Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

176 4. Controle van

176 4. Controle van reizigers bij de douane In samenwerking met douane, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en andere Gezondheidsproducten (FAGG) en de FOD Volksgezondheid werden controles op passagiersbagage uitgevoerd in de luchthaven van Brussel-Nationaal (Zaventem) voor reizigers uit Afrika, Azië en Oost-Europa (buiten EU). De naleving van de regels op de invoer van vlees, planten, dieren, beschermde diersoorten inbegrepen, … werd hierbij gecontroleerd; deze regels zijn immers van het grootste belang voor de volksgezondheid. Er werd eveneens gecontroleerd op de illegale invoer van cosmetica en geneesmiddelen. Er werden door het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid aanzienlijke hoeveelheden producten in beslag genomen: • 465 kg vis, zuivelproducten, eieren, vlees (geit, agoeti, antilope, worst, aap, kip, …), verboden vruchten (citroengras, mandarijnen met bladen, vruchten zonder certificaat), bij 63 passagiers, • 367 eenheden met cosmetica die verboden stoffen bevatten of waarvan de etikettering niet in orde bleek, bij 46 passagiers, • 973 dozen geneesmiddelen (corticosteroïden en neurolepticum), bij 14 passagiers, • 5 huisdieren met onvolledige documenten, bij 3 passagiers.

5. Paling Als gevolg van een rapport van het Vlaams Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO) waarbij de overschrijding van de normen voor PCB’s en dioxines werd aangetoond, heeft het FAVV 32 restaurants in de nabijheid van verontreinigde 6. Voedingssupplementen Net als de vorige jaren werden in samenwerking met de Douane en het FAGG controles uitgevoerd bij de invoer van postpaketten die via internet besteld waren. Voor 7. Pesticiden In samenwerking met de FOD Sociale Inspectie heeft het FAVV een fruitteler gecontroleerd die verdacht werd van illegale handel in pesticiden, evenals 15 fruittelers uit de buurt. Er werden bij 6 van hen overtredingen vastgesteld met betrekking tot het gebruik van bestrijdingsmiddelen (niet 17 controles werden 42 dossiers opgesteld die door het FAVV, het FAGG of door een andere overheid werden behandeld; of niet langer erkende bestrijdingsmiddelen (tot 5 maal toe), een spuittoestel dat niet in orde was met de technische keuring (1), onjuiste stockering en registratie over het gebruik van bestrijdingsmiddelen (3)). FRAUDEBESTRIJDING 9 waters en 5 groothandels gecontroleerd. Alle analyses van paling (dioxines, PCB’s, Organochloorpesticiden, zware metalen) waren conform. Op vraag van het Parket heeft het FAVV 2 operatoren gecontroleerd die voedingssupplementen vervaardigen; een operator beschikte niet over de toelating om deze te vervaardigen en de andere had geen ingrediënten op het etiket van het product vermeld.. Bij invoer (via de havens) werden 11 controles met betrekking tot bestrijdingsmiddelen uitgevoerd. In samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer, de havenmeester van de Antwerpse haven en de douane werd een actie ondernomen. Deze heeft aanleiding gegeven tot 5 inbeslagnemingen. Er werden herhaaldelijk containers met bestrijdingsmiddelen opgespoord die niet conform waren met de milieuveiligheidsvoorschriften. 177

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv