Views
5 years ago

Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv

Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... - Favv

Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en ... -

Tankmelk, een bijkomende matrix voor de opsporing en uitroeiing van IBR in rundveebedrijven. Jean-Baptiste Hanon en Brigitte Caij CODA-CERVA Operationele directie virale ziekten Eenheid enzoötische en (her-)opduikende ziekten Inleiding Infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR) is een virale ziekte die zich voornamelijk manifesteert door ademhalingsproblemen of voortplantingsstoornissen (abortus, onvruchtbaarheid) bij runderen. Ze wordt veroorzaakt door een herpesvirus, het boviene herpersvirus type 1 (BoHV-1). Eenmaal runderen geïnfecteerd zijn met het virus ondergaan ze een seroconversie en worden ze levenslang dragers van het virus dat latent aanwezig blijft in de ganglia. Na reactivatie door bijvoorbeeld stress kan het virus opnieuw worden uitgescheiden en gezonde dieren besmetten. Daarom hebben verschillende Europese landen, waaronder België, een uitroeiingsplan voor de ziekte opgesteld dat bestaat uit het opsporen en verwijderen van alle seropositieve dieren om zo tot veebeslagen te komen die volledig ziektevrij zijn. Die opsporing gebeurt dankzij de ELISA-tests die zowel op serummonsters kunnen worden uitgevoerd als op melkmonsters van individuele dieren of tankmelk zoals de Europese wetgeving het toelaat (Beschikking 2004/558/EC van de Commissie gewijzigd bij besluit 2010/433/EU). In de meeste Europese landen die een bestrijdingsplan tegen IBR hebben geïmplementeerd, wordt melk gebruikt als matrix ter opsporing van IBR in melkveebeslagen, hetzij voor het verwerven hetzij voor het behoud van de IBR-vrije status van het beslag. Dit is onder meer het geval in de buurlanden van België (Duitsland, Frankrijk, Nederland). In België voorziet het koninklijk besluit inzake infectieuze boviene rhinotracheïtis (KB van 22/11/2006 gewijzigd bij KB van 16/02/2011) in de mogelijkheid om de IBR-vrije status van een melkveebeslag te behouden (status I3 of I4) op basis van 6 analyses op tankmelk per jaar (aangevuld door een jaarlijkse serologie op dieren die niet bestemd zijn voor de melkproductie). Echter tot op heden zijn de IBR-ELISA kits die kunnen gebruikt worden voor melk nog niet onderworpen aan de certificeringsprocedure van het referentielaboratorium CODA-CERVA en kunnen bijgevolg niet gebruikt worden in het kader van de officiële bestrijding. De opsporing van IBR in veebeslagen gebeurt dus momenteel via serologische analyse van individuele bloedmonsters op volwassen runderen. 16

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
Instructie - Favv
Advies 06-2007 - Favv
15.02.1995 - Favv
13.04.1972 - Favv
09.12.1992 - Favv
1 1. Referentietermen 2. Raadgeving - Favv
Bijsluiter Coxevac - Favv
Nieuwsbrief Nr.6 - Favv
BESLUIT VAN DE REGENT BETREFFENDE HET SCHURFT ... - Favv
Melamine in levensmiddelen: van de crisis tot de accreditatie - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
ADVIES 15-2011 van het Wetenschappelijk comité van het FAVV
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
goede vachtcondities dragen bij tot veiligvlees - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
20/10/2011 Omwille van steeds terugkerende problemen - Favv
Bijlage 2: door de houder van schapen en geiten minimaal te ... - Favv