Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

3. Realisatie van de

3. Realisatie van de controles Het FAVV voert verschillende soorten controles uit waaronder inspecties waarbij checklists (CL) worden gebruikt. In de checklists staan de verschillende punten die worden gecontroleerd. Ze zijn beschikbaar op de website van het FAVV zodat elke operator zelf kan nagaan of zijn inrichting in overeenstemming is met de regelgeving. In geval van een ongunstige inspectie wordt systematisch een hercontrole uitgevoerd na de periode die nodig is om werkzaamheden uit te voeren. De overige missies bestaan uit: • Inspecties (zonder checklist) in het kader van het controleplan (26 %) • Onderzoeken als gevolg van een klacht (12 %), van een verdenking van dierziekte (4 %), van een maatregel t.o.v. een andere operator (2 %), een melding Geen checklist, maar een verslag wordt opgemaak van deze hercontrole en van andere soorten controles zoals monsternemingen en bijkomende controles bij andere operatoren, die noodzakelijk zijn na Aard van de missies (bezoek bij een operator) VAN PROGRAMMATIE TOT INSPECTIE 4 vaststellingen tijdens een controle. Er kunnen bij een missie (bezoek aan een operator) verschillende controles aan de hand van verschillende checklists plaatsvinden ofwel een inspectie die gelijktijdig met een bemonstering doorgaat. Controles Missies Bezochte operatoren Inspecties (met CL) 167.629 49.850 41.215 Hercontroles 18.942 18.405 15.546 Monsternemingen 70.664 30.860 13.142 Andere 34.185 31.357 21.442 Totaal 291.420 120.765 65.389 (2 %), een RASFF (1,3 %), een voedselvergiftiging, een onregelmatigheid bij in- of uitvoer, een aanvraag voor erkenning, van een incident in de voedselketen (traceerbaarheid van een dier of een gecontamineerd product, bijkomend onderzoek, van nieuwe reglementaire bepalingen i.v.m. het Aantal missies (aard van de bezoeken op bedrijven) 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 dierenwelzijn (verbod op het houden van legkippen in batterijen), … • Toezicht op recalls en terugtrekken van producten van de markt. - 2010 2011 2012 Inspecties (met CL) 48.507 50.149 49.850 Hercontroles 13.490 16.053 18.405 Monsterneming 29.672 30.960 30.860 Andere missies 25.008 28.797 31.357 63

Beknopte versie - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv