Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

72 Resultaten van de

72 Resultaten van de 1.063 zendingen bij 1.026 operatoren die diervoeders produceren of verhandelen Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 817 62,1 % 23,5 % 14,4 % Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.204 56,7 % 37,2 % 6,1 % Meldingsplicht 856 89,3 % 10,2 % 0,6 % Autocontrolesysteem 644 83,4 % 9,2 % 7,5 % Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 915 90,8 % 7,7 % 1,5 % Ten opzichte van 2011 wordt een verbetering van de resultaten ivm de autocontrolesystemen vastgesteld. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 138 waarschuwingen en 40 PV’s. 1.2. Landbouw Plantaardige productie In België is er een structurele afname van het aantal landbouwbedrijven, gekoppeld aan een schaalvergroting. In 30 jaar tijd zijn er 63 % minder bedrijven in ons land. In het Vlaams en het Waals Gewest verdwenen ze aan hetzelfde tempo (gemiddeld -3,4 % per jaar). Gedurende dezelfde periode is de gemiddelde bedrijfsoppervlakte meer dan verdubbeld. Het FAVV controleert ook het gebruik van geneesmiddelen op de hoeve (geneesmiddelenregisters, stocks...) : 98,7 % van de 382 missies m.b.t. gemedicineerd voeder was conform. De totale landbouwsector vertegenwoordigde in 2011 in waarde 10,7 % van de totale Belgische uitvoer. Er waren ca. 40.000 bedrijven actief in de sector. De totale oppervlakte cultuurgrond in dat jaar bedroeg 1.337.303 ha en bestond voornamelijk uit blijvend grasland (36,6 %), granen voor de korrel (24,5 %) en voedergewassen (20,1 %). Nijverheidsgewassen en aardappelen vertegenwoordigden respectievelijk 7 % en 6,2 % van het areaal. Het restpercentage werd ingenomen door groenteteelt, teelt van vaste planten, braakland en diverse andere gewassen. De productie van nijverheids- en voedergewassen bedroeg in 2011 samen ca. 18,7 miljoen ton. Voor wintertarwe, wintergerst en korrelmaïs was dit samen 2,7 miljoen ton. Het FAVV heeft eveneens de hygiëne gecontroleerd van de primaire productie van grondstoffen bestemd voor diervoeders en het gebruik van diervoeders op de hoeve tijdens algemene inspecties op de landbouwbedrijven: bij de 5.360 missies was 98,2 % conform. De inspecties in de primaire plantaardige productie hebben zowel betrekking op producten bestemd voor consumptie (groenten, fruit, aardappelen) als op producten niet bestemd voor consumptie (zaden, plantgoed, sierplanten, boomkwekerijproducten, …). Inspecties infrastructuur, inrichting en hygiëne vonden hoofdzakelijk plaats op landbouwbedrijven met productie van akkerbouwgewassen. Fytosanitaire fysieke controles worden hoofdzakelijk verricht bij producenten en handelaars van groente-, fruit- en sierplanten. Inspecties van het autocontrolesysteem vinden plaats bij laboratoria die quarantaineorganismen gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden en bij behandelaars en producenten van houten verpakkingsmateriaal volgens ISPM-15 norm.

Resultaten van de 6.794 missies uitgevoerd bij 5.477 operatoren in de plantaardige productie Inspecties Gunstig INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 3.746 94,6% 3,3% 2,2% Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 3.739 95,5 % 2,4 % 2,1 % Meldingsplicht 3.561 99,5 % 0,5 % 0,0 % Fytosanitaire - fysische controle 3.368 92,5 % 1,5 % 6,0 % Bestrijdingsmiddelen (gebruik en bezit) 2811 83,7 % 4,1 % 12,3 % Autocontrolesysteem 20 95,0 % 0,0 % 5,0 % Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als vorig jaar. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 211 waarschuwingen, 210 PV’s en 259 inbeslagnemingen. Het merendeel van de inbreuken had te maken met het bezit van bestrijdingsmiddelen die niet (meer) erkend zijn. Hierbij werden in totaal 798 kg, 137 liter en 1.248 verpakkingen van bestrijdingsmiddelen in beslag genomen. Dierlijke productie Het aantal runderbeslagen blijft dalen, en in mindere mate ook het aantal schapen- en geitenbeslagen. Runderen Porcs Schapen Geiten Hertachtigen Pluimvee 2010 2011 2012 beslagen 35.217 34.540 32.475 dieren 2.721.130 2.682.370 2.603.148 beslagen 9.063 9.075 8.690 behuizingen voor zeugen 589.049 583.919 566.600 behuizingen voor mestvarkens 5.286.829 5.375.356 5.362.090 beslagen 29.556 29.150 28.223 dieren 209.263 204.128 201.209 beslagen 11.869 11.710 11.255 dieren 60.753 48.989 42.950 beslagen 2.717 2.667 2.605 dieren 9.239 9.174 9.591 beslagen 1.587 1.628 1.591 legkippen 9.235.236 11.854.681 8.870.007 braadkippen 26.269.807 26.291.305 25.445.919 Fokpluimvee 1.979.233 1.844.109 1.472.600 In de dierlijke productie wordt o.a. het gebruik van geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding, de dierengezondheid en het epidemiologisch toezicht, de preventie van BSE-besmetting bij veehouders via diervoeding (diervoeders toegelaten voor de betrokken diersoort, volledigheid van de etikettering) gecontroleerd. Contrôles pour d’autres 73

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv