Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

54 Specifieke sectorale

54 Specifieke sectorale bemonsteringsplannen in het kader van de export naar derde landen Enkele beroepsfederaties hebben een sectoraal bemonsteringsplan opgesteld om te verifiëren of de producten die bestemd zijn voor export voldoen aan de productnormen van het land van bestemming. Belgisch varkensvlees wereldwijd In maart 2012 heeft het FAVV tijdens de Prinselijke handelsmissie in Vietnam de exportdossiers voor varkensvlees, gevogeltevlees en rundersperma besproken met de Vietnamese veterinaire diensten. Het FAVV heeft van deze verplaatsing eveneens gebruik gemaakt om met de Chinese collega’s van AQSIQ de exportdossiers voor rundersperma, hommels, levende paarden, varkensvlees en varkensgelatine te bespreken. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat sinds juli 2012 Belgisch varkensvlees geëxporteerd kan worden naar Vietnam en dat sinds september 2012 ook de export van varkensvlees naar China mogelijk is. Zo hebben het Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen (VBT) en de exporteurs van groenten en fruit (Fresh Trade Belgium) in 2012 hun bemonsteringsplan voor de Russische markt verder gezet en werd met een nieuw plan voor de export naar Japan gestart. De Federatie van de Belgische mengvoederfabrikanten (BEMEFA) heeft een bemonsteringsplan uitgevoerd voor de garantie van de certificering van diervoeders die geëxporteerd worden naar de Russische federatie, Wit-Rusland en Kazakstan. Enkele jaren geleden werd door VLAM-BMO een goed onderbouwd aanvraagdossier ingediend voor de export van varkensvlees naar Australië. De afwerking liet ondanks de geleverde inspanningen op zich wachten. Door een uitstekende samenwerking en direct overleg tussen het FAVV, VLAM-BMO, de beroepsfederatie FEBEV, de Belgische ambassade in Australië en de Australische autoriteiten werd het dossier op anderhalve maand tijd afgewerkt en goedgekeurd. Sinds september 2012 heeft het FAVV het gezondheidscertificaat en de nodige procedures ter beschikking gesteld op haar website zodat de Belgische varkensvleesproducenten nu ook deze markt kunnen bedienen. Op veterinairtechnisch vlak zijn nu alle belemmeringen voor de export van Belgisch varkensvlees naar China, Vietnam en Australië weggewerkt. Het is nu aan de bedrijven om deze mogelijkheden te benutten, hierbij ondersteund door de gewestelijke exportorganisaties. Sinds juli 2012 wordt de productconformiteit van vlees- en vleesproducten voor de Russische markt gegarandeerd door een bemonsteringsplan dat wordt beheerd door de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). Deze marktopeningen tonen aan dat een nauwe samenwerking van alle betrokken schakels onontbeerlijk is om dossiers efficiënt te behandelen en van de Belgische export een succesverhaal te maken. Het FAVV organiseert daarom regelmatig overleg. Tijdens een vergadering in december 2012 met de beroepsfederaties, de FOD Buitenlandse zaken en de gewestelijke exportorganisaties is duidelijk de goede wil van iedereen gebleken om samen verder te werken in dezelfde richting en met het gemeenschappelijk belang voor ogen.

INTERNATIONALE RELATIES 3 4. Deelname aan internationale vergaderingen Het FAVV neemt deel aan de jaarvergadering van de Commissie van de Codex Alimentarius. Experten van het FAVV namen ook deel aan verschillende comités van de Codex Alimentarius in 2012 en meer bepaald aan het comité van de Codex over de algemene principes, over analyse- en bemonsteringsmethoden, over contaminanten in voeding en over voedselhygiëne. Het FAVV vertegenwoordigde België ook op de algemene vergadering van de World Organisation for Animal Health (OIE), waar de internationale normen en aanbevelingen m.b.t. de dierengezondheid worden vastgelegd, evenals aan het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO-SPS Committee) te Genève. Onder leiding van de Europese Commissie werden de uiteenlopende aspecten van het sanitair en fytosanitair akkoord met de derde landen (SPS) behandeld. Via bilaterale raadplegingen wordt getracht een oplossing te geven aan specifieke handelsgeschillen. 55

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv