Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

80 Resultaten van de

80 Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS): primaire productie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,5% 1,7% 4,3% 6,6% 93,2% 91,7% ACS gevalideerd ACS niet gevalideerd 9,3% 89,2% Geen maatregel Waarschuwing PV Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS): verwerking 1,5% 3,5% 15,6% 80,9% ACS gevalideerd ACS niet gevalideerd Geen maatregel Waarschuwing PV

1.5. Verwerking van levensmiddelen In 2012 maakte de voedingsindustrie een uitvoer- en tewerkstellingsgroei bekend met een omzet die geraamd werd op 46,6 miljard euros (+ 1,8 %). In 2012 werden 3.385 missies uitgevoerd bij 2.658 operatoren in de verwerkingsbedrijven voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, visserijproducten...) en van plantaardige oorsprong (groenten, fruit, granen,...). Resultaten van de inspecties in de sector verwerking van levensmiddelen Inspecties Gunstig INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 5.721 55,8 % 34,7 % 9,5 % Autocontrolesysteem 2.291 73,2 % 14,5 % 12,4 % Meldingsplicht 1.999 95,2 % 4,2 % 0,6 % Traceerbaarheid 2.377 82,8 % 15,0 % 2,3 % Etiketering 2.835 76,0 % 19,8 % 4,1 % Transport 1.398 94,3 % 3,6 % 2,1 % Afvalbeheer 1.232 85,8 % 11,0 % 3,2 % De niet-conformiteiten gaven aanleiding tot 484 waarschuwingen, 104 PV’s, 2 tijdelijke sluitingen, 8 procedures voor schorsing of intrekking van de erkenning en 16 inbeslagnames (voornamelijk van groen- Overige voedingsmiddelen 20,5% Diervoeders 9,4% Bakkerijproducten en deegwaren 10,2% Maalderijen en zetmeel producten 6,5% ten en fruit, vis, pluimvee, specerijen en kruiden). Ten opzichte van 2011 wordt een verbetering met betrekking tot de autocontrolesystemen opgemerkt. Dranken 10,1% Verdeling omzet van de voedingsindustrie: 46,6 miljard € in 2012 Zuivelindustrie 9,4% Bron: FEVIA Vlees 12,8% Groenten & fruit 9,6% Vis, oliën & vetten 11,5% De resultaten worden in de volgende hoofdstukken in detail besproken. 81

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv