % Radioactiviteit in visserijproducten, slakken, vlees, vleesproducten 47 100 % Residuen van bestrijdingsmiddelen in vlees, vis, eiproducten, honing 45 100 % Sorbinezuur, benzoëzuur en boorzuur in schaaldieren 13 100 % Totaal 1.303 99,8 %

De aanwezige producten werden geblokkeerd. Wanneer producten voor andere EU-landen bestemd waren, werden zij onmiddellijk op de hoogte gebracht van het niet-conform resultaat. Er werden hierover in 2012 6 RASFF-meldingen verspreid: • 5 voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (waarvan sommige verboden zijn): nitrofuranen in garnalen uit India (2), chlooramfenicol in konijnenvlees uit China (1), doxycycline in kippenvleesbereidingen uit Brazilië (1), clopidol in kippenvlees uit Israël (1) • 1 voor chemische contaminatie van garnalen uit India door inkt gebruikt voor etikettering. CONTROLES VAN PRODUCTEN BIJ INVOER 7 Als gevolg van de aanwezigheid van een verboden antiparasitair middel in kippenvlees werden de daaropvolgende zendingen geanalyseerd en geblokkeerd in afwachting van het analyseresultaat. In 6 monsters werd deze stof opnieuw aangetroffen: de betreffende loten werden geweigerd. De andere non-conformiteiten betroffen: 12 microbiologische analyses in het kader van het controleplan: aanwezigheid van Salmonella in kikkerbillen uit Indonesië (10), te hoog totaal kiemgetal in kikkerbillen uit Indonesië (1), aanwezigheid van Vibrio parahaemolyticus in schaaldieren uit India (1). In het kader van RASFF-berichten werden 20 microbiologische analyses uitgevoerd: • VTEC (5) en E. coli (3) in vlees uit Argentinië, • Salmonella (4) in vlees uit Brazilië, • totaal kiemgetal (5) in visserijproducten uit Thailand, • Salmonella (3) in tweekleppige weekdieren uit Vietnam. Deze analyses waren allen conform. 155

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv