Views
5 years ago

Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen

Richtlijnen voor handelaars op markten en evenementen

2 Verantwoordelijke

2 Verantwoordelijke uitgever: Gil Houins Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel D/2012/ /10413/19 V27112012

Voedselveiligheid is een zorg van ons allen. Ambulante verkopers zijn verantwoordelijk voor wat zij verkopen. Ook zij vallen onder de hygiënewetgeving. Daarom voert het Voedselagentschap ook controles uit op markten en evenementen. Professionele ambulante verkoop van voe- dingsmiddelen mag slechts gebeuren wanneer de verkoper over een toelating beschikt (in sommige gevallen volstaat een registratie) – K.B. 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zie www.favv.be > Beroepssectoren > Erkenningen, toelatingen en registraties 3

KNRB - Richtlijn veiligheid voor evenementen