Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

86 Ten opzichte van 2011

86 Ten opzichte van 2011 zijn de resultaten op het vlak van de infrastructuur, inrichtingen en hygiëne duidelijk verbeterd (20,9 % ongunstige resultaten). De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 251 waarschuwingen, 40 PV’s, 5 procedures tot schorsing of intrekking van de erkenning. Detail van de inspecties bij producenten van dranken (brouwerijen, limonadefabrieken, stokerijen), industriële bakkerijen, chocolade- en snoepgoedfabrieken en verwerkers van groenten en fruit (dit behelst het schillen, de vervaardiging van afgeleide producten van groenten, fruit, aardappelen, granen met inbegrip van het vermalen, de vervaardiging van koffie en thee). Producenten van dranken Industriële bakkerijen Chocoladeensnoepgoedfabrieken Verwerkers van groenten en fruit Infrastructuur, inrichting en hygiëne 134 (79,9 %) 112 (61,6 %) 95 (76,8 %) 673 (78,3 %) Autocontrolesysteem 60 (83,4 %) 80 (66,3 %) 47 (78,7 %) 556 (82 %) Meldingsplicht 66 (100 %) 73 (95,9 %) 52 (98,1 %) 505 (98,8 %) Traceerbaarheid 66 (100 %) 72 (90,2 %) 49 (93,9 %) 411 (97,3 %) Verpakking en etikettering 116 (94 %) 80 (95,1 %) 80 (88,8 %) 698 (95,7 %) 1.6. Groothandel Resultaten van de 774 missies uitgevoerd bij 762 groothandelszaken Inspecties Gunstig Gunstig met opmerkingen Niet gunstig Infrastructuur, inrichting en hygiëne 723 40,4 % 47,0 % 12,6 % Autocontrolesysteem 323 74,4 % 47,0 % 12,6 % Meldingsplicht 437 81,0 % 17,9 % 1,1 % Traceerbaarheid 426 74,2 % 18,3 % 7,5 % Voor de inspecties infrastructuur, inrichting, hygiëne, autocontrolesysteem en meldingsplicht in de groothandel zijn de resultaten in 2012 beter dan in 2011 (respectievelijk 20,9 %, 18,8 % en 4,3 % niet gunstig). De niet-conformiteiten hebben aanleiding gegeven tot 127 waarschuwingen, 21 PV’s en de inbeslagname van meer dan een half ton producten (6 inbeslagnames).

17,0% 81,7% INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS): detailhandel en groothandel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,3% 4,8% 31,2% 64,0% ACS gevalideerd ACS niet gevalideerd 0,0% 19,5% 80,5% Geen maatregel Waarschuwing PV Resultaten van de missies in inrichtingen met of zonder een gevalideerd autocontrolesyteem (ACS): horeca en grootkeukens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5,6% 36,0% 58,4% ACS gevalideerd ACS niet gevalideerd Geen maatregel Waarschuwing PV 87

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv