Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

40 Verder werd de

40 Verder werd de reglementering inzake traceerbaarheid voor voedselbanken en charitatieve instellingen verduidelijkt. Om de bevoorrading van voedselbanken en charitatieve instellingen vanuit de distributie niet in het gedrang te brengen werd beslist enige flexibiliteit te betonen voor zover de voedselveiligheidsvoorschriften dit toelaten. Bij levering aan charitatieve instellingen en aan voedselbanken volstaat het een lijst op te stellen van vestigingen waaraan geleverd werd. Voor charitatieve instellingen en voedselbanken volstaat een lijst van vestigingen waarvan de producten afkomstig zijn. Daarnaast heeft het FAVV ook deelgenomen aan het overleg omtrent ‘voedselverlies in ketenperspectief’, een OVAM-project waarbij zoveel mogelijk stakeholders werden betrokken en dat kadert in een globaal onderzoek door de Vlaamse overheid van voedselverlies in Vlaanderen, waarbij thema’s als houdbaarheidsinformatie, de rol van voedselbanken en sociale kruideniers, verpakkingen en het vermijden van productieverliezen samen met de betrokken sectoren werden besproken. 1.2. Voorlichtingscel De voorlichtingscel is actief sedert 1/9/2008 en helpt operatoren die direct contact hebben met consumenten (horeca, detailhandel) om zich in orde te stellen met de regelgeving. Zij organiseert in dat verband opleidingssessies voor groepen van operatoren Ook de voorlichtingscel van het FAVV besteedt in haar opleidingsprogramma bijzondere aandacht aan opleidingen voor voedselbanken en andere charitatieve organisaties. Tot slot heeft het FAVV samen met Comeos, Fevia, de Federatie van de Voedselbanken, de sociale kruideniers, sociale restaurants en armoedeorganisaties en de drie Gewesten een oproep gelanceerd om voedselverspilling te voorkomen. Hiermee wil men de operatoren in de voedingssector stimuleren om voedseloverschotten te leveren aan voedselbanken, charitatieve instellingen en verenigingen met sociaal oogmerk.. Aantal deelnemers Voedseloverschotten Schenk ze aan de Voedselbanken of andere verenigingen met sociaal oogmerk. 2010 2011 2012 Horeca & hoeveverkoop 484 497 194 Horeca (ter vervanging van administratieve boetes) 405 1.170 Slagers 1.210 670 972 Aangekondigde controleacties 1.067 970 1.126 Grootkeukens 517 728 1.343 Scholen (hotel-, slagers- en bakkersscholen) 949 1.657 1.758 Detailhandelszaken 195 188 23 Bakkers 45 45 0 Voedselbanken en caritieve verenigingen 306 202 Andere 100 194 414 Totaal aantal deelnemers (sessies) 4.567 (140) 5.660 (216) 7.202 (257)

In samenwerking met andere overheden werden er voor de gemeenschapskeukens 51 opleidingssessies georganiseerd. Dit waren o.a. 18 sessies voor kinderdagverblijven en onthaalouders (547 deelnemers). Sedert 2010 worden sessies georganiseerd leerkrachten, verantwoordelijken en studenten van hotelscholen in samenwerking met de overheden van de gewesten en gemeenschappen: Er werden niet alleen opleidingen gegeven aan hotelscholen, maar ook aan scholen voor bakkers, slagers en personeel van grootkeukens. 41 scholen namen hieraan deel. HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTEN EN BEROEPSSECTOREN 2 Een alternatief voor administratieve boetes Het Agentschap streeft er naar om het hygiëneniveau waar nodig (bv. in restaurants) te verbeteren. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan positieve acties, eerder dan onmiddellijk te gaan sanctioneren. In samenwerking met de horecafederaties stelt het FAVV sinds 1/1/2011 aan operatoren uit de horeca (restaurants, pitabars, frituren, snackbars…) voor om een administratieve boete te laten vallen indien zij met hun presoneel een opleiding volgen die wordt georganiseerd door de voorlichtingscel van het FAVV. Die actie geldt alleen voor een eerste boete en slaat niet op inbreuken op het rookverbod. Dit initiatief kan vergeleken komt bovenop de FAVV-smiley voor operatoren die een gecertificeerd autocontolesysteem hebben. In 2012 waren er 56 opleidingssessies met 1.170 deelnemers. Na 2 jaar is de evaluatie van die actie zeer positief: 70% bedrijven die een opleiding volgden hadden gunstige resultaten tegenover slechts 52% voor de bedrijven zonder opleiding. Impact van de opleidingen als alternatief voor de administratieve boetes 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 50% 44% 1ste controle in 2012 (nieuwe operator) 19% 29% 52% controle in 2012 (PV in 2009) 17% 13% 70% controle in 2012 na opleiding (PV en 2011 ou 2012) PV Waarschuwing Geen maatregel 41

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv