Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

18 1.2. Laboratoria

18 1.2. Laboratoria Nieuw FAVV-laboratorium in Wandre De huisvesting van het laboratorium van Luik is jarenlang een zorgenkind geweest van het FAVV en vooral van de tewerkgestelde personeelsleden. Het beantwoordde niet langer aan de veiligheidsvoorschriften en de werkomstandigheden waren ondermaats wat bij momenten woog op de motivatie van de medewerkers. De zoektocht naar een aangepaste accommodatie werd uiteindelijk in 2012 succesvol afgerond. Dank zij deze verhuis naar een goed uitgerust gebouw dat voldoet aan de hedendaagse veiligheidsvoorschriften en de voortreffelijke, vernieuwde uitrusting kan het labo zich vanaf nu vooral concentreren op haar kerntaken.

Nieuwe aanduiding van de NLR Dit jaar werd de overheidsopdracht voor de aanduiding van de nationale referentielaboratoria (NRL) in het domein van de scheikunde gepubliceerd. De bestaande overeenkomsten liepen immers af op 31/12/2012. Inhuldiging van het laboratorium van Wandre op 16/10/2012 Servais Verherstraeten, Staatssecretaris bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jean-François Heymans, Adjunct-directeur van het Kabinet van Minister Sabine Laruelle Geert De Poorter, Directeur-generaal FAVV-Laboratoria Gil Houins, Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV Patrick Genot, Labomanager van het FAVV-laboratorium in Wandre Wetgevende initiatieven Het koninklijk besluit van 15 april 2005 werd aangepast bij het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen. Er werd gekozen voor de “open offerteaanvraag” waarbij alle inschrijvers hun offerte tegen een vastgelegde datum moesten neerleggen. De evaluatie van de technische aspecten werd uitgevoerd door een internationale jury de; voor het administratieve gedeelte werd samengewerkt met de cel “Aankoopbeleid en Advies” van de FOD Personeel en Organisatie. Drie van de 9 loten konden worden toegewezen: Kerncijfers van het laboratorium van Wandre: • Een ploeg van 27 personen • Een oppervlakte van 4.000 m² ORGANISATIE • verboden stoffen volgens de Richtlijn 96/23/EG, • mycotoxines en zware metalen, • mariene biotoxines. Voor de overige loten werd ofwel geen enkele offerte ofwel een niet-aanvaardbare offerte ontvangen. Voor 3 van de overgebleven loten, met name de pesticiden, migratie en het pakket PCB’s, PAK’s, dioxines, furanen en polygebromeerde vlamvertragers werden vervolgens onderhandelingen opgestart. Deze werden afgerond eind december 2012, maar de loten konden, gelet op de geldende voorschriften inzake de budgettaire behoedzaamheid, pas toegewezen worden in januari 2013. De lijst van de NRL’s kan op de website van het FAVV worden geraadpleegd. • Een investering van 2,8 miljoen Euro (gefinancierd door de Regie der Gebouwen) • Elk jaar 5.200 stalen en 8.200 analyses Het koninklijk besluit van 20 december 2012 voorziet in een wijziging van de kostprijs van de in de FAVV-laboratoria uitgevoerde analyses. In een in het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2012 verschenen bericht wordt meegedeeld dat de door het FAVV gebruikte analysemethoden en de betreffende validatiedossiers alsook de door de NRL in het kader van de tussen hen en het FAVV afgesloten overeenkomsten ontwikkelde methoden geleidelijk aan op de website van het FAVV zullen worden gepubliceerd. 1 19

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv