Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

34 4.6. Inspecties en

34 4.6. Inspecties en audits door derde landen Het FAVV wordt ook geauditeerd door derde landen met het oog op het behoud en de uitbreiding van onze uitvoermarkten. Volksrepubliek China Na het positieve verslag van het inspectiebezoek in 2011, werd op 2 mei 2012 een protocol ondertekend voor de export van rundersperma vanuit België naar China. Zeer snel na de ondertekening van het protocol stelde het Chinese AQSIQ echter een embargo in voor de export van rundersperma omwille van het Schmallenbergvirus. Dit embargo werd niet alleen voor België opgelegd, maar voor alle andere Europese landen die met het Schmallenbergvirus geconfronteerd werden. Daarom besliste de Europese Commissie om een inspectiebezoek te organiseren aan enkele Europese onderzoekscentra die testen uitvoeren op het Schmallenbergvirus. Het Belgische programma met ondermeer de testprocedures en de bewaking, zowel via het abortusprotocol als via vectorsurveillance werden gunstig geëvalueerd door de delegatie en zal hopelijk mee in rekening worden gebracht om het embargo snel op te heffen. Minister Laruelle ondertekent het protocol voor de uitvoer van rundersperma naar China Een Chinese delegatie op bezoek op de Foire de Libramont.

5. Crisispreventie Ook in 2012 is ons land gespaard gebleven van grotere incidenten. Het voorkomen van dergelijke incidenten in de voedselketen is één van de hoofdbekommernissen van het FAVV. Simulatieoefeningen Simulatieoefeningen zijn een beproefde methode om de deskundigheid die de overheid en de operatoren nodig hebben om een incident degelijk te beheren, op peil te houden. Uit elke oefening worden de nodige lessen getrokken om de aanpak bij een reëel incident te verbeteren. De dienst crisispreventie en -beheer organiseerde in 2012 in samenwerking met de aardappel- en de distributiesector een traceringoefening. Fictief gecontamineerde consumptieaardappelen werden opgespoord tot bij de producent en de verkooppunten. Bovendien werd de percelen van fictief besmet pootgoed opgespoord. Bedoeling van de oefening was om de betrokken operatoren een reële tracering van hun producten te laten uitvoeren om hen bewust te maken van het belang en de moeilijkheidsgraad van de problematiek. Daarnaast organiseerde de dienst voor de medewerkers van het FAVV een oefening waarbij de dispatching van monsters in het kader van een fictief incident onder de loep werd genomen. Daarbij was het de bedoeling om praktische oplossingen te zoeken om de juiste monsters snel aan de juiste laboratoria te bezorgen, de capaciteitsproblemen van deze laboratoria op te vangen en de bijbehorende informatiestroom op een overzichtelijke en volledige manier te beheren. Zoals gebruikelijk werden er verder kleinere oefeningen georganiseerd, die gericht waren op het trainen van de eigen crisisprocedures, en werd ook deelgenomen aan de nucleaire oefeningen van het Crisiscentrum van de regering. ORGANISATIE Captatie van signalen De tijdige captatie van potentiële crisissignalen Is van essentieel belang voor een doeltreffende crisisaanpak. Daartoe werd in 2011 een project aangevat dat tracht de aanwezige informatie in de databanken van het Agentschap beter te benutten en nieuwe of onderbenutte externe informatiebronnen aan te boren. In 2012 werd vooral aandacht besteed aan het beter oppikken en verwerken van de gegevens van het meldpunt voor de consumenten, de gegevens omtrent voedseltoxi-infecties bij consumenten en de sterftecijfers op veehouderijen. Voor elke informatiestroom werden verbeterpunten aangeduid en praktische oplossingen uitgewerkt die op termijn een beter toezicht moeten garanderen. 1 35

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv