Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

20 1.3. Onze begroting

20 1.3. Onze begroting De regering legde in 2012 drastische besparingsmaatregelen op aan de federale instellingen. De zogenaamde maatregelen van begrotingsdiscipline en budgettaire voorzichtigheid hadden een grote impact op de uitgaven van het FAVV. Zij bestonden erin dat de uitgaven moesten worden beperkt tot de als onsamendrukbaar beschouwde uitgaven, dat wil zeggen, uitga- Inkomsten van het FAVV Realisaties 2010 Realisaties 2011 Begroting 2012 Realisaties 2012 Dotatie 108.471.000 € (60,5 %) 107.993.000 € (57,5 %) 106.147.000 € (59,1 %) 106.147.000 € (57,7 %) Heffingen 26.514.000 € (14,8 %) 30.084.000 € (16,0 %) 28.383.000 (15,8 %) 29.957.000 € (16,3 %) Retributies 36.740.000 € (20,5 %) 40.215.000 € (21,4 %) 37.889.000 € (21,1 %) 37.422.000 € (20,4 %) Tussenkomsten van de Europese Unie 2.637.000 € (1,5 %) 3.362.000 € (1,8 %) 2.456.000 € (1,4 %) 2.990.000 € (1,6 %) Andere 4.938.000 € (2,8 %) 6.086.000 € (3,2 %) 4.597.000 € (2,6 %) 7.415.000 € (4,0 %) Totaal inkomsten 179.300.000 € 187.740.000 € 179.472.000 € 183.931.000 € Uitgaven van het FAVV ven die strikt tot doel hebben de continuiteit van de dienstverlening te garanderen. Voor alle andere uitgaven boven € 5.500, btw niet inbegrepen, moest de onsamendrukbaarheid worden bevestigd door de Inspecteur van financiën en goedgekeurd door de Ministerraad. De enige uitzonderingen daarop waren de uitbetaling van de salarissen van het personeel en de uitga- ven die samenhingen met contractuele of wettelijke verplichtingen. Die maatregelen hebben de uitvoering van een aantal projecten (bijvoorbeeld op het vlak van ICT) afgeremd en leidden tot een aanzienlijke toename van het administratieve werk. Realisaties 2010 Realisaties 2011 Begroting 2012 Realisaties 2012 Personeel 51,9% 51,7% 55,1% 55,8% Lonen en wedden 76.872.000 € 81.188.000 € 86.204.000 € 85.390.000 € Andere personeelskosten 6.774.000 € 7.260.000 € 6.739.000 € 6.445.000 € Werking 47,0% 47,0% 43,6% 42,9% Personeelsgebonden werkingskosten 8.208.000 € 8.221.000 € 8.301.000 € 7.695.000 € ICT 5.425.000 € 7.351.000 € 7.492.000 € 7.268.000 € Prestaties externe dierenartsen 29.101.000 € 27.744.000 € 27.019.000 € 26.886.000 € Externe laboratoria 18.384.000 € 20.168.000 € 20.140.000 € 19.910.000 € Terugbetaling voorschotten Schatkist 2005 (BSE-kosten) 4.285.000 € 6.715.000 € 0 € 0 € Andere werkingskosten 10.338.000 € 10.213.000 € 10.453.000 € 8.922.000 € Investeringen 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% Machines, meubilair, ICT 1.725.000 € 2.221.000 € 2.181.000 € 2.060.000 € Totaal uitgaven 161.112.000 € 171.081.000 € 168.529.000 € 164.576.000 €

1.3.1. Heffingen Het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de heffingen bepaalt dat alle operatoren die een activiteit beoefenen die door het FAVV wordt gecontroleerd een jaarlijkse heffing moeten betalen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sommige liefdadigheidsinstellingen en voor actoren met een uiterst beperkte activiteit. Er wordt een korting van 75 % (“bonus”) op de vastgelegde tarieven toegekend aan operatoren die voor al hun door het FAVV gecontroleerde activiteiten beschikken Groothandel 9,8% over een gecertificeerd autocontrolesystreem. Het percentage inrichtingen met een gevalideerd autocontrolesysteem steeg van 8 % in 2011 naar 12 % in 2012. De ontvangsten uit de jaarlijkse heffing 2012 (29,96 miljoen euro op 28/02/2013) liggen bijgevolg en conform de budgettaire prognoses lager dan de ontvangsten voor 2011 (30,1 miljoen euro). Het aangifteformulier is voortaan beschikbaar op Foodweb, via de website van het FAVV. De operatoren kunnen daar ook hun Detailhandel 20,9% Transformatie 16,8% Toelevering landbouw 2,2% Verdeling totaal bedrag heffingen in 2012 Primaire productie 18,8% Horeca 31,1% Transport 0,4% ORGANISATIE identificatiegegevens inkijken en aanpassen. In 2012 dienden 70 % van de operatoren hun aangifte via Foodweb in, wat een zeer positief resultaat is (73 % in 2011). Het contactcenter van Financiering dat werd “bevorderd” tot helpdesk van de portaalsite hielp bij het ingeven van 18% van de extra online aangiften. Slechts 12% van de operatoren gebruiken voor hun aangifte dus de papieren versie. 1 21

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv