Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

58 Het kernproces van

58 Het kernproces van het FAVV Input van de sectoren Risico beoordeling door het Wetenschappelijk Comité RASFF en diverse informatie Risico beoordeling Programmatie in functie van de risico’s en van de autocontrole Rapportering Vaststellingen (inspectie, controle, audit) Analyseresultaten Planning Op basis van de programmatie Uitvoering van de planning door de PCE’s Inspectie, controle, audit, bemonstering Uitvoering analyses door de labo’s

1. Inrichtingen in de voedselketen Alle in België actieve operatoren in de voedselketen moeten bij het FAVV gekend en dus geregistreerd zijn. De gegevens kunnen worden geraadpleegd via Foodweb, een tool die beschikbaar is op de website van het FAVV. Bovendien is voor de uitoefening van bepaalde activiteiten een toelating of een erkenning vereist. Alle inrichtingen met een beroepsactiviteit, behalve de hobbyisten zijn hier opgenomen. De cijfers ervan kunnen niet worden vergeleken met die in het jaarverslag 2011. Aantal geregistreerde inrichtingen bij het FAVV VAN PROGRAMMATIE TOT INSPECTIE 4 2. Autocontrolesystemen en sectorgidsen Sinds 2005 moeten alle operatoren actief in de voedselketen in hun inrichting een autocontrole uitoefenen om aan de consumenten een betere bescherming te bieden. Teneinde de operatoren te helpen aan deze verplichting te beantwoorden, worden door de beroepsorganisaties autocontrolegidsen opgemaakt die door het FAVV gevalideerd worden. Het FAVV moedigt al 10 jaar lang de sectorverenigingen aan om duidelijke en didactische gidsen op te stellen. Het Agentschap helpt de redacteurs van de gidsen bij hun taak. Om het doorvoeren van de autocontrole in de bedrijven te vergemakkelijken, wordt in versoepelingen voorzien voor de KMO’s uit de distributie, de horeca en de ZKO van de transformatiesector. Deze versoepelingen maken het voor de inrichtingen mogelijk om de HACCP die in de gids beschreven is over te nemen zodat 2012 Toelevering aan de landbouw 3.584 Primaire productie 40.492 Verwerking 2.997 Distributie 36.680 Horeca en gemeenschapskeukens 53.146 Diensten 2.177 Import / handelsverkeer IN 139 Export / handelsverkeer OUT 87 Andere sectoren 5.024 Totaal 144.326 zij hun eigen gevarenanalyse niet moeten opmaken. Dit vergemakkelijkt grotendeels het opstellen van de autocontrole in kleine bedrijven die over weinig human resources en wetenschappelijke expertise beschikken. Operatoren die hun autocontrolesysteem hebben laten valideren, genieten van een verlaging van de inspectiefrequentie door het FAVV en van een lagere jaarlijkse heffing. De audits zijn gebaseerd op de goedgekeurde autocontrolegidsen en worden uitgevoerd aan de hand van checklists die door het FAVV zijn opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de betrokken beroepsverenigingen. Voor enkele activiteiten die nog niet door een gids gedekt zijn (er is een gids beschikbaar voor meer dan 99 % van de operatoren) heeft het FAVV specifieke tools ingesteld om de bedrijven te helpen. Als er een gids bestaat, worden de audits eventueel door het FAVV maar meestal door geaccrediteerde en erkende privécertificeringsinstellingen (OCI) uitgevoerd. Gelijktijdig met de audits voor validering van de autocontrole kunnen deze OCI certificeringsaudits uitvoeren op basis van privélastenboeken, zoals Certus, QFL, GMP, IFS,BIO, … Door deze “gecombineerde audits” kunnen hun kosten worden verlaagd. Het aantal bedrijven die hun autocontrole laten valideren, gaat voortdurend in stijgende lijn en dit toont de doeltreffendheid van het doorgevoerde beleid aan. 59

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv