Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

14 ICT – de

14 ICT – de ruggengraat van het voedselagentschap Een hedendaagse organisatie met de omvang van het FAVV kan niet langer functioneren zonder doeltreffende ondersteuning door een uiterst performant informaticageheel. Van bij de integratie in 2002 werd stelselmatig gekozen voor de progressieve verbetering van het ICT-materiaal en de planmatige uitbouw van de ICT-toepassingen met als resultaat dat op dit ogenblik alle sleutelprocessen van het Voedselagentschap ondersteund worden door deze technologie en er vaak zelfs grotendeels afhankelijk van zijn geworden. Het spreekt voor zich dat met een dergelijk volume aan –soms vertrouwelijke- gegevens voldoende beveiligingsmaatregelen moeten genomen worden om misbruik of verlies van gegevens te vermijden. Het directiecomité van het FAVV Daarom zijn sedert 2012 een externe Disaster Recovery Site en een 2de externe site voor gegevensopslag in gebruik. Deze laten toe om in geval van zware panne toch verder te blijven werken en bij totaal verlies van één computerzaal vrijwel zonder tijdverlies de diverse gegevens te recupereren en de toepassingen terug op te starten. Op het vlak van de beveiliging werden de klassieke technische maatregelen genomen, maar de aandacht verschuift steeds meer naar de gebruikers zelf die, met de komst van op Cloud gebaseerde oplossingen en mobiele toestellen, steeds meer mogelijkheden krijgen om informatie te verwerken en op te slaan buiten de beveiligde bedrijfsnetwerken. Bij de ontwikkeling van informaticatoepassingen staan steeds volgende doelstellingen voorop: • verhogen van de doeltreffendheid, m.a.w. de uitvoer van de kernprocessen kwalitatief verbeteren, de reactiesnelheid verhogen, de communicatie met de verschillende betrokkenen vlotter laten verlopen, • verhogen van de transparantie: voornamelijk door het online ter beschikking stellen via al dan niet beveiligde omgevingen van informatie, • verhogen van de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid: door het online ter beschikking stellen van eenvoudige toepassingen via een unieke toegangspoort voor raadpleging en administratieve formaliteiten. Van links naar rechts : Walter Smedts, directeur Wetenschappelijk departement en externe laboratoria (DG Laboratoria); Herman Diricks, directeur-generaal Controlebeleid; Pierre Naassens, directeur Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten (DG Controlebeleid); Gil Houins, gedelegeerd bestuurder; Vicky Lefevre, directeur Transformatie en Distributie van Levensmiddelen (DG Controlebeleid); Geert De Poorter, directeur-generaal Laboratoria; Jean-Marie Dochy, directeur-generaal Controle; Bert Matthijs, Nederlandstalige gewestelijke directeur (DG Controle); Paul Mullier, Franstalige gewestelijke directeur (DG Controle); Véronique Berthot, directeur-generaal Algemene Diensten; Walter Van Ormelingen, directeur Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten (DG Controlebeleid)

Het FAVV nam in 2012 in afwachting dat nieuwe reserves worden aangelegd of om tijdelijke afwezige medewerkers te vervangen , 68 nieuwe contractuele personeelsleden in dienst. 12 nieuwe statutaire personeelsleden traden in dienst en 34 contractuele personeelsleden werden statutair. Het percentage statutair personeel bedroeg in 2012 75,3%. Het FAVV versterkte zijn beleid om laatstejaarsstudenten kennis te laten maken met de grote divesiteit aan functies bij het Agentschap. Naast samenwerkingsakkoorden met een aantal universiteiten en/of hogescholen ontving het Agentschap 53 studenten voor een stage in het kader van hun studie. 1400 1200 1000 800 600 400 200 ORGANISATIE 1.1. Ons personeel Het aantal medewerkers van het FAVV blijft stabiel, zowel in aantal medewerkers als in aantal voltijdequivalenten (FTE). Het aantal in het personeelsplan opgenomen FTE daalt sinds 2010 lichtjes maar het kader was niet opgevuld. 0 2010 2011 2012 Algemene diensten (VTE) 202 198 197 Controlebeleid (VTE) 70 73 74 Laboratoria (VTE) 148 153 153 Controle (buitendiensten) (VTE) 662 654 651 Controle (centrale diensten) (VTE) 65 66 70 Gedelegeerd bestuurder (VTE) 39 40 39 Totaal effectief (VTE) 1.186 1.184 1.184 Personeelsplan (VTE) 1.262 1.255 1.249 Totaal effectief (medewerkers) 1.325 1.327 1.323 1 15

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv