Views
5 years ago

Activiteitenverslag 2012 - Favv

Activiteitenverslag 2012 - Favv

96 Analyses Conform

96 Analyses Conform Anoplophora chinensis (Oost-Aziatische boktor) 12 91,7 % Drosophila suzukii (kersenazijnvlieg) 547 92,1 % Andere 234 80,2 % Totaal 793 88,6 % Het merendeel van de bemonsteringen vonden plaats op uit derde landen ingevoerde planten en plantaardige producten. De Oost-Aziatische boktor werd aange- Nematoden troffen op esdoornplanten uit China, de betrokken zending werd vernietigd. Autres vaak aangetroffen insecten op ingevoerde producten zijn Leucinodes orbonalis (eggplant borer), Thrips palmi (palmtrips) en niet-Europese Tephritidae (boorvliegen). Analyses Conform Bursaphelenchus xylophilus (dennennematode) 119 100 % Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) 707 98,6 % Globodera (aardappelcystenaaltjes) 3.977 98,2 % Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes) 220 94,6 % Andere 113 96,4 % Totaal 5.136 98,1 % Het merendeel van de door de operatoren geselecteerde percelen voor de productie van boomkwekerijgewassen of van aardappelpootgoed in het kader van de plantenpaspoorten, bleek vrij te zijn van aardappelcystenaaltjes. De andere analyses werden uitgevoerd tijdens de eerste enquête op 0,5 % van de oppervlakken die representatief zijn voor alle consumptieaardappelproductiegebieden in het kader van de richtlijn 2007/33/EG. Die heeft aangetoond dat 2,6 % van de percelen besmet zijn. Ondanks de heterogene geografische spreiding van deze nematode, behoort België door dit resultaat tot de groep van Lidstaten die hierdoor het minst getroffen zijn. Meloidogyne wordt opgespoord in het kader van een bewakingsprogramma in de teelt van gecertificeerd pootgoed: tot op heden werd het er nooit aangetroffen. Les cas positifs concernent principalement les parcelles d’une exploitation qui avaient été déclarées contaminées et qui ont été ré-échantillonnées à la demande du propriétaire en vue de lever les restrictions liées aux mesures de lutte. On a également constaté le premier cas de contamination d’une culture de tomates en serre par Meloidogyne chitwoodi. De bemonstering voor andere nematoden gebeurt hoofdzakelijk via de analyse van aanhangende grond aan planten ingevoerd uit derde landen. Hierbij werd onder andere Pratylenchus sp. en Trichodorus sp. vastgesteld.

Schimmels INSPECTIES EN ZIEKTES 5 Analyses Conform Melampsora medusae (populierenroest) 136 100 % Phytophthora ramorum (sudden oak death) 194 94,3 % Sclerotium cepivorum (witrot bij uien) 679 98,2 % Andere 345 98,5 % Totaal 1.354 97,9 % In 2012 werd op 7 bedrijven een besmetting met Phytophthora ramorum vastgesteld op Rhododendron planten. De besmette planten en de waardplanten in een straal van 2 meter werden vernietigd. In openbaar groen en bossen werden 209 plaatsen geïnspecteerd. Er werd geen besmetting aangetroffen. Alle genomen monsters werden tevens onderzocht op aanwezigheid van Phytophthora kernoviae, Bacteriën een schimmel die gelijkaardige symptomen veroorzaakt, maar onder een veel agressievere vorm. Deze ziekte werd niet waargenomen in België. Sclerotium cepivorum (witrot bij uien) werd aangetroffen op enkele percelen, met als gevolg dat daar geen plantuitjes mogen geteeld worden. Andere schimmels die werden aangetroffen zijn Puccinia horiana (chrysantenroest), Chalara fraxinea (essenziekte) en Scirrhia pini (red band needle blight). Analyses Conform Clavibacter michiganensis sepedonicus (aardappelringrot) tijdens de productiecampagne 2011-2012 3.086 100 % Erwinia amylovora (bacterievuur) 688 54,8 % Ralstonia solanacearum (aardappelbruinrot) tijdens de productiecampagne 2011-2012 3.231 100 % Andere 108 97,2 % Totaal 7.113 95,6 % Door de ongunstige klimatologische omstandigheden werden in 2012 significant meer haarden van bacterievuur aangetroffen op o.a. appel- en perenbomen, meidoorn en lijsterbes. In de productiecampagne 2011-2012 werd er geen aardappelringrot of aardappelbruinrot aangetoond. In het kader van de reeds gestarte campagne 2012-2013 werd Clavibacter michiganensis sepedonicus aangetroffen in een kleine partij consumptieaardappelen geteeld in België uitgaande van Nederlandse consumptieaardappelen die op frauduleuze wijze als vermeerderingsmateriaal waren verkocht. Andere bacteriën die werden aangetroffen zijn Xanthomonas fragariae op aardbeien en Xanthomonas arboricola pv. pruni op laurierkers. 97

Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Businessplan 2005-2008 - Favv
Activiteitenverslag 2012 PDF - Cel voor Financiële ...
Deel LNE-MI - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
Activiteitenverslag 2012 - Buitenlandse Zaken - Belgium
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Activiteitenverslag Adoptie 2012 (1MB) - Kind en Gezin
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
"FAVV activiteitenlijst"(2812 kb) (.pdf) - Favv-fin.be
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Activiteitenverslag 2012 (21 MB) - Vanhout
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Milieu-inspectieplan 2012 - Lne.be
Activiteitenverslag 2009 - Favv
Activiteitenverslag 2004 - Favv
Activiteitenverslag 2005 - Favv
ACTIVITEITENVERSLAG 2002 - Favv
Activiteitenverslag 2003 - Favv