Views
5 years ago

MEDEDELING van het FAVV Hoogpathogene vogelgriep in Spanje ...

MEDEDELING van het FAVV Hoogpathogene vogelgriep in Spanje ...

MEDEDELING van het FAVV Hoogpathogene vogelgriep in Spanje

F.A.V.V. Food Safety Center - Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel. 02-211 82 11 Meldpunt voor de consumenten: Tel. 0800 13550 Fax 0800 24 177 http://www.favv.be MEDEDELING van het FAVV Hoogpathogene vogelgriep in Spanje 14 oktober 2009 Naar aanleiding van het bevestigen van een uitbraak met het hoogpathogene griepvirus H7 in de Spaanse autonome regio Castilla-La Mancha (in het centrum van Spanje), herinnert het Voedselagentschap aan de bioveiligheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn in ons land: • De toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of vogels worden gehouden, is verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die, in de 4 dagen voordien in een risicogebied (d.i. een gebied waar een uitbraak van vogelgriep is vastgesteld) in contact zijn geweest met vogels, pluimvee of eieren van pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee of vogels worden gehouden. • Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend voor het vervoer van vogels, pluimvee, broedeieren of consumptie-eieren in een land waar hoog pathogene aviaire influenza werd vastgesteld, moeten na terugkeer op het grondgebied en vooraleer een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of vogels worden gehouden opnieuw worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel. • Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend voor het vervoer van pluimvee, broedeieren en consumptie-eieren, moeten na elk transport of elke ophaling worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel. Het Agentschap herinnert er verder aan dat elke ziekte of abnormale sterfte bij pluimvee onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts moet worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts vogelgriep niet kan uitsluiten, dan moet hij dit onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts. Bovendien mag er op een toom van meer dan 200 stuks pluimvee of 3 loopvogels geen therapeutische behandeling worden ingesteld voordat er stalen voor onderzoek zijn genomen en overgemaakt aan een labo indien er sprake is van: • een afname van de normale voeder- en wateropname van meer dan 20%, • een sterfte van meer dan 3% per week, A.F.S.C.A. Food Safety Center – Bvd. du Jardin botanique, 55 1000 Bruxelles Tel. 02-211 82 11 Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13550 Fax 0800 24 177 http://www.afsca.be

Brochure Horeca - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Beknopte versie - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
blogprijs Proef Spanje 2011 - Spain
Prioriteiten - Favv
Thuis in Spanje! - Ing
van de inspecteur en controleur - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
blogprijs Proef Spanje 2011 - Spain
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Deel LNE-MI - Favv
Thuis in Spanje! - Ing
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Mededeling van Père Lejeune - Favv
MEDEDELING FAVV : geval van rabiës in Beersel (Vlaams-Brabant ...
Gezondheidscertificaat - Favv
Omzendbrief betreffende de fytosanitaire eisen voor ... - Favv
Gezondheidscertificaat voor de export van voedingsmiddelen ... - Favv