Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

44 3. Ombudsdienst De

44 3. Ombudsdienst De ombudsdienst verwerkt alle klachten over de werking van het FAVV. De dienst biedt een luisterend oor aan de partners van het FAVV, in de eerste plaats aan de in de voedselketen actieve operatoren. Op basis van de verkregen informatie kan het FAVV zijn werking continu verbeteren. Ontvangen vragen en klachten sinds de oprichting van de ombudsdienst Klachten over de werking van het FAVV 250 200 150 100 50 Vragen om informatie in verband met het FAVV 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 229 164 149 140 178 211 148 106 72 58 36 30 63 65 Andere 44 41 29 37 14 21 2 Aanleiding van de klachten 2010 2011 2012 Financiering & toepassing van het bonus-malussysteem 38,7 % 55,3 % 37,3 % Interpretatie van de regelgeving, betwisting van controlemaatregelen 35,9 % 29,9 % 32,7 % Gedrag van een medewerker van het FAVV (controleur, telefoniste, onthaal) 5,1 % 2,8 % 10,6 % Problemen bij import of export 4,5 % 4,0 % 6,7 % Type en methodologie van analyse, wachttijd voor resultaten van laboratoriumanalyse 4,5 % 1,1 % 6,0 % Andere 11,3 % 6,9 % 6,7 % Totaal 178 232 150

2012 werd gekenmerkt door een zeer aanzienlijke toename van het aantal klachten in verband met de financiering (69 klachten in 2010, 117 in 2011 en 56 in 2012) wat aantoont dat de de acties in verband met de bekendmaking van de dienst hun vruchten afwerpen. Vier klachten betroffen de verhoging van de inspectiefrequentie als gevolg van een ondoeltreffend autocontrolesysteem Gegrondheid van de klachten Elke klacht wordt afzonderlijk onderzocht en geeft aanleiding tot een schriftelijk antwoord waarin de vaststellingen van de ombudsdienst worden uiteengezet. Als de klacht gegrond is worden onmiddellijk corrigerende maatregelen genomen, bijvoorbeeld (gedeeltelijke) terugbeta- HET FAVV TEN DIENSTE VAN CONSUMENTEN EN BEROEPSSECTOREN 2 Het aantal klachten in verband met de controles (betwisting opgelegde maatregelen, misverstanden betreffende de regelgeving, indruk van een grotere gestrengheid dan tegenover andere kleine bedrijven) blijft stabiel (64 klachten in 2010, 63 in 2011 en 49 in 2012). ling van een factuur, interventie wanneer producten werden geblokkeerd, verzoek om aanpassing van een interne werkprocedure… In veel gevallen gaat het niet echt om een klacht maar bijvoorbeeld om een verkeerd begrip van de wetgeving. 100% Enkele voorbeelden van klachten en het gegeven gevolg: • Als gevolg van problemen bij de invoer van voedingsmiddelen, bijkomende analyses op kosten van het FAVV en deblokkering van de invoer, 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ongegrond 50,0% gedeeltelijk gegrond 24,6% gegrond 25,4% • De herberekening van de heffingen voor een operator als gevolg van de aanpassing van de activiteitensector, een stopzetting van activiteiten, … Slechts 1 van de 13 klachten inzake de houding van een controleur bleek terecht (een ongepaste email per vergissing verstuurd) en 2 van de 3 klachten betreffende het (telefonisch of fysiek) onthaal bleken gedeeltelijk gegrond. Als de klacht als ongegrond wordt beschouwd, wordt een genuanceerd antwoord gegeven. Vanaf 2012 worden in afspraak met het netwerk van federale ombudsdiensten, bij elke briefwisseling de contactgegevens van de federale ombudsman vermeld. Iedere operator die ontevreden is over het ontvangen antwoord kan op deze dienst beroep doen. ongegrond 62,8% gedeeltelijk gegrond 8,8% gegrond 28,4% 2011 2012 • De bevestiging van het belang om dieren (paarden en schapen) te identificeren voor de invoer of de uitvoer. 45

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Deel LNE-MI - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv