Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

168 4. Administratieve

168 4. Administratieve boetes Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het FAVV, bepaalt dat in de voedselketen vastgestelde overtredingen aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie, namelijk een administratieve boete. Betaling van die boete door de overtreder doet de strafvordering vervallen. De afhandeling van de procedure voor het voorstellen van een administratieve boete wordt, op basis van de taalrol, toevertrouwd aan een jurist – commissaris van de administratieve boetes. Nadat hij de Parketten de mogelijkheid heeft gegeven om de vastgestelde overtredingen te vervolgen stelt hij voor om een administratieve boete te betalen waarvan het wettelijke minimumbedrag € 150 bedraagt en het wettelijke maximum € 30.000. Evolutie van het aantal door de commissarissen van de administratieve boetes behandelde dossiers 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - 2010 2011 2012 In het Duits 48 20 18 In het Frans 2.402 2.074 2.315 In het Nederlands 2.508 2.723 2.671 De commissaris van de administratieve boetes steunt op de strafbepalingen van de wetten waarvoor het FAVV bevoegd is en houdt daarbij rekening met de persoonlijke situatie van de overtreders, het aantal overtredingen of de ernst daarvan en de weerslag ervan op de gezondheid van consumenten, dieren of planten en de eventuele staat van herhaling. 2010 2011 2012 Aantal voorstellen 4.448 4.078 4.387 (+ 50 dossiers in behandeling) Naar het parket doorgestuurde dossiers 414 347 280 Totaal voorgesteld bedrag 2.248.103 € 2.462.022 € 2.793.707 €

MELDINGEN EN GEVOLGEN VAN CONTROLES 8 Belangrijkste materies die aanleiding geven tot een administratieve boete (uit een totaal van ongeveer 50 trefwoorden) 2010 2011 2012 Temperatuur van levensmiddelen 11,6 % 12,3 % 12,3 % Bewaaromstandigheden 6,8 % 10,1 % 11,0 % Hygiëne personeel 10,5 % 11,4 % 10,2 % Etikettering van levensmiddelen 9,1 % 9,7 % 9,8 % Autocontrole 7,3 % 8,5 % 9,7 % Hygiëne horeca 10,2 % 9,9 % 9,5 % Hygiëne distributie 6,4 % 7,6 % 7,1 % Product schadelijk verklaard 5,8 % 5,2 % 5,1 % Rookverbod horeca 4,8 % 3,4 % 2,9 % Net als de voorgaande jaren worden vaak overtredingen vastgesteld in de horecasector en de detailhandel. Dat komt door de minder professionele instelling van de verantwoordelijken. Als reactie op die vaststelling stelt het FAVV sinds begin 2011, onder bepaalde voorwaarden, een alternatief voor de administratieve boete voor aan horecazaken, waaronder het volgen van een opleiding bij de voorlichtingscel van het FAVV (zie hoofdstuk II “Het FAVV ten dienste van consumenten en beroepssectoren”). In 2012 konden 1.350 operatoren daarop aanspraak maken (1.528 in 2011). 580 schreven zich daadwerkelijk in voor een opleiding (574 in 2011); 319 onder hen konden uiteindelijk genieten van de (gedeeltelijke) kwijtschelding van de administratieve boete (438 in 2011). 5. Intrekking of weigering van de erkenning of toelating Wanneer alle andere maatregelen (waarschuwingen, PV, …) zonder resultaat blijven, start het FAVV een procedure tot weigering, intrekking of schorsing van de erkenning of de toelating. De operator kan altijd vragen om te worden gehoord door de beroepscommissie van het FAVV. In 2012 werden 2 toelatingen geweigerd, 5 toelatingen ingetrokken, 4 erkenningen geweigerd en 3 erkenningen ingetrokken. 169

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv