Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

38 Communicatie in

38 Communicatie in cijfers 2010 2011 2012 Persberichten 76 120 129 waarvan recalls van producten 32 % 48 % 52 % www.afsca.be : aantal bezoeken 703.332 774.367 854.578 Nieuwsbrief Meldpunt Boorlichtingscel Verschenen nummers 5 6 6 Postabonnees 3.910 3.858 3.800 E-mailabonnees 7.937 7.950 7.730 Vragen 6.408 6.902 4.163 Klachten 4.039 4.604 4.328 Sessies 140 216 257 Deelnemers 4.565 5.660 7.202 Brochures Verschenen brochures 6 9 11 Ombudsdienst Raadgevend Comité In 2012 schreven ongeveer 800 personen zich in voor een van de nieuwsbrieven die het FAVV publiceert waaronder 500 verbruikers; op die manier betoonden zij hun belangstelling voor nieuwigheden m.b.t. de opdrachten van het FAVV. Dit toonde Klachten 178 211 150 Klachten over financiering 39 % 55 % 37 % Klachten over de interpretatie van de regelgeving, betwisting van controlemaatregelen 36 % 30 % 33 % Leden 37 37 37 Plenaire vergaderingen 8 8 9 overduidelijk het belang aan van dergelijke informatie maar toont ook aan dat er nog werk is om aan dit nieuwskanaal een ruimere bekendheid te geven. Geïnteresseerd? Klik op het icoon “newsletter” op de homepage van de FAVV-website.

HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTEN EN BEROEPSSECTOREN 2 1. Opleiding en begeleiding van beroepsactieven 1.1. Het FAVV en voedselverspilling Volgens deskundigen evolueert de wereldbevolking van ongeveer 6 miljard eind 1999 naar 9 miljard in 2050. Het verzekeren van voedselzekerheid wordt in de komende decennia dus ongetwijfeld een grote uitdaging. Daarbij moeten niet enkel inspanningen geleverd worden om de efficiëntie van de voedselproductie en -distributie te verhogen, maar moet zeker ook de voedselverspilling tegengegaan worden. Voedselverlies doet zich voor in alle schakels van de keten. In een verslag aan het Europees Parlement (plenaire vergadering van 19/01/2012) raamt de Europese Commissie dat in de EU 50 % van het eetbare en gezonde voedsel ergens in de voedselketen (huishoudens, supermarkten, horeca, verwerking, …) wordt verspild. De Europese Commissie merkt verder op dat op dit ogenblik 79 miljoen EU-burgers onder de armoedegrens leven en 16 miljoen burgers aangewezen zijn op voedselhulp. In een resolutie verzoekt het parlement de Commissie de nodige maatregelen te nemen om de voedselverspilling tegen 2025 te halveren en de toegang tot voedsel voor niet-kapitaalkrachtige burgers te verbeteren. Het Parlement reikt daartoe enkele denkpistes aan zoals informatiecampagnes, opleiding en aandacht voor verpakkingen en etikettering. Het FAVV-beleid kan als volgt worden samengevat: voedselverspilling maximaal tegengaan maar geen voedselveiligheid met 2 snelheden. Daartoe werden in 2012 een aantal initiatieven die kaderen binnen dit sociaal en duurzaam voedselveiligheidsbeleid. Deze waren in eerste instantie gericht op het sensibiliseren en informeren van consumenten en operatoren (inclusief voedselbanken en charitatieve instellingen) over de betekenis van een aantal vermeldingen die terug te vinden zijn op voedingsmiddelen. Etikettering is het belangrijkste informatiemiddel voor consumenten. Daarbij gaat de meeste aandacht naar de houdbaarheid. Er bestaan echter nogal wat onduidelijkheden over het gebruik en de betekenis van deze houdbaarheidsdata wat leidt tot voedselverliezen. Daarom werd een affiche ontworpen die zich richt naar consumenten maar ook professionelen want ook bij hen blijven er kennelijk misverstanden bestaan. Houdbaarheid van producten: wat mag wanneer nog gebruikt worden? TGT THT Snel bederfelijke producten hebben een uiterste consumptiedatum (te gebruiken tot… of TGT): niet meer gebruiken na het overschrijden van deze datum! Bijvoorbeeld vers voorverpakt vlees, verse voorverpakte vis, voorverpakte charcuterie, salades, … Langer houdbare producten hebben een datum van minimale houdbaarheid (ten minste houdbaar tot … of THT): kunnen nog gebruikt worden na deze datum, op voorwaarde dat ze goed bewaard werden en de verpakkingen niet beschadigd zijn. Kijk dus of de verpakking goed dicht is, niet kapot is, de conservenblikken niet bol staan, het product er nog goed uitziet, goed ruikt en lekker smaakt, … Bijvoorbeeld ongekookte pasta, koekjes, conservenblikken, UHT melk, chocolade, … Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 39

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv
Volledige versie - FAVV