Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

In 2012

In 2012 heeft het FAVV 21 buitenlandse delegaties ontvangen. Hierbij werden de werking en de opdrachten van het FAVV toegelicht. Er werd bijzondere aandacht besteed aan het vrijwaren van onze exportmarkten en er werden 23 bilaterale akkoorden afgesloten of certificaten afgesteld voor 14 derde landen. Het FAVV werd ook geauditeerd door de Europese Commissie, nationale overheden en derde landen (zie hoofdstuk 1, organisatie). 1. Internationale uitstraling In 2012 werden 5 Chinese delegaties ontvangen: CAiQ (wetenschappelijke samenwerking, gevolgen voor de export als gevolg van de uitbraak van het Schmallenbergvirus), een delegatie van de stad Wuhan, hoofdstad van de provincie Hubei, (informatie over de werking en organisatie van het FAVV) en AQSIQ (ondertekening van een protocol inzake sperma van runderen). Verder ontving het FAVV meerdere delegaties ontvangen die belangstelling hebben voor haar verschillende opdrachten waaronder: • Zuid-Afrika (Belgische importcontroles van groenten en fruit), • Brazilië (informatie over de werking en organisatie van het FAVV), • China (ondertekening protocol rundersperma), • Japan (export van groenten), Samenwerking tussen Benin en België INTERNATIONALE RELATIES 3 • Marokko (werking van het FAVV en samenwerkingsverband), • Taiwan (controle m.b.t. BSE in het kader van de mogelijke export van rundvlees vanuit EU-lidstaten), • Turkije (kennismaking en informatie over de werking en organisatie van het FAVV). Deze ruime internationale belangstelling toont aan dat het FAVV voor tal van landen als een uiterst betrouwbare partner geldt en zelfs als een model voor organisatie. De Europese vereisten, voorzien in de Verordening (EG) nr 178/2002, brachten een Europees embargo met zich van één van de belangrijkste exportproducten van Benin: 700 ton garnalen per jaar. Dank zij de verbetering van de controles kon dit embargo worden geheven. Hierdoor werd Benin zich bewust van het belang van goed functionerende controlediensten en werd l’Agence Béninoise pour la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) opgericht waarbij het Belgische FAVV als inspiratiebron fungeerde. De EU en de BTC (Belgisch agentschap voor ontwikkeling) ondersteunen deze herstructurering financieel wat bekrachtigd werd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het FAVV en de BTC. FAVV-experts voeren geregeld zendingen uit naar Benin om de ontwikkeling van het ABSSA en zijn laboratorium voor sanitaire controles te ondersteunen. In 2011 vond een eerste zending plaats naar dit laboratorium. In 2012 werd door de BTC een technisch assistent benoemd om dit project ter plaatse te begeleiden. In 2012 werden 2 zendingen uitgevoerd met betrekking tot het laboratorium (het kwaliteitssysteem en residuanalyses met GC-MS) en een andere zending in verband met de ontwikkeling van het ABSSA. In het licht van de bemoedigende resultaten werden voor 2013 nog verdere zendingen gepland. 51

Beknopte versie - Favv
Leidraad - FAVV
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv