Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

158 4. Contactmaterialen

158 4. Contactmaterialen In het kader van verordening (EG) nr. 284/2011 heeft het FAVV 35 stalen melamine en 60 stalen polyamide genomen afkomstig uit China en Hong Kong en bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Er werden in totaal 223 analyses uitgevoerd waarvan 3 monsters niet conform bleken. De betrokken zendingen werden teruggestuurd of vernietigd. 5. Producten niet bestemd voor menselijke consumptie In 2012 werden 1.852 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie voor de invoer aangebo- den. Ongeveer 63 % van deze zendingen werden aangeboden met als bestemming diervoeding. De overige zendingen waren Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie bestemd voor ander gebruik waaronder ondermeer technisch gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek. Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 785 9 Bloed en bloedproducten voor technisch gebruik 293 4 Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 153 1 Eiproducten 129 0 Jachttrofeeën 129 31 Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander gebruik 105 6 Vetten en oliën 74 1 Gelatine en peptonen 61 1 Huiden en vellen 52 1 Wol, haar, veren 40 0 Verwerkte dierlijke eiwitten 31 0 Totaal 1.852 54 (2,9 %) Diervoeders van niet dierlijke oorsprong Vergeleken met 2011 steeg het aantal zendingen van producten van niet-dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeder en afkomstig uit derde landen met 9%. Dit omvat : • voor de haven van Antwerpen : toevoegingsmiddelen (methionine, lysine, niacine), grondstoffen (gierstzaad, saffloerzaad, erwten), voormengsels en mengvoeders : 3 van de 3.459 zendingen werden geweigerd; • voor de haven van Gent : grondstoffen (tuinbonen en bijproducten van soja, lijnzaad en toevoegingsmiddelen : de 131 zendingen werden aanvaard; • voor de haven van Zeebrugge : grondstoffen (melasse, sojabonen) en toevoegingsmiddelen (citroenzuur) : de 24 zendingen werden aanvaard; • voor de luchthaven van Zaventem : toevoegingsmiddelen (vitamine D3) en voormengsels : de 12 zendingen werden aanvaard. Een zending werd geweigerd omwille van de aanwezigheid van aflatoxines, een andere omwille van een niet-conformiteit betreffende residuen van bestrijdingsmiddelen. Een zending werd geweigerd naar aanleiding van een ongunstige visuele controle (aanwezigheid van schimmels).

Analyseresultaten CONTROLES VAN PRODUCTEN BIJ INVOER 7 Monsters Conform Salmonella 88 98,9 % Zware metalen 87 100 % Dioxines en dioxin-like PCB’s 78 100 % Enterobacteriaceae 58 100 % Dierlijke eiwitten 35 100 % Mycotoxines 26 96,2 % GGO 26 100 % Residuen van bestrijdingsmiddelen 18 94,5 % Botanische zuiverheid 7 100 % Blauwzuur 6 100 % Geneesmiddelen 2 100 % Hormonen 1 100 % Totaal 432 99,3 % Drie soorten non-conformiteiten werden vastgesteld: • Bestrijdingsmiddelen: chloorpyrifos in grondnoten uit Nicaragua; • Mycotoxines : aflatoxine B1 in een lot grondnoten uit Nicaragua en ingevoerd door een Nederlandse firma via België. De Nederlandse overheid werd via het rapid alarm systeem op de hoogte gebracht; • Salmonella in hondenkluiven: een recall van de goederen werd uitgevoerd uit Duitsland. 159

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv