Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

178 8. Paarden 8.1.

178 8. Paarden 8.1. Paardenkoersen Het FAVV heeft 2 controleacties bij paardenkoersen uitgevoerd in samenwerking met het parket, de Federale gerechtelijke politie, de lokale politie, de FOD Dierenwelzijn en het FAGG : 21 paarden werden 8.2. Handel in paarden Op vraag van het Parket heeft het FAVV 3 paardenhandelaars gecontroleerd. gecontroleerd op de aanwezigheid van hormale en stimulerende stoffen. Ze waren allemaal conform m.b.t. deze aspecten, maar van 14 paarden was de identificatie en registratie niet conform. Bij een van hen werden overtredingen vastgesteld met betrekking tot dierenwelzijn, het gezondheidscertificaat, problemen bij identificatie en registratie van paarden evenals het feit dat hij niet over een erkenning als paardenhandelaar beschikte. 8.3. Identificatie en registratie van paarden Controles uitgevoerd in 4 maneges op vraag van de lokale politie en in samenwerking met de sociale inspectie brachten in 3 maneges overtredingen met betrekking tot de identificatie en registratie aan het licht. 9. Rundersperma Naar aanleiding van een brucellosehaard bracht een controleactie op rietjes met rundersperma in 11 van de 14 reproductie- De paarden werden in beslag genomen in afwachting van een volledige regularisatie. Er werd eveneens een geval van illegale invoer uit Spanje (ontbrekend gezondheidscertificaat) aan het licht gebracht. centra overtredingen aan het licht m.b.t. de identificatie. Er werden 1.027 rietjes in beslag genomen. Op vraag van het Parket heeft het FAVV controles uitgevoerd op doping bij 4 paardenhouders. Telkens werden er dopingproducten gevonden. De betrokken paarden werden uitgesloten voor menselijke consumptie en het onderzoek loopt verder bij de trainers en de leveranciers van deze stoffen. De overtredingen die bij de andere 2 paardenhandelaars werden vastgesteld, hadden betrekking op een gebrekkige identificatie en registratie van paarden, het illegaal uitoefenen van de diergeneeskunde en de aanwezigheid van verboden stoffen. De betrokken paarden werden uitgesloten van menselijke consumptie. Op vraag van de Opsporingsdienst van de FOD Financiën werden controles toegespitst op een privépersoon. Er werden anomalieën m.b.t. de identificatie en registratie vastgesteld. Alle analyses voor brucellose waren conform.

10. Andere acties Naar aanleiding van een haard van equine infectieuze anemie, heeft het FAVV 449 paarden van eigenaars in maneges gecontroleerd. Bij 10 % van de paarden werd een gebrekkige identificatie en registratie vastgesteld. In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en de FOD volksgezondheid werd een onderzoek verricht bij een vogelhandelaar die invoercertificaten vervalste. Er werden drie controles (waarvan één op vraag van het Parket) uitgevoerd op het illegaal invoeren van puppy’s. De controles hadden hoofdzakelijk betrekking op de gezondheidscertificaten en vaccinatie (hondsdolheid) van de puppy’s. Er werden tal van overtredingen vastgesteld. De puppy’s werden naar Roemenië teruggestuurd on overeenstemming met de Roemeense overheid. In samenwerking met de Unité Anti Braconnage (UAB) (anti-stroperij eenheid) worden jaarlijks controles uitgevoerd. In 2 illegale wildverwerkingsbedrijven werden overtredingen vastgesteld (wild werd niet gekeurd) Het betrof een slagerij (met directe aankoop bij jagers en verkoop van ongekeurd wild) Bij het andere bedrijf ging het om de eigenaar die niet over een toelating beschikte voor fazanten en patrijzen bestemd voor de jacht (analyses hebben de aanwezigheid van antibiotica en andere verboden stoffen in hun voeding aangetoond). In samenwerking met het Parket en de federale gerechtelijke politie werd een grootschalig onderzoek uitgevoerd in het milieu van de veehandel (vervoer, handel, dierenpaspoorten en corruptie). Bij de handelaar die verantwoordelijk is voor het vervoer, heeft het FAVV dierenpaspoorten, illegale geneesmiddelen en paarden zonder chip in beslag genomen. 11. Bedreigingen FAVV agenten In 2012 werden 22 dossiers (7 in 2009, 14 in 2010, 30 in 2011) waarbij 26 agenten van het FAVV in de uitvoering van hun taak werden bedreigd voor verder gevolg overgemaakt aan de Multidisciplinaire Hormonen Cel: 50 % van de bedreigingen kwamen voor in de sector distributie, 40 % in de primaire sector. In dergelijke gevallen legt het FAVV steeds klacht neer bij de politiediensten. Na melding van de bedreiging wordt er contact opgenomen met de bedreigde persoon om de ernst en het gevolg verder te bepalen FRAUDEBESTRIJDING 9 Uitoefening van de diergeneeskunde en vaccinatie van pluimvee: In het kader van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 werden in 4 dierenartsenpraktijken controles uitgevoerd op de levering en toediening van diergeneeskundige middelen om pluimvee te vaccineren tegen de ziekte van Newcastle. Dit vaccin moet immers door een erkende dierenarts worden toegediend na klinisch onderzoek en een inventaris van het pluimvee moet worden opgemaakt. In het kader van de actie tegen mensenhandel gelanceerd door het Parket van Dendermonde (arbeidsauditoraat) heeft het FAVV 33 Chinese restaurants, kebabzaken en nachtwinkels gecontroleerd in samenwerking met de plaatselijke politiezones : er werden door het FAVV 18 waarschuwingen en 4 PV’s opgesteld omwille van tekortkomingen inzake hygiëne (20) of overtredingen van het rookverbod (2). Er wordt bij de parketten aangedrongen op een behandeling van deze bedreigingen. Deze aanpak resulteerde in volgende veroordelingen: Rechtbank van Hoei (opschorting van de straf gedurende 2 jaar en 165 € schadevergoeding) en Rechtbank van Leuven (opschorting van de straf gedurende 3 jaar en 300 € schadevergoeding). 179

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv