Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

16 1.1.1. In de kijker:

16 1.1.1. In de kijker: Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) Voor het uitvoeren van haar opdrachten beschikt het FAVV over een aantal diensten die minder in het oog springen maar De dienst is actief in 3 grote domeinen: • Gezondheid van de werknemers Enkele voorbeelden van initiatieven die door de dienst werden genomen: • periodiek medisch onderzoek, • jaarlijkse griepvaccinatie (850 in 2012), • medische adviezen in verband met de arbeidsgeschiktheid van medewerkers, • -organisatie en opleiding van EHBO. die voor de goede werking essentieel zijn. Eén van deze diensten is de Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk • Veiligheid van de werkplaatsen In 2012 werden alle 21 werkplaatsen bezocht; voor elk van de bezochte plaatsen werd een verslag opgesteld en werden aanbevelingen geformuleerd. (IDPBW). Deze dienst bevordert het welzijn van alle werknemers bij het uitvoeren van hun werk. In 2012 werden door de dienst IDPBW van het FAVV 2 automatische externe defibrillators in de inkomhall van het Food Safety Center geplaatst. • Welzijn op het werk Er bestaat al jaren een netwerk van lokale vertrouwenspersonen. In 2012 lag de klemtoon op stress op het werk. Tot slot wordt vanaf 1 januari 2013 voorzien in de mogelijkheid tot het bieden van slachtofferhulp bij agressie op onze controleurs.

1.1.2. Opleiding Permanente opleiding en voortdurende ontwikkeling van de competenties van de medewerkers vormen een prioriteit voor het FAVV. Het merendeel van de opleidingen hebben als doel professionele contro- les te garanderen waarbij aan de verwachtingen van de samenleving wordt voldaan (efficiënt, doeltreffend, competent, in verstandhouding met de operatoren…). De communicatie tussen controleurs en ORGANISATIE gecontroleerden en het verantwoordelijk management maken allebei deel uit van meerjaren opleidingstrajecten. In 2012 werd een nieuw opleidingstraject gericht op de “high potentials” van morgen opgestart. 2010 2011 2012 Aantal opleidingsdagen 6.888 6.228 6.665 Opleidingsdagen / VTE 5,8 5,2 5,7 1 17

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv