Views
4 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

2. Fytosanitaire

2. Fytosanitaire controles In 2012 heeft het FAVV 15.579 analyses van planten, plantaardige producten, grond en andere materialen verricht die drager kunnen zijn van schadelijke organismen; 96,1 % van de monsters een conform resultaat (97,7 % in 2011 en 93,9 % in 2010). De nonconforme resultaten zijn hoofdzakelijk te wijten aan de ongunstige klimatologische omstandigheden in 2012 voor de ontwikkeling van bacterievuur en de nieuw opgestarte monitoring voor Drosophila suzukii (kersenazijnvlieg) waarbij op verschillende locaties insecten werden aangetroffen. Insecten Monitoring van Drosophila suzukii Deze monsternemingen werden verricht bij producenten, in opslagplaatsen, verzendingscentra, openbaar groen en bossen. Door dit toezicht is het mogelijk waarborgen te geven op internationaal vlak, dat onze planten en plantaardige producten aan de wettelijke voorschriften voldoen. Een aanzienlijk aantal monsternemingen, in het bijzonder in de teelt van aardappelpootgoed, wordt door het FAVV aan de gewesten gedelegeerd. Deze monsternemingen zijn eveneens opgenomen in de overzichten hierna. INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Drosophila suzukii of de kersenazijnvlieg is oorspronkelijk afkomstig uit Zuidoost-Azië en komt voor in Azië, Rusland en Noord- Amerika. De eerste meldingen in de EU kwamen enkele jaren geleden uit Italië (2009) en Frankrijk (2010). Ondertussen kent dit insect een snelle verspreiding naar de rest van de EU. Einde 2011 werd het in België een eerste keer gesignaleerd. De belangrijkste fruitsoorten die beschadigd worden, zijn kersen, perziken, pruimen, frambozen, bessen en aardbeien, maar andere mogelijke planten zijn kiwi’s, kaki’s, vijgen, appelen, Aziatische peren of druiven. Drosophila suzukii kan, in tegenstelling tot andere soorten fruitvliegjes, fruit aantasten dat nog niet helemaal rijp is. De grootste schade wordt door de larven veroorzaakt die zich voeden met het vruchtvlees dat hierdoor gaat rotten en aangetast kan worden door secundaire parasieten (schimmels, bacteriën, …). Het oogstverlies kan, afhankelijk van de teelt oplopen van van 5 % oplopen tot 100. Dit insect staat sinds 2011 op de A2-lijst van EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization vanwege het hoge risico op verspreiding en de economische schade die het gevolg daarvan is. Op EU-niveau werd echter beslist om geen officiële maatregelen op te leggen omdat de razendsnelle verspreiding over de hele EU niet meer tegen te houden was met fytosanitaire maatregelen. In België werd er in 2012 een officiële monitoring uitgevoerd. Bij de opslag- en verpakkingsplaatsen (212 monsters) en bij de invoer (17 monsters) werden geen vaststellingen gedaan, maar in de fruitteelt (308 monsters) werden er 45 positieve gevallen gevonden op 10 verschillende percelen. Ook de sectororganisaties hebben een monitoring uitgevoerd. Er kan geconcludeerd worden dat de fruitvlieg over bijna heel België aanwezig is. 95

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Leidraad - FAVV
van de inspecteur en controleur - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Volledige versie - FAVV
Activiteitenverslag 2003 - Favv