Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

82 1.5.1. Vlees en

82 1.5.1. Vlees en afgeleide producten Uitsnijderijen Het aantal uitsnijderijen voor vers vlees van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren De resultaten zijn vergelijkbaar met die van 2011 behalve voor infrastructuur, inrichting en hygiëne van uitsnijderijen van gekweekt Verwerkingsbedrijven Resultaten van 1.089 missies uitgevoerd in 831 inrichtingen voor de verwerking van vlees en van afgeleide producten (vervaardiging van gehakt, vleesbereidingen, (417) is licht afgenomen (-4 %) t.o.v. 2011 (433). Er waren in 2012, 180 uitsnijderijen Resultaten van de 658 missies uitgevoerd door de agenten van het FAVV in uitsnijderijen wild (6,5 % ongunstig d.w.z. +2,8 %) en vrij wild (2,9 % ongunstig d.w.z. +2,4 %) waarvoor de resultaten minder goed zijn. separatorvlees, voedingsgelatine en -collegeen, behandeling van magen, blazen, darmen, bereiding van kikkerbillen of slakken, gesmolten dierlijke vetten en kanen, Er werden 75 waarschuwingen, 4 maatregelen naar andere operatoren, 28 PV’s, 1 procedure tot opschorting van de erkenning van de uitsnijderij en 5 inbeslagname (231 kg runds-en kalfsvlees en 120 kg varkensvlees). Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.149 59,2 % 33,3 % 7,5 % Etikettering 1.208 79,8 % 18,6 % 1,6 % Autocontrolesysteem 1.023 77,4 % 14,0 % 8,6 % Meldingsplicht 828 97,5 % 2,1 % 0,5 % Afvalbeheer 805 87,6 % 9,8 % 2,6 % Traceerbaarheid 789 84,0 % 13,9 % 2,0 % Transport 738 96,2 % 2,4 % 1,4 % Een verbetering van de inspectieresultaten m.b.t. de infrastructuur, de inrichting en de hygiëne t.o.v. 2011 (9,8 % ongunstige resultaten) wordt vastgesteld. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot voor pluimvee, lagomorfen, gekweekt wild en vrij wild actief, ofwel 2 meer dan in 2011. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 705 78,7% 9,7% 11,6% Traceerbaarheid 579 78,6 % 19,5 % 1,9 % Afvalbeheer 526 82,1 % 14,3 % 3,6 % Meldingsplicht 521 97,3 % 1,5 % 1,2 % Vervoer 496 92,9 % 5,0 % 2,0 % Autocontrolesysteem 75 53,3 % 44,0 % 2,7 % herverpakkingscentra en koelen vrieshuizen). 142 waarschuwingen, 35 PV’s, 2 procedures tot schorsing of intrekking van de erkenning en 6 inbeslagnames.

Uitvoer naar de Russische Federatie 1.5.2. Visserijproducten Resultaten van 584 missies uitgevoerd bij 455 operatoren in inrichtingen voor de verwerking van visserijproducten (inrichtingen voor de bereiding van visserij-producten, inrichtingen voor de bewerking van visserijproducten, koel- en vrieshuizen en herverpakkingscentra) INSPECTIES EN ZIEKTES 5 In 2012 heeft het FAVV ook inspecties uitgevoerd bij operatoren die vlees, vleesproducten en zuivelproducten produceren of stockeren voor export naar de Russische federatie of die hiervoor een erkenningaanvraag hebben ingediend. Tijdens deze inspecties gaat het Voedselagentschap na of, naast de EU- en Belgische eisen, ook de specifieke invoereisen gerespecteerd worden die de Russische federatie heeft opgelegd. De inspecties vonden plaats bij 3 categorieën operatoren: operatoren reeds goedgekeurd voor de export, operatoren van wie de goedkeuring moet vernieuwd worden en degenen die zich terug in conformiteit gesteld hebben na een tijdelijke opschorting van de erkenning. Er werden 109 missies uitgevoerd bij 88 operatoren: voor 27,8 % van de 115 inspecties werd het bedrijf niet goedgekeurd voor uitvoer, in de meeste gevallen omdat de operatoren niet meer wensten uit te voeren, ofwel als gevolg van belangrijke niet conformiteiten. Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.141 57,7 % 33,5 % 8,8 % Etikettering 671 80,6 % 15,8 % 3,6 % Autocontrolesysteem 568 74,1 % 15,5 % 10,4 % Meldingsplicht 459 96,7 % 2,8 % 0,4 % Afvalbeheer 431 88,4 % 8,6 % 3,0 % Transport 293 90,1 % 5,1 % 4,8 % Traceerbaarheid 281 81,1 % 14,6 % 4,3 % Globaal zijn de inspectieresultaten gunstig. Niettemin hebben de controles op infrastructuur, inrichting en hygiëne, traceerbaarheid en vervoer lichtjes minder goede resultaten opgeleverd dan in 2011. De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 75 waarschuwingen, 21 PV’s, 1 procedure tot schorsing of intrekking van de erkenning en 7 inbeslagnames. 83

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv