Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

188 1. SAMENSTELLING VAN

188 1. SAMENSTELLING VAN HET RAADGEVEND COMITÉ 1.1. EFFECTIEVE LEDEN Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties • mevrouw Sigrid Lauryssen - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop • de heer Joost Vandenbroucke - Belgische Verbruikersunie - Test Aankoop • mevrouw Annelore Nys- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen • de heer Steve Carlos Braem - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) • mevrouw Anaïs Deville - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) • mevrouw Charlotte Hautekeur - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) • de heer Renaat Vandevelde - Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) • de heer Michel Vandenbosch - Global Action in the Interest of Animals (GAIA) Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie • de heer Erik Mijten – Boerenbond (BB) • de heer Hendrik Vandamme - Algemeen Boerensyndikaat (ABS) • de heer Daniel Coulonval - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) • mevrouw Marie-Laurence Semaille - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) • mevrouw Elke Denys - Bioforum Vlaanderen Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding • de heer Yvan Dejaegher - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen • de heer Johan Hallaert - FEVIA • de heer Renaat Debergh – Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ-CBL) • de heer Romain Cools – Belgapom • de heer Thierry Smagghe - FEBEV Vertegenwoordiger van een organisatie van de chemische nijverheid • de heer Peter Jaeken - Phytophar - Essenscia Vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel • mevrouw Nathalie De Greve - Comeos • mevrouw Veronique Bert - Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) • de heer Charles Jeandrain - Fédération Nationale des Unions de classes moyennes (UCM) • de heer Jean-Luc Pottier - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België • mevrouw Ann De Craene - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector • de heer Romain Sterckx - FED. Ho.Re.Ca. Vlaanderen • de heer Pierre Poriau - FED. Ho.Re.Ca. Wallonie Vertegenwoordiger van de transportsector • mevrouw Freija Fonteyn – Transport en Logistiek Vlaanderen Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu • mevrouw Daphné Tamigniaux • de heer Benoit Horion Vertegenwoordigers van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie • de heer Guy Nutelet • mevrouw Dina Segers

BIJLAGEN 11 Vertegenwoordigers van de gewesten en gemeenschappen • mevrouw Caroline Teughels, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering • mevrouw Katrien Nijs, voorgedragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering • mevrouw Carole Schirvel, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française de Belgique • de heer Cédric Melis, voorgedragen door de Ministre-Président du Gouvernement Wallon • mevrouw Véronique Brouckaert, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering • de heer Alfred Velz, voorgedragen door de Ministerpräsident der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft 1.2. PLAATSVERVANGENDE LEDEN Vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties • mevrouw Gwendolyn Maertens - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop • mevrouw Aline Van den Broeck - Belgische Verbruikersunie - Test-Aankoop • de heer Jeroen Gillabel- Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen • mevrouw Caroline Jonckheere - Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) • de heer Rob Buurman - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) • de heer Jean-François Tamellini - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) • mevrouw Sophie Thise - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) • mevrouw Ann De Greef - Global Action in the Interest of Animals (GAIA) Vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de landbouwproductie • de heer Georges Van Keerberghen – Boerenbond (BB) • de heer Hubert Willems - Algemeen Boerensyndikaat (ABS) • mevrouw Ana Granados Chapatte - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) • de heer Alain Masure - Fédération Wallonne de l’Agriculture (FWA) • mevrouw Bénédicte Henrotte – Bioforum Wallonie Vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van dierenvoeding • mevrouw Karen Kerckhofs - Beroepsvereniging van de Mengvoederfabrikanten (BEMEFA) Vertegenwoordigers van organisaties werkzaam in de sectoren van de voedingsindustrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallen • mevrouw Els De Lange - Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) • de heer Lambert De Wijngaert– Belgische Brouwers • de heer Frans Leroux - Fenavian • de heer Bruno Kuylen - VeBIC (brood-, banket-, chocolade- en ijsbereiders) Vertegenwoordiger van de sector van de chemische nijverheid • de heer Davy Persoons – Pharma.be Vertegenwoordigers van organisaties van de van de onder de controlebevoegdheid van het FAVV vallende handel • mevrouw Bente Janssens – Comeos • de heer Luc Ardies – Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO • de heer Jonathan Lesceux - Nationale Federatie der Unies van de Middenstand (UCM) • de heer Marc Landuyt - Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België • de heer Philippe Appeltans - Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) Vertegenwoordigers van organisaties van de horecasector • mevrouw Eve Diels - Ho.Re.Ca. Vlaanderen • de heer Laurent Nys - Ho.Re.Ca. Brussel Vertegenwoordiger van de transportsector • mevrouw Kathleen Spenik - Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners (Febetra) Vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu • de heer Erik Bruynseels • mevrouw Isabel De Boosere 189

 • Page 1:

  Activiteitenverslag Federaal Agents

 • Page 4 and 5:

  2 Onze opdracht Onze opdracht is te

 • Page 6 and 7:

  4 Ongeveer 20.000 operatoren lieten

 • Page 8 and 9:

  6 Het FAVV ten dienste van consumen

 • Page 10 and 11:

  8 Controles op producten 111 1. Kwa

 • Page 12 and 13:

  10 8. Paarden 178 8.1. Paardenkoers

 • Page 14 and 15:

  12 Organigram Auditcomité Wetensch

 • Page 16 and 17:

  14 ICT - de ruggengraat van het voe

 • Page 18 and 19:

  16 1.1.1. In de kijker: Dienst voor

 • Page 20 and 21:

  18 1.2. Laboratoria Nieuw FAVV-labo

 • Page 22 and 23:

  20 1.3. Onze begroting De regering

 • Page 24 and 25:

  22 1.3.2. Retributies Het koninklij

 • Page 26 and 27:

  24 2.1. Administratieve vereenvoudi

 • Page 28 and 29:

  26 3. Wetenschappelijk comité Het

 • Page 30 and 31:

  28 3.2. Reductie van het zoutgehalt

 • Page 32 and 33:

  30 4.1. LEAN: naar optimalisering v

 • Page 34 and 35:

  32 Auditcomité Het auditcomité va

 • Page 36 and 37:

  34 4.6. Inspecties en audits door d

 • Page 39 and 40:

  HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE

 • Page 41 and 42:

  HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE

 • Page 43 and 44:

  In samenwerking met andere overhede

 • Page 45 and 46:

  HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTE

 • Page 47 and 48:

  2012 werd gekenmerkt door een zeer

 • Page 49:

  Het Raadgevend Comité heeft in de

 • Page 53 and 54:

  In 2012 heeft het FAVV 21 buitenlan

 • Page 55 and 56:

  INTERNATIONALE RELATIES 3 2. Naar e

 • Page 57:

  INTERNATIONALE RELATIES 3 4. Deelna

 • Page 60 and 61:

  58 Het kernproces van het FAVV Inpu

 • Page 62 and 63:

  60 Eind 2012 beschikten 19.534 inri

 • Page 65 and 66:

  3. Realisatie van de controles Het

 • Page 67:

  3.2. Analyseresultaten In 2012 heef

 • Page 71 and 72:

  1. Inspecties in de bedrijven 1.1.

 • Page 73 and 74:

  1.1.3. Diervoeders Er bestaan versc

 • Page 75 and 76:

  Resultaten van de 6.794 missies uit

 • Page 77 and 78:

  Er vonden tien inbeslagnames van ge

 • Page 79 and 80:

  De belangrijkste oorzaken van afkeu

 • Page 81 and 82:

  1.4. Visserij In de Belgische vismi

 • Page 83 and 84:

  1.5. Verwerking van levensmiddelen

 • Page 85 and 86:

  Uitvoer naar de Russische Federatie

 • Page 87 and 88:

  1.5.4. Eieren en eiproducten Result

 • Page 89 and 90:

  17,0% 81,7% INSPECTIES EN ZIEKTES 5

 • Page 91 and 92:

  Overzicht van de 5 meest voorkomend

 • Page 93 and 94:

  1.9. Kleinhandel Resultaten van de

 • Page 95:

  1.11. Vervoer van levensmiddelen In

 • Page 98 and 99:

  96 Analyses Conform Anoplophora chi

 • Page 100 and 101:

  98 Virussen en viroïden Analyses C

 • Page 102 and 103:

  100 3. Dierengezondheid 3.1. OSE Ov

 • Page 104 and 105:

  102 Europese beschikking In haar ra

 • Page 106 and 107:

  104 Rundertuberculose Rundertubercu

 • Page 108 and 109:

  106 3.8. Equine infectieuze anemie

 • Page 110 and 111:

  108 4. Voedseltoxi-infecties Voedse

 • Page 112 and 113:

  110

 • Page 114 and 115:

  112 Sectorale bemonsteringsplannen:

 • Page 116 and 117:

  114

 • Page 118 and 119:

  116 2. Residuen en contaminanten 2.

 • Page 120 and 121:

  118 2.3. Residuen van bestrijdingsm

 • Page 122 and 123:

  120 2.5. PAK Bij onvolledige verbra

 • Page 124 and 125:

  122 2.7. Andere verboden of ongewen

 • Page 126 and 127:

  124 2.7.3. Visserijproducten Tweekl

 • Page 128 and 129:

  126 Bewakingsplan in het slachthuis

 • Page 130 and 131:

  128 2.9. Zout in brood De Belgische

 • Page 132 and 133:

  130

 • Page 134 and 135:

  132 3.2. Dieren In de primaire prod

 • Page 136 and 137:

  134 3.3.1. Karkassen in het slachth

 • Page 138 and 139:

  136 Andere producten Virussen in kl

 • Page 140 and 141: 138 Horeca In 2012 werden 2.449 mic
 • Page 142 and 143: 140 De niet conforme resultaten van
 • Page 144 and 145: 142 4. Antibioticaresistentie Seder
 • Page 146 and 147: 144 E. coli Enterococcen De monitor
 • Page 148 and 149: 146 5. Genetische gemodificeerde or
 • Page 150 and 151: 148 8. Controles op intracommunauta
 • Page 152 and 153: 150 Er worden 4 soorten analyses ui
 • Page 154 and 155: 152 Evolutie van het aantal aangebo
 • Page 156 and 157: 154 2. Dierlijke producten voor men
 • Page 158 and 159: 156 3. Levensmiddelen van niet-dier
 • Page 160 and 161: 158 4. Contactmaterialen In het kad
 • Page 162 and 163: 160 6. Planten en plantaardige prod
 • Page 164 and 165: 162 7. CITES De handel in bedreigde
 • Page 166 and 167: 164
 • Page 168 and 169: 166 2. Meldingsplicht Elke operator
 • Page 170 and 171: 168 4. Administratieve boetes Het k
 • Page 172 and 173: 170
 • Page 174 and 175: 172
 • Page 176 and 177: 174 Working Group of Enforcement Of
 • Page 178 and 179: 176 4. Controle van reizigers bij d
 • Page 180 and 181: 178 8. Paarden 8.1. Paardenkoersen
 • Page 182 and 183: 180
 • Page 184 and 185: 182 Om een globaal beeld te krijgen
 • Page 186 and 187: 184 2. De barometer van de dierenge
 • Page 188 and 189: 186
 • Page 192 and 193: 190 Vertegenwoordigers van de FOD E
 • Page 194: 192
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv